Ngoài chứng chỉ tin học IC3 chứng tôi chia sẻ ở bài viết trước thì trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những cách hữu dụng để cộng trừ ngày tháng trong Excel một cách dễ dàng. Cùng Unica tìm hiểu qua bài viết chia sẻ dưới đây đến từ chuyên gia Excel bạn sẽ biết được nhé!

1. Cách trừ hai ngày trong Excel

Cách trừ ngày trong Excel hoặc cách cộng ngày trong Excel được thực hiện rất đơn giản bạn có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

Cách 1: Trừ trực tiếp 2 ngày cho nhau

Ta xét ví dụ sau, tại hai ô A3 và B3 là số ngày, yêu cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày cho trước trên.

Bạn đang xem: Công thức tính ngày tháng năm trong excel

Tại ô cần điền kết quả bạn nhập: =B2-A2

*

Cách trừ hai ngày trong Excel

Cách 2: Sử dụng hàm DATE

Hàm trừ ngày thángnày sử dụng khi bạn muốn trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.

Công thức trừ ngày trong Excel: = DATE(year,month,day) - DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu cầu tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?

Tại cô cần điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) - DATE(2019, 2, 1)

Kết quả trả về sẽ là 14.

*
Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay. Cách trừ ngày tháng trong Excel được thực hiện theo công thức dưới đây:

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 4: Sử dụng hàm
DATEDIF

Bạn sẽ có được công thức: =DATEDIF(A2;B2;"d") chúng ta sẽ có kết quả tương tự như dưới.

*

Hàm DATEIF

Lưu ý:hàm DATEDIF chỉ trả về kết quả dương, nên bạn phải dùng ngày lớn hơn trừ đi ngày nhỏ hơn, nếu bạn dùng ngày nhỏ hơn trừ đi ngày lớn hơn, kết quả trả về sẽ là số âm, do vậy hàm sẽ báo lỗi #NUM!

*

Kết quả hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cộng ngày thángtrong Excel

Cách 1. Sử dụng hàm DATE

Để cộng hoặc trừ ngày tháng trong excel bạn chỉ cần thêm ngày cho một ngày đã cho sẵn thì bạn có thể cộng trực tiếp số ngày vào ngày đó.

Công thức hàm cộng ngày trong excel: Date + N days nếu muốn cộng thêm ngày, hoặc Date - N days nếu muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

- Hàm DATE(year, month, day)

- N days là ngày cụ thể

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 2: Hoặc bạn có thể dùng công thức công ngày trong Exceltương tự như phần 1= Cells+ N days

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days đều cho kết quả đúng

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Đặt mua ngay cuốn sách Excel ứng dụng văn phòngcủa giảng viên Nguyễn Ngọc Linh để nắm trọn các thủ thuật Excel

3. Cách trừ hoặc cộng thêm tuần trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để cộng / trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A1, sử dụng công thức sau : =A1+3*7.

*

Thêm tuần vào cột trong Excel

Bạn sẽ được kết quả là ngày tháng năm sau khi đã được cộng thêm 3 tuần nữa.

Trừ các tuần kể từ ngày trong Excel:

Công thức: cell - N weeks * 7

Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập công thức sau: =TODAY()-3*7.

4. Cộngtháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

1. Sử dụng hàm DATE là hàm cộngtháng trong Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng muốn cộng thêm, tại ô cần điền kết quả ta nhập công thức sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong đó :

- Hàm DATENăm của ngày trong ô A2;

- Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô B2 và ngày của ngày trong A2.

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATE phép trừ tháng trong Excel

Tương tự với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - $B$2, DAY(A2))

Hoặc bạn có thể nhập số tháng để cộng hay trừ trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức: EDATE(start_date, months)

- Start_date - ngày bắt đầu để tính số tháng.

- Months - số tháng cần thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả hoàn toàn tương tự như hàm DATE

Tại ô C2 bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

5. Cộngnăm hoặc trừ năm kể từ ngày trong Excel

- Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

- Để trừ năm kể từ ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp:

- Trong ví dụ này, nếu bạn gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm)trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức chung như sau:

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách thêm/xóa ngày, tháng và năm

- Để thêm năm, ngày, tháng trong Excel, bạn nhập công thức sau:= DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

- Để trừ năm, tháng, ngày:= DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan sát ví dụ sau:

- Để thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2, bạn nhập công thức sau:= DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

- Ápdụng cho cột ngày tháng có trong ví dụ, công thức được sử dụng có dạng như sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách cộng và trừ thời gian trong Excel

Trong Excel, hàm Time được sử dụng để cộng hoặc trừ thời gian.

- Để thêm thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (giờ, phút, giây)

- Để trừ thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau:= A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

- A2: Chứa giá trị thời gian mà bạn muốn thay đổi.

