... 2 Tuyn "1000 cõu hi thuyt tng hp - ụn thi i hc" l hp cỏc cõu hi trc nghim c Thy tuyn chn su tm t cỏc thi ca B, thi th cỏc trng chuyờn, ca cỏc Thy gắng giỏo ... Ni dung có tm tng quỏt cao i sõu khai thỏc nhng thuyt suụng n thuyt dng, phự hp vi tiờu thi trc nghim hin Vi 15 nm kinh nghim dy ụn thi i Hc v hc sinh gii, thy tin rng quyn sỏch s l chic ... Vo ging ng i hc Cỏc cõu hi ny giỳp em ụn thi t hiu qu cao - c bit luyn đến mỡnh k nng tỏc chin, t nhy bộn lớn nờn phn x cỏc dng bi thuyt suụng Vớ d nh thi hi: Thnh phn ca phõn bún Amophot l...

Bạn đang xem: Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học


*

... CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu 75: links hóa học tập ngun tử phân tử HCl ở trong loại liên kết A cùng hóa trị có cực B hiđro C cùng hóa trị khơng rất D ion Câu 76: Cho cân nặng hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 ... Hỗn hợp axit Câu 91: Hố học tập đóng góp thêm phần giải sự việc may mặc cho những người việc A cách tân và phát triển ngành trồng tơ, sợi tự nhiên (bơng, tơ tằm,…) B tiếp tế tơ, sợi hố học tập (nhân tạo ra tổng hợp) C sản xuất thi t ... Isopentan Câu 79: mang đến phát biểu sau: (a) trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom nằm trong chu kì 4, nhóm VIB (b) các oxit crom oxit bazơ (c) vào vừa lòng chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa...
*

... Phân nhằm thu 5,6 lít N2 (đktc) A gam B 32 gam C đôi mươi gam D 16 gam Câu 23 Trộn lít O2 với lít NO Hỏi tất cả hổn hợp thu gồm chất tích bao nhiêu? A chất lít B chất 1,5 lít C hóa học lít D hóa học lít Câu 24 phản nghịch ứng ... Trì sống, cháy D N2 hóa lỏng, hóa rắn ánh nắng mặt trời thấp Câu 28 300 ml dung dịch Na
OH 1M hấp thụ buổi tối đa lít khí CO2 (đktc)? A 0,336 lít B 3,36 lít C 6,72 lít D 2,24 lít Câu 29 Oxi hóa trọn vẹn 0,728 ... D 0,05M Câu Sục V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M dư thấy xuất 59,1 gam kết tủa trắng Tính V? A 6,72 lít B 3,36 lít C 13,44 lít D 6,72 lít 13,44 lít Câu một số loại muối sau không bị...
*

... Sử hàm số f xác định tập D (D ⊂ R) x ∈ D a) x – điểm cực đại f tồn khoảng tầm (a ;b ) ∈ D x ∈ (a;b) mang đến f (x ) 122 833 0
*

64 1,267 1
*


39 1,572 0
14 352 0
63 524 3
24 731 0
16 974 3
151 1,149 0
72 630 0
20 1,148 2
67 5,349 42


Mua tài khoản tải về Pro để đề xuất website cdvhnghean.edu.vn KHÔNG quảng cáo & tải toàn bộ File rất nhanh chỉ còn 79.000đ.

999 câu hỏi lý thuyết chất hóa học ôn thi THPT tổ quốc 2023, có đáp án kèm theo, giúp các em luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm, rồi so sánh với bài bác làm của bản thân vô cùng thuận lợi, để ôn thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 đạt tác dụng cao.


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học bao gồm 120 trang, được chia theo siêng đề như: Đại cương kim loại, kim loại kiềm, hóa học điện ly, Sắt với hợp hóa học của sắt... Qua đó, những em sẽ nắm rõ từng dạng câu hỏi, để lạc quan hơn khi bước vào kỳ thi đặc trưng sắp tới. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

999 thắc mắc lý thuyết hóa học ôn thi THPT non sông 2022

Câu 1. trong các kim loại, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là?

