Chap trước Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 4 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 5 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 021Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 020Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 019Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 018Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 017Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 016Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 015Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 014Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 013Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 012Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 011Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 010Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 09Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 08Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 07Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 06Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 05Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 04Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 03Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 02Doraemon DORAEMON DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 3 CHAP 01Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 043Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 042Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 041Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 040Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 039Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 038Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 037Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 036Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 035Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 034Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 033Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 032Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 031Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 030Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 029Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 028Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 027Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 026Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 025Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 024Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 023Doraemon DORAEMON DORAEMON DOREMON DOREMON PLUS VOL 2 CHAP 022Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Tập cuối ngừng chap 999Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 021Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 019 - 020Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 017 - 018Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 015 - 016Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 013 - 014Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 011 - 012Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 09 - 010Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 07 - 08Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 05 - 06Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 03 - 04Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 2 chap 01 - 02 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 21 - 22 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 19 - 20 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 17 - 18 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 15 - 16 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 13 - 14 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 11 - 12Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 9 - 10 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 7 - 8Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 5-6Doraemon Plus Vol 1 chap 3 - 4 Doraemon DORAEMON Doremon Doremon Plus Vol 1 chap 1 - 2 Doraemon Tập 45 Truyện ngắn
Doraemon Tập 44 Truyện ngắn
Doraemon Tập 43 Truyện ngắn
Doraemon Tập 42 Truyện ngắn
Doraemon Tập 41 Truyện ngắn
Doraemon Tập 40 Truyện ngắn
Doraemon Tập 39 Truyện ngắn
Doraemon Tập 38 Truyện ngắn
Doraemon Tập 37 Truyện ngắn
Doraemon Tập 36 Truyện ngắn
Doraemon Tập 35 Truyện ngắn
Doraemon Tập 34 Truyện ngắn
Doraemon Tập 33 Truyện ngắn
Doraemon Tập 32 Truyện ngắn
Doraemon Tập 31 Truyện ngắn
Doraemon Tập 30 Truyện ngắn
Doraemon Tập 29 Truyện ngắn
Doraemon Tập 28 Truyện ngắn
Doraemon Tập 27 Truyện ngắn
Doraemon Tập 26 Truyện ngắn
Doraemon Tập 25 Truyện ngắn
Doraemon Tập 24 Truyện ngắn
Doraemon Tập 23 Truyện ngắn
Doraemon Tập 22 Truyện ngắn
Doraemon Tập 21 Truyện ngắn
Doraemon Tập trăng tròn Truyện ngắn
Doraemon Tập 19 Truyện ngắn
Doraemon Tập 18 Truyện ngắn
Doraemon Tập 17 Truyện ngắn
Doraemon Tập 16 Truyện ngắn
Doraemon Tập 15 Truyện ngắn
Doraemon Tập 14 Truyện ngắn
Doraemon Tập 13 Truyện ngắn
Doraemon Tập 12 Truyện ngắn
Doraemon Tập 11 Truyện ngắn
Doraemon Tập 10 Truyện ngắn
Doraemon Tập 9 Truyện ngắn
Doraemon Tập 8 Truyện ngắn
Doraemon Tập 7 Truyện ngắn
Doraemon Tập 6 Truyện ngắn
Doraemon Tập 5 Truyện ngắn
Doraemon Tập 4 Truyện ngắn
Doraemon Tập 3 Truyện ngắn
Doraemon Tập 2 Truyện ngắn
Doraemon Tập 1 Truyện ngắn
Doraemon lâu năm Tập 27 - Nobita Tây Du Kí
Doraemon dài Tập 26 - Nobita cùng nhân ngư đại hải chiến
Doraemon nhiều năm Tập 25 - Nobita và truyền thuyết thần rừng
Doraemon dài Tập 24 - NOBITA Ở VƯƠNG QUỐC CHÓ MÈODoraemon nhiều năm Tập 23 - Cuộc linh cảm đến vương quốc gió
Doraemon nhiều năm Tập 22 - CUỘC CHIẾN Ở XỨ SỞ ROBOTDoraemon dài Tập 21 - Du hành đến quốc gia loài chim
Doraemon lâu năm Tập trăng tròn - TRUYỀN THUYẾT VỀ VUA MẶT TRỜIDoraemon lâu năm Tập 19 - Đi search miền đất mới
Doraemon dài Tập 18 - CUỘC PHIỆU LƯU ĐẾN ĐẢO GIẤU VÀNGDoraemon dài Tập 17 - THÀNH PHỐ THÚ NHỒI BÔNGDoraemon dài Tập 16 - HÀNH TRÌNH QUA DẢI NGÂN HÀDoraemon dài Tập 15 - LẠC VÀO THẾ GIỚI CÔN TRÙNGDoraemon dài Tập 14 - tía CHÀNG HIỆP SỸ MỘNG MƠDoraemon lâu năm Tập 13 - kín mê cung bliki Doraemon lâu năm Tập 12 - VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂYDoraemon dài Tập 11 - Nobita mang lại xứ tía tư Doraemon dài Tập 10 - NGÔI SAO CẢMDoraemon lâu năm Tập 9 - CHIẾN THẮNG QUỶ KAMATDoraemon lâu năm Tập 8 - CUỘC PHIÊU LƯU VÀO LÒNG ĐẤTDoraemon nhiều năm Tập 7 - Cuộc xâm chiếm của binh đoàn Robot Doraemon dài Tập 6 - thương hiệu độc tài dải ngân hà 5>Doraemon lâu năm Tập 6 - TÊN ĐỘC TÀI VŨ TRỤ 3>Doraemon dài Tập 5 - NOBITA LẠC VÀO XỨ QUỶDoraemon dài Tập 4 - thọ đài dưới đáy biển Doraemon nhiều năm Tập 3 - Pho tượng thần lớn tưởng Doraemon lâu năm Tập 2 - kín đáo hành tinh màu Tím Doraemon nhiều năm Tập 1 - Thăm công viên khủng long Chap kế