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp như sau:

- Đểthêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

-Nếu bạn muốn cộng và trừ thời gian hợp nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng:= A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian bạn muốn thay đổi trong một số ô, và tham chiếu những ô đó trong công thức của bạn:= A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Như vậy qua bài viết trên chúng tôi đã thông tin đến bạn cách trừ ngày tháng năm trong Excel và phép công. Mong rằng bài viết mang đến nhiều hữu ích cho bạn đọc trong công việc và học tập.

Hướng dẫn tính hàm Date và hàm Dateif trong Excel - Hướng dẫn tính ngày tháng năm trong Excel đơn giản 

Sử dụng Excel để tính toán dữ liệu thường được các bạn học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng áp dụng để thao tác được nhanh hơn. Bên cạnh những hàm tính tổng, hiệu, căn bậc hai thì trong Excel còn có thể tính được thời gian nhờ vào việc sử dụng hàm Date hay hàm Dateif. Nếu bạn muốn biết:

Hàm Date là gì?
Hàm Dateif là gì?
Công thức của hàm Date?
Công thức của hàm Dateif?

Thì bài viết ngày hôm nay, cdvhnghean.edu.vn sẽ giải đáp từ a –z và hướng dẫn bạn cách sử dụng một cách chi tiết nhé!

 

*

Hướng dẫn sử dụng hàm DATE và hàm DATEDIF trong Excel 

 

I. Hướng dẫn sử dụng hàm DATE trong Excel 

1. Hàm Date là gì?

Hàm Date một hàm đơn giản trong Excel, hàm này giúp tạo ra các ngày hợp lệ từ ngày, tháng, năm trong Excel.

Bạn có thể ứng dụng hàm Date này:

Giá trị trả về là giá trị của một ngày cụ thể.Kết hợp được với nhiều hàm khác nhau để tạo ra một kết quả như ý trong Excel.

 

*

 

2. Công thức của hàm Date

= DATE(year,month,day)

Trong đó:

Year là hiển thị cho chỉ số năm
Month là hiển thị chỉ số tháng
Day là hiển thị cho chỉ số ngày

Một số lưu ý khi sử dụng hàm Date

Nếu Year lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1899 thì Excel sẽ tự động cộng thêm 1900 vào để tính.Nếu Year từ 1900 đến 9999 thì Excel sẽ dùng số đó làm năm cần tính.Nếu Year nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn hoặc bằng 10000 thì Excel sẽ báo lỗi #NUM!.Nếu Month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự quy đổi thành 12 bằng một năm và tăng số năm lên.Nếu Month nhỏ hơn 1 thì Excel sẽ tự quy đổi -12 bằng 1 năm và giảm số năm đi.Nếu Day lớn hơn số ngày của tháng thì Excel sẽ quy đổi thành số ngày nhiều nhất của tháng cho phù hợp và tăng số tháng lên, nếu số tháng lớn hơn 12 tháng thì số năm cũng được tăng lên.

 

3. Một số ví dụ hướng dẫn cách sử dụng hàm Date trong Excel

- Thay đổi định dạng ngày tháng trong Excel

Bước 1: Tại vị trí thanh công cụ trong bảng Excel, bạn chọn vào Home và nhấn vào dấu mũi tên nhỏ tại vị trí bên mục Number.

 

*

Chọn vào Home và nhấn vào dấu mũi tên nhỏ tại vị trí bên mục Number

 

Bước 2: Khi cửa sổ hiện ra bạn nhấn chọn Date và chọn OK để chuyển định dạng tùy theo mục đích sử dụng.

 

*

Chọn Date và chọn OK để chuyển định dạng

 

- Hàm Date giúp bạn có thể cộng và trừ ngày

Ví dụ: Công thêm 9 ngày.

Bước 1: Bạn thực hiện nhập =DATE(2022, 5, 15) + 9 vào ô bảng tính trong Excel.

 

*

Nhập =DATE(2022, 5, 15) + 9 vào ô bảng tính trong Excel

 

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

 

*

Kết quả hiện lên khi bạn nhấn Enter 

 

Ví dụ 2: Trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.

Bước 1: Trong bảng Excel bạn nhập hàm =TODAY()-DATE(2022,6,5)

 

*

Trong bảng Excel bạn nhập hàm =TODAY()-DATE(2022,6,5)

 

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

 

*

Kết quả được hiện lên sau khi bạn nhấn Enter 

 

- Tính toán dựa trên 1 ngày khác trong Excel

Bước 1: Trong giao diện bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(YEAR(A7)+3,MONTH(A7)+2,DAY(A7)+5) vào ô bạn cần xuất kết quả.