A. Vàng
B. Bạc
C. Đồng
D. Nhôm

Câu 2. sắt kẽm kim loại nào dưới đây có ánh nắng mặt trời nóng chảy tối đa trong toàn bộ các kim loại?


A. Wonfam
B. Sắt
C. Đồng
D. Kẽm

Câu 3. kim loại nào dưới đây nhẹ nhất (khối lượng riêng vơi nhất) trong những kim loại?

A. Liti
B. Natri
C. Kali
D. Rubidi

Câu 4. trong các các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nhất?

A. Ag
B. Hg
C. Cu
D. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào sau đây cứng tốt nhất trong số toàn bộ các kim loại?

A. Vonfam (W)B. Crom (Cr)C. Sắt (Fe)D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong những ác kim loại, sắt kẽm kim loại nào tất cả độ dẫn năng lượng điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)B. Ti rã (Ti)C. Chì (Pb)D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào tiếp sau đây sắp xếp theo hướng tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, Ti
B. Fe, Mg, Au, Hg
C. Fe, Al, Cu, Ag
D. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. dung dịch Fe
SO4 bị lẫn Cu
SO4. Để loại trừ Cu
SO4 có thể ngâm vào hỗn hợp kim loạinào sau đây?

A. Fe
B. Al
C. Zn
D. Na

Câu 9. cho các dãy sắt kẽm kim loại sau, hàng nào được bố trí theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.B. Ag, Cu, Mg, Al.C. Na, Mg, Al, Fe.D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội phản ứng: Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.B. Ion Ag+ bị oxi hóa thành Ag.C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy các kim nhiều loại nào dưới đây được điều chế bằng cách thức nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.B. Ni, Fe, Pb.C. Zn, Al, Cu.D. K, Mg, Cu

Câu 12. dãy nào sau đây bao gồm các sắt kẽm kim loại được bố trí theo chiều tăng dần về tính chất dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.B. Ag, Cu, Fe, Al.C. Fe, Al, Cu, Ag.D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí teo và H2 ko thể sử dụng làm hóa học khử để điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. Fe
B. Cu
C. Al
D. Sn

Câu 14. Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây công dụng với dd HCl cùng khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.B. Na, Al, Zn.C. Na, Mg, Cu.D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. sắt kẽm kim loại nào sau đây không bội nghịch ứng với dung dịch Cu
SO4?

A. Zn.B. Al.C. Fe.D. Ag.

Câu 16. mang lại dãy những kim nhiều loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số sắt kẽm kim loại trong hàng phản ứng đượcvới hỗn hợp HCl là:

A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.

Câu 17. tiến hành các phân tách sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên hóa học vào dung dịch Cu
SO4.(2) mang lại lá sắt kẽm kim loại Al nguyên chất vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên hóa học trong khí Cl2.(4) đến lá kim loại tổng hợp Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là:


A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 18. Dãy các kim các loại đều hoàn toàn có thể được điều chế bằng cách thức nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.B. Li, Ag, Sn.C. Al, Fe, Cr.D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. đến phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình bội phản ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24.B. 30.C. 26.D. 15.

Câu 20. triển khai các thử nghiệm sau

(a) cho lá Al vào dung dịch bao gồm Cu
SO4 với H2SO4 loãng.(b) Đốt dây sắt trong bình đựng khí Cl2.(c) để lá Cu vào dung dịch bao gồm Fe(NO3)3 và HNO3 loãng.(d) cho lá Zn vào dung dịch Cu
Cl2.

Số thí nghiệm xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là:

A. 4.B. 1.C. 3.D. 2.

Câu 21. phương thức chung để điều chế các kim một số loại Na, Ca, Al vào công nghiệp là

A. Thủy luyện.B. Năng lượng điện phân rét chảy.C. Nhiệt độ luyện.D. điện phân dung dịch.

Câu 23. cho dãy những chất:

*
cùng
*
. Số chất trong dãy chức năng được cùng với dd
*
 loãng là

A. 3.B. 2.C. 4D. 1

Câu 24. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân hỗn hợp

*
 (điện rất trơ), thu được khí H2 làm việc catot.

