Tự học Excel dễ dàng bằng cách dùng hướng dẫn này để tính độ lệch chuẩn trong Excel trong nháy mắt.

Bạn đang xem: Hàm độ lệch chuẩn trong excel

Trong thống kê, Độ lệch chuẩn được sử dụng để tìm xem mỗi giá trị trong tập dữ liệu khác nhau bao xa so với giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình.Điều này giúp chúng tôi hiểu mỗi số được nhóm chặt chẽ như thế nào xung quanh giá trị trung bình.

Có một số kiểu chuyên gia sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo rủi ro cơ bản, chẳng hạn như nhà phân tích bảo hiểm, nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà thống kê, nhà nghiên cứu thị trường, đại lý bất động sản, nhà đầu tư chứng khoán, v.v.

Tuy nhiên, tính toán Độ lệch chuẩn trong Excel có thể là một quá trình khó khăn đối với những người mới làm quen với Excel hoặc chưa quen với nó.Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích Độ lệch chuẩn là gì và cách tính nó trong Excel.


Mục lục


Tính toán độ lệch chuẩn bằng tính toán thủ công
Tính độ lệch chuẩnbằng các hàm tích hợp trong Excel
Cách tính độ lệch chuẩn với tiêu chí IF

Độ lệch chuẩn là gì?

Giá trị trung bình cho biết giá trị trung bình trong tập dữ liệu.Và Độ lệch chuẩn thể hiện sự khác biệt giữa các giá trị của tập dữ liệu và giá trị trung bình của chúng.Nói cách khác, độ lệch chuẩn cho bạn biết liệu dữ liệu của bạn có gần với giá trị trung bình hay thay đổi nhiều hay không.

Ví dụ, nếu một giáo viên nói với bạn rằng điểm trung bình của học sinh là 60 (trung bình).Và nếu bạn có danh sách điểm của các học sinh của cô ấy, bạn có thể sử dụng độ lệch chuẩn để tìm ra mức độ chính xác của cô ấy.

Có hai loại độ lệch chuẩn: độ lệch chuẩn tổng thể và độ lệch chuẩn mẫu.Độ lệch chuẩn mẫu – Sample standard deviation (SSD) được tính toán từ các mẫu ngẫu nhiên của tổng thể hoặc dữ liệu trong khi độ lệch chuẩn tổng thể – POopulation standard deviation (PSD) được tính từ toàn bộ dữ liệu tổng thể.

Độ lệch chuẩn càng cao, dữ liệu càng trải rộng khỏi giá trị trung bình và độ lệch chuẩn càng thấp, các giá trị càng gần với giá trị trung bình / giá trị trung bình.Nếu độ lệch chuẩn là 0, tất cả các điểm dữ liệu trong tập dữ liệu đều bằng nhau.Ngoài ra, độ lệch chuẩn cao hơn có nghĩa là giá trị trung bình kém chính xác hơn và độ lệch chuẩn thấp hơn cho thấy giá trị trung bình đáng tin cậy hơn.

Có hai cách khác nhau để tính độ lệch chuẩn trong Excel bằng công thức hoặc hàm tích hợp.

Population so với Sample

Tính toán mẫu là phổ biến vì đôi khi không thể tính toán toàn bộ tập dữ liệu.Trước khi bắt đầu tính độ lệch chuẩn, bạn phải biết bạn có loại dữ liệu nào – toàn bộ dữ liệu hoặc mẫu dữ liệu.Bởi vì bạn phải sử dụng các công thức và hàm khác nhau cho dữ liệu mẫu và dữ liệu Population.

Dữ liệu Populationđề cập đến toàn bộ tập dữ liệu.Nó có nghĩa là dữ liệu có sẵn cho tất cả các thành viên của một nhóm.Độ lệch chuẩn tổng thể tính toán khoảng cách của mỗi giá trị trong tập dữ liệu từ giá trị trung bình của tổng thể.Một ví dụ về dữ liệu Population là điều tra Population.Mặt khác, dữ liệumẫu là tập hợp con của tổng thể.Nó là một tập hợp con đại diện cho toàn bộ Population.Mẫu là một nhóm dữ liệu nhỏ hơn được lấy từ tổng thể.Dữ liệu mẫu được sử dụng khi toàn bộ tổng thể không có sẵn hoặc không đủ để thống kê.Một ví dụ điển hình về mẫu là một cuộc khảo sát.

Tính toán độ lệch chuẩn bằng tính toán thủ công

Tính toán độ lệch chuẩn theo cách thủ công là một quá trình hơi dài, nhưng có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng các công thức.Đầu tiên, bạn cần tính phương sai của dữ liệu và sau đó tìm căn bậc hai của phương sai.

Độ lệch tiêu chuẩn Population

Công thức tính độ lệch chuẩn Population được đưa ra dưới đây:

*
Đó là nó.Đó là khóa học cơ bản duy nhất bạn cần để tính độ lệch chuẩn trong Excel.Bây giờ, hãy tiếp tục và thể hiện các kỹ năng mới có được của bạn!

Trong xác suất thống kê việc xác định độ lệch tương ứng giữa các mẫu rất tỉ mỉ và chi tiết tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số nhầm lẫn. Lúc này, bạn hãy dùng hàm STDEV để ước tính độ lệch chuẩn dựa trên mẫu đó, trong đó độ lệch chuẩn chính là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm STDEV nhé.

1. Cấu trúc hàm STDEV

Cú pháp hàm: STDEV(number1;,…)

Trong đó:

Number1: Đối số bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.Number2,…: Đối số tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn có thể thay thế các giá trị riêng lẻ bằng 1 mảng đơn hoặc tham chiếu tới 1 mảng.

Lưu ý: 

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương pháp “n-1”.

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong đó x là mẫu average(number1,number2,…) và n là cỡ mẫu.

Xem thêm: Đội Hình Thiện Xạ Hộ Pháp Dtcl 4, Cách Chơi Đội Hình Thiện Xạ Hộ Pháp Dtcl Mùa 4

2. Cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn

Ví dụ: So sánh biến động doanh thu trong 3 năm của các mặt hàng sau

*

Ta nhập công thức: =STDEV(C2:E2) tại ô tính độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Ta thu được độ lệch chuẩn doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng

*

Sao chép công thức xuống các ô bên dưới để tính độ lệch chuẩn doanh thu của các mặt hàng còn lại

*

Từ kết quả trên ta thấy doanh thu của Rượu vodka Lạc Hồng là ổn định nhất vì có độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Doanh thu của Nước khoáng bất ổn nhất do có độ lệch chuẩn lớn nhất.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm STDEV để tính độ lệch chuẩn trong Excel. Chúc các bạn thành công!