 

*

Trong giao diện bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(YEAR(A7)+3,MONTH(A7)+2,DAY(A7)+5)

 

Giải thích hàm:

Hàm YEAR tham chiếu ô A1 và trích xuất năm 2022. Sau đó +3 là giá trị cộng thêm 3 năm.Hàm MONTH tham số chiếu là ô A1 và trích xuất tháng 5. Sau đó +2 là giá trị công thêm 2 tháng.Hàm DAY tham số chiếu là ô A1 và trích xuất ngày 25. Sau đó +5 là giá trị công thêm 5 ngày.

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

 

*

Nhấn Enter và kiểm tra kết quả

 

Giải thích: Vì tháng một năm chỉ có 12 tháng, trong phép toán này 12 + 2 sẽ thành tháng 2 của năm sau nữa. Vì thế kết quả như trên sẽ cộng thêm 1 ở năm. 

 

- Chuyển đổi các chuỗi văn bản và số thành ngày

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(LEFT(A4,4),MID(A4,5,2),RIGHT(A4,2)) vào ô bạn muốn xuất kết quả.

 

*

Trong bảng tính Excel bạn nhập hàm =DATE(LEFT(A4,4),MID(A4,5,2),RIGHT(A4,2))

 

Giải thích hàm:

Hàm LEFT(A1,4) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và lấy 4 ký tự đầu tiên tính từ bên trái.Hàm MID(A1,5,2) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và bắt đầu từ ký tự thứ 5 rồi lấy 2 ký tự sang phải.Hàm RIGHT(A1,2) là hàm lấy tham chiếu ô A1 và lấy 2 ký tự đầu tiên bắt đầu từ ngoài cùng bên phải.

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra lại kết quả có đúng như bạn mong muốn hay không.

 

*

Kết quả sẽ hiện ra khi bạn nhấn Enter 

 

- Tăng hoặc giảm ngày theo 1 ngày nhất định

Bước 1: Trong bảng tính Excel bạn nhập công thức hàm =DATE(C12,A12,B12)+C15 vào ô cần xuất kết quả.

Một lưu ý: Các tham chiếu ô C12, A12, B12 ,... là những thông số mà mình ví dụ để đưa ra hướng dẫn chi tiết. Công thức vẫn sẽ như hình dưới đây và bạn cần thay đổi những con số để thực hiện phép tính. 

 

*

Trong bảng tính Excel bạn nhập công thức hàm =DATE(C12,A12,B12)+C15

 

Bước 2: Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả.

 

*

Nhấn phím Enter và kiểm tra kết quả

 Cách tính phép trừ cũng làm tương tự như phép cộng.

 

- Sử dụng hàm DATE trong định dạng tô màu có điều kiện

Bước 1: Trong giao diện bảng tính Excel bạn chọn New Rule trong mục Conditional Formatting để hiển thị bảng New Formatting Rule.

Bước 2: Bạn chọn hàng cuối cùng trong mục Select a Rule Type > nhập công thức hàm ở mục Format values where this formula is true > chọn màu tùy ý ở mục Format > Bấm OK.

Bước 3: Sau khi đã thiết lập công thức hàm xong bạn bấm chọn OK.

Bước 4: Kiểm tra kết quả.

 

*

 

III. Hướng dẫn sử dụng hàm DATEIF trong Excel 

1. Hàm DATEIF trong Excel là gì?

Hàm DATEIF hàm dùng để xác định khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà bạn muốn biết.

Một lưu ý khi sử dụng hàm này: Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc thì kết quả cho ra sẽ là #NUM!

 

2. Công thức của DATEIF

Hàm DATEDIF này sẽ không có công thức nhất định, vậy nên bạn cần dựa vào các ví dụ dưới đây của cdvhnghean.edu.vn để thực hiện được hàm này nhé!

Tuy nhiên trước tiên bạn cần thay đổi số liệu trong bảng tính với những con số của bạn. 

 

- Công thức tính ngày chênh lệnh ở Hàm DATEIF

Như trong ví dụ trên, công thức sẽ là =DATEIF(A2,B2,”d”)

Với ví dụ như trên ngày bắt đầu sẽ là A2 và ngày kết thúc sẽ là B2. Kết quả cho ra ở ô C2. “d” trả về số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Bước 1: Tại ô C2 ta nhập công thức tính ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, ta sẽ có công thức như trong hình dưới đây. 

*

Công thức tính ngày chênh lệnh ở Hàm DATEIF

 

Bước 2: Sau khi nhập đúng công thức ta sẽ nhận kết quả chính xác như trong hình.