Doraemon truyện lâu năm tập 14 : bố chàng hiệp sĩ mộng mơ

Chắc hẳn chúng ta đã quá thân quen với một Nobita hậu đậu và hay bị ăn trứng vịt những lần kiểm tra rồi nhỉ. Vậy hôm nay chúng ta hãy thuộc xem nobita biến hóa hiệp sĩ sẽ thế nào qua tập truyện cha chàng hiệp sĩ mông mơ nhé. Đây là một trong những câu truyện nhiều năm khá li kì với cũng có thể coi là đặc biệt quan trọng vì Jaian và Suneo không theo 3 người còn lại đến cuối câu truyện như số đông khi...

Bạn đang xem: Doraemon

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Câu truyện được bước đầu bằng giấc mơ làm cho hiệp sĩ của Nobita cùng cũng chính vì mải mộng mơ nên sáng hôm sau cậu đã biết thành muộn học. Cùng rồi vào 1 buổi sáng sớm sớm đi học Nobita ghi nhớ ra là cậu chưa làm bài xích tập phải đã chạy lên ngọn núi sau ngôi trường để hoàn thành nốt nhưng Nobita bắt buộc nào có tác dụng được. Rồi 1 ông lão xuất hiện với bộ mặt giống một bé vẹt, ông ta đến Nobita nạp năng lượng trái trí tuệ để cậu hoàn toàn có thể làm chấm dứt được bài tập của mình.

Sau lúc ăn kết thúc Nobita đã hối hả làm hoàn thành bài tập, cậu quay trở lại cảm ơn ông lão mà lại rồi cậu chợt nhận biết mình vẫn nằm mơ.... Nhưng lạ mắt ở khu vực giấc mơ đang thành sự thật, Nobita đã làm ngừng hết bài tập cùng được cô giáo tuyên dương trước lớp. Chiều hôm đó con bạn Shizuka ý muốn nhờ Nobita giảng hộ bài tập bên trên lớp, Nobita vui vẻ nhận lời nhưng lại khi thay quyển sách cậu chợt nhận thấy rằng hình như cậu đã không còn thông minh. Trên tuyến đường trở về Nobita lại chạm chán ông lão và hỏi xin trái trí tuệ và rồi được ông lão bảo rằng chỉ có đến quả đât của "Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ" mới có trái trí tuệ mang lại cậu... Nobita băn khoăn không biết thế giới đó ở đâu thì lúc trở về nhà lại nghe thấy Doraemon nói tới. Thế ra đó là một trong cuộn băng trong trái đất giấc mơ...

Nobita lao vào cuộc lưu lạc với thân phận là fan hầu mang đến hiệp sĩ ''Sunemis'' và kế tiếp nhờ may mắn đã qua khía cạnh được ''Jaithos'' với Sunemis để phát triển thành hiệp sĩ Mũ bạc bẽo ''Nobitanian''. Rồi cậu chạm mặt ''Shizukaru'' - thực ra là công chúa ''Shizukaria'' giả trai trốn thoát khỏi hoàng cung. Team bạn liên tục phiêu lưu tới khe núi rồng, tại trên đây Nobitanian đã giảm được râu rồng dẫu vậy cậu lại không thích giết nó. Để thường ơn, nhỏ rồng đã đến ''Doraemon'' - Shizukaria - Nobitanian xuống tắm suối nước nóng có pha các giọt mồ hôi rồng, ai tắm sẽ được hưởng 1 lần phục sinh trong đời. Rồi nhóm các bạn lại vượt qua nhỏ sóng đại hồng thủy hiểm trở để mang đến được doanh trại vương quốc.

Tại đây, nhóm các bạn đã phá hủy được lão Nhện Độc của quỷ vương cứu giúp thành Andel ngoài hiểm trở. Và rồi, đại tướng tá Nhện độc của quỷ vương cũng trở thành tiêu diệt. Toriho, trước là ông lão khía cạnh vẹt hôm trước, vốn là bé vẹt cưng của quỷ vương vãi đã cướp được túi thần hiệu của Doraemon... Bữa tiệc đêm đó, trong những lúc mọi tín đồ đang nạp năng lượng thì ba Nobita tắc nguồn thứ giấc mơ. Doraemon đành đề xuất trả lại cỗ máy cho thay kỉ 25 cơ mà họ không tới kịp. Trong những khi hoang mang, hốt nhiên Shizuku, bạn dẫn đường kiện cáo chúng ta về bài toán tự nhân tiện trốn thoát ra khỏi giấc mơ. Doraemon thời gian đó bắt đầu biết mình đã biết thành mất túi thần. Shizukaru - là nhân vật trong mơ của Shizuka cũng thâm nhập câu chuyện.

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Có Bao Nhiêu Người Theo Dõi Mình Trên Facebook

Nhưng không có nhân vật dụng trong mơ của Jaian với Suneo mang lại cuối truyện. Shizukaru vạc hiện mẫu túi kì diệu bị chiếm và phóng lớn thanh kiếm bạc của Nobitanian, nhờ ráng mà nam nhi đã giết thịt được quỷ vương vãi Orodome... Quốc gia Yumimure quay lại hòa bình, Shizukaria hiện nguyên hình về hoàng cung, Nobitanian phát triển thành phò mã nhưng chưa kịp thấy mặt công chúa thì người bán hàng ở ráng kỉ 25 đã lấy lại đồ vật giấc mơ. Doraemon, Nobita và Shizuka trải qua 1 giấc mơ êm đềm.