(b) cho CO dư qua các thành phần hỗn hợp

*
với
*
đun nóng, thu được Al và Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa

*
cùng
*
, có mở ra ăn mòn năng lượng điện hóa.

(d) sắt kẽm kim loại có ánh nắng mặt trời nóng tung thấp độc nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn điện cực tốt là Ag.

(e) mang đến dung dịch

*
du vào dung dịch
*
thu được hóa học rắn có Ag với Ag
Cl. Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4D. 5.

Câu 25. tất cả 4 dung dịch riêng biệt:

*
tất cả lẫn
*
. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp lộ diện ăn mòn điện hoá là


A. 4.B. 1.C. 2.D. 3.

Câu 26. tiến hành các phân tích sau:

(a) cho

*
vào hỗn hợp HCl(b) đến
*
vào dung dịch
*
dư tạo thành phầm khử tuyệt nhất là NO.c) Sục khí
*
cho dư vào dung dịch Na
OH(d) mang đến Fe vào dung dịch
*
(e) Cho tất cả hổn hợp Cu cùng
*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.(f) mang đến Al vào hỗn hợp
*
 loãng (không gồm khí bay ra).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được dung dịch cất hai muối là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 27. Khi cho Cu chức năng với dung dịch cất H2SO4 loãng và Na
NO3, vai trò của Na
NO3 trong bội nghịch ứng là:

A. Môi trường.B. Chất oxi hóa.C. Chất xúc tác.D. Hóa học khử.

Câu 28. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh loại điện.B. Thực chất của nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là quá trình oxi hóa - khử.C. đặc thù hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.D. Bề ngoài chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho những phát biểu sau

(1) Trong dung dịch Na, Fe đều khử được Ag
NO3 thành Ag.(2) đến Fe vào hỗn hợp Fe
Cl3 dư sau bội phản ứng thu được dung dịch đựng hai muối.(3) tất cả hổn hợp Na cùng Al có thể tan hoàn toàn trong nước.(4) Tính thoái hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.(5) những kim nhiều loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân hỗn hợp muối của nó.

Tổng số tuyên bố đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 30. thực hiện các thể nghiệm sau đây:

(a) ngâm một lá kẽm vào dung dịch Cu
SO4.(b) dìm một lá đồng vào hỗn hợp Fe
Cl3.(c) cho thép cacbon tiếp xúc với nước mưa.(d) cho thép vào dung dịch axit clohiđric.(e) Để sắt tây xúc tiếp với nước từ bỏ nhiên.(f) mang đến thanh đồng vào hỗn hợp axit sunfuric.

Trong những thí nghiệm trên có bao nhiêu ngôi trường hợp xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa?

A. 2.B. 5.C. 3.D. 4

Câu 31. Triển khai các phân tách sau:

(a) Đun sôi nước cứng trợ thì thời.(b) cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.(c) mang lại dung dịch Na
OH dư vào hỗn hợp Al
Cl3.(d) Sục khí CO2 mang đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2.(e) mang đến dung dịch HCl dư vào dung dịch Na
Al
O2.

Sau khi dứt phản ứng, số thí sát hoạch được kết tủa là?


A. 4.B. 3. C. 2. D. 5

Câu 32: Xét những phát biểu sau:

(a) sắt kẽm kim loại Na phản bội ứng táo tợn với nước;(b) Khí N2 tan rất ít vào nước;(c) Khí NH3 tạo thành khói trắng khi tiếp xúc cùng với khí HCl;(d) p trắng vạc quang trong bóng tối;(e) Thành phần bao gồm của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2 cùng Ca
SO4.

Số phát biểu đúng là

A. 2.B. 5.C. 4.D. 3.

Câu 33.

Xem thêm: Làm sao tag tên trên facebook, cách tag tên bạn bè trên facebook dễ dàng

phân phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Những nhóm IA, IIA bao gồm các nguyên tố s.B. Nguyên tử kim loại chỉ tất cả 1, 2 hoặc 3 electron phần bên ngoài cùng.C. Vào một chu kì, nửa đường kính nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính nguyên tử phi kim.D. Các kim loại thông thường có ánh kim do các electron tự do thoải mái phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.