*

Kết quả nhận được sau khi nhấn Enter cho lệnh hàm DATEDIF

 

- Công thức tính số tuần chênh lệch trong Excel

Công thức: =DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C3. “d” trả về số ngày. Tuy nhiên, ở đây ta có thêm phép /7 để tìm ra số tuần chênh lệch giữa 2 ngày (vì 1 tuần có 7 ngày).

Bước 1: Ta thực hiện theo công thức =DATEDIF(A2,B2,”d”)/7 để tính số tuần chênh lệch trong Excel như bảng dưới đây. 

 

*

 

Bước 2: Nhấn Enter để nhận lại kết quả.

Lưu ý, kết quả này cần được định dạng lại do có thể nó sẽ cho ra một số thập phân. Nhấn CTRL + 1. Sau đó, bấm số vị trí thập phân: 2 (hiện 2 chữ số ở phần thập phân). 

 

*

Kết quả nhận được sau sử dụng hàm DATEDIF 

 

- Công thức tính số tháng chênh lệch trong Excel

Công thức: =DATEDIF(A2,B2,”m”)

Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C3. “m” trả về số tháng chênh lệch giữa hai ngày.

 

*

Công thức tính số tháng chênh lệch trong Excel

 

Kết quả cho ra sẽ như hình dưới đây.

 

*

Kết quả ra được là 28 tháng chênh lệch 

 

- Công thức tính số năm chênh lệch trong Excel

Công thức: =DATEDIF(A2,B2,”y”)

Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C3. “y” trả về số năm chênh lệch giữa hai ngày.

 

*
Thực hiện như hình để tính được số năm chênh lệch nhờ vào hàm DATEDIF trong Excel

 

*

Kết quả tính toán nhanh chóng khi sử dụng Excel nhờ vào hàm DATEDIF

 

- Công thức tính số độ tuổi trong lũy tích năm, tháng, ngày trong Excel

Hàm DATEDIF còn có thể dùng để tính tuổi thọ, hoặc tổng thời gian đã làm một công việc của một người nào đó. Kết quả ra một khoảng thời gian cụ thể ví dụ như “3 năm, 2 tháng, 5 ngày”.

 

- Sử dụng DATEDIF để tính tổng số năm

Công thức: =DATEDIF(A2,B2,”y”)

Với ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C2. “y” trả về số năm chênh lệch giữa hai ngày.

Bước 1: Nhập công thức =DATEDIF(A2,B2,”y”) vào ô bạn cần kết quả.

 

*

Nhập công thức =DATEDIF(A2,B2,”y”) vào ô bạn cần kết quả

 

Bước 2: Nhấn Enter để nhận kết quả.

 

*

Sử dụng hàm Datedif để tính tổng số năm sẽ được kết quả như hình trên 

 

- Sử dụng DATEDIF một lần nữa để tính số tháng còn lại

Công thức: =DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C3. “ym” trả về số tháng còn lại trong năm đầy đủ cuối cùng.

 

- Sử dụng DATEDIF để tính tổng số ngày

Công thức: =B2-DATE(YEAR(B2),MONTH(B2),1)

Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C2. Bây giờ ta cần tìm số ngày còn lại. Công thức này lấy ngày kết thúc gốc trong ô B2 trừ ngày đầu tiên của tháng kết thúc . 

 

*

Nhập công thức theo trên hình để tính tổng số ngày

 

Lưu ý: Không khuyên dùng tham đối “MD” của DATEDIF vì nó có thể cho ra kết quả không chính xác.

 

 -  Kết hợp 3 công thức

Công thức:

=DATEDIF(A2,B2,”y”)&”years, “

&DATEDIF(A2,B2,”ym”) &”months, “

&B2-DATE(YEAR(B2),MONTH(B2),1) &”days”

Cách này cho ra nhanh kết quả bằng cách kết hợp 3 công thức trên. Ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc ở ô B2. Kết quả cho ra ở ô C3.

 

*

Kết hợp 3 công thức trong hàm datedif

 

*

Kết quả cuối cùng cho ra được như bảng trên 

 

Mẹo nhỏ trong Excel: Nhấn ALT + ENTER để đặt dấu ngắt dòng trong công thức của bạn. Điều này giúp bạn đọc được dễ dàng hơn. Ngoài ra, hãy nhấn CTRL + SHIFT + U nếu bạn không nhìn thấy toàn bộ công thức.

 

IV. Tổng kết

Như vậy trong bài viết ngày hôm nay cdvhnghean.edu.vn đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm DATE và hàm DATEIF. Hi vọng những thông tin về hai hàm này sẽ có ích và hỗ trợ được bạn thật nhiều trong công việc.

Xem thêm: Id facebook là gì? cách xem địa chỉ facebook của mình và bạn bè nhanh nhất

Ngoài ra nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng các hàm thì tại website cdvhnghean.edu.vn cũng có đầy đủ những thông tin và hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm rất chi tiết.