Hàng ngày, mọi bạn đến cùng với Facebook để chia sẻ câu chuyện của họ, nhìn trái đất qua đôi mắt của tín đồ khác tương tự như kết nối với bạn bè và chuyển động xã hội. Các cuộc trò chuyện ra mắt trên Facebook phản ảnh sự phong phú và đa dạng của cộng đồng hơn 2 tỷ người. đều người giao tiếp qua nhiều tổ quốc và nền văn hóa, bởi hàng chục ngữ điệu khác nhau, đăng toàn bộ mọi sản phẩm công nghệ từ văn phiên bản đến ảnh và video.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn cộng đồng của facebook

Chúng tôi thừa nhận thức rõ về tầm đặc biệt của Facebook trong bài toán trở thành chỗ mà mọi fan cảm thấy có quyền giao tiếp. Công ty chúng tôi rất tráng lệ về vai trò ngăn chặn hành vi sử dụng quá khỏi dịch vụ thương mại của mình. Đó là lý do shop chúng tôi đã cải cách và phát triển một bộ Tiêu chuẩn cộng đồng nêu ra các gì được phép cùng không được phép trên Facebook. Tiêu chuẩn chỉnh của công ty chúng tôi áp dụng trên toàn trái đất cho toàn bộ các loại nội dung. Đó là những tiêu chuẩn toàn diện mà theo đó, văn bản không bị coi là ngôn từ bỏ kích đụng thù địch có thể vẫn bị xóa vị vi phạm chính sách về ăn hiếp của chúng tôi.

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cộng đồng này là khuyến khích trình bày và tạo nên một xã hội an toàn. Chúng tôi xây dựng chế độ của bản thân dựa trên tin tức từ cộng đồng và các chuyên viên trong những nghành như công nghệ và an toàn công cộng. Chế độ của chúng tôi cũng bắt mối cung cấp từ các nguyên tắc sau:


Hr
Lk
H-g6fx
By
XLMg
LZDGEg-IG05gu
Fl-s_8k5-I7NKXhwrt7k
YHq
H0ar
VVtfl
Yl
Zc
BUYntsg-Ysa7d
ZJjiv6j
BTZl
CJNe3Mu
RX7k8Cs9ULMA&oh=de9f97cfc39cf24ca2167eef26887347&oe=5B54AF9D" alt="*">