Vàng cây xanh bay 2 tay ngây bi thiết mang suy bốn về. Đầy đôi mắt nhung sang chảnh môi mềm tìm tới cơn mê. Lòng tin đã rét theo tháng năm giá băng Em tất cả nghe xung quanh phố sẽ kết hoa từng nào sắc hoa là từng ấy tâm tình sở hữu ý thơ ý muốn chờ. <ĐK:> Nếu thương yêu nhau nhưng sao lời yêu dấu đó bờ môi làm sao đắn đo? Năm tháng xa vời đời gồm vui cùng với ai?
Tà áo xanh hoen màu sắc thương mối ơn tình xưa. Yêu thương thì yêu các nhưng không biết yêu được đưa ra và ước mơ đều gì?
Hàng mi khép hờ giăng mây tím ghi nhớ ai? lưu giữ ai vào đêm nhiều năm buông tóc rối quên cài. Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm, sao rơi mặt thềm. Mặt hàng cây giá băng chuyển phiên cơn mê đầy tìm về bên em Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm Em hỡi em lời hứa xưa đang phai Em ơi tất cả hay thành phố không vào đêm ai khóc ai sau này?

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
*

Vàng cây lá bay, song tay nhỏ guộc mang suy tứ về, Này đôi mắt nhung, kiêu kỳ môi mềm tìm về bên em...

Niềm tin đang lạnh theo mon năm đang mang, Em bao gồm nghe quanh đó phố sẽ kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân đức mang ý thơ ước ao chờ...

<ĐK: > Nếu thương mến nhau, mà sao lời thân thương đó, bờ môi như thế nào đắn đo, Năm mon xa vời đời bao gồm vui với ai, Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa...

Yêu thì yêu những nhưng không biết yêu được chi, và cầu mơ hầu hết gì, mặt hàng mi khép mờ giăng mây tím lưu giữ ai, ghi nhớ ai trong đêm nhiều năm buông tóc rối quên cài...

Đèn soi trơn đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi mặt thềm, mặt hàng cây giá băng luân chuyển cơn mê đầy, tìm đến bên em...

Bạn đang xem: Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân tình

Vòng tay tưởng ngàng nghe đắng môi white đêm, Em hỡi em lời hứa hẹn xưa sẽ phai, Em ơi có hay, thành phố không vào đêm ai khóc ai sau này...

== DẠO NHẠC ==

Vàng cây xanh bay, song tay gầy guộc sở hữu suy bốn về, Này đôi mắt nhung, sang chảnh môi mềm tìm tới bên em...

Niềm tin đã lạnh theo mon năm sẽ mang, Em bao gồm nghe ko kể phố đang kết hoa, từng nào sắc hoa là bấy nhiêu ân tình mang ý thơ mong mỏi chờ...

<ĐK: > Nếu yêu dấu nhau, nhưng sao lời thân thương đó, bờ môi làm sao đắn đo, Năm tháng xa vời đời có vui cùng với ai, Tà áo xanh hoen màu thương mối ơn tình xưa...

Yêu thì yêu nhiều nhưng không biết yêu được chi, và ước mơ phần lớn gì, mặt hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai, lưu giữ ai trong đêm lâu năm buông tóc rối quên cài...

Đèn soi nhẵn đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi mặt thềm, mặt hàng cây giá chỉ băng xoay cơn mê đầy, tìm đến bên em...

Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi white đêm, Em hỡi em lời hứa xưa sẽ phai, Em ơi gồm hay, tp không đêm ngày ai khóc ai sau này...

* Vòng tay tưởng ngàng nghe đắng môi trắng đêm, Em hỡi em lời hứa hẹn xưa đang phai, Em ơi tất cả hay, tp không vào tối ai khóc ai sau này......

== HẾT BÀI ==


Vàng cây lá bay, đôi tay tí hon guộc có suy bốn về,Này hai con mắt nhung, kiêu kỳ môi mềm tìm tới bên em...

Niềm tin vẫn lạnh theo tháng năm vẫn mang,Em tất cả nghe quanh đó phố sẽ kết hoa,Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu ân huệ mang ý thơ ao ước chờ...

<ĐK: >Nếu yêu quý nhau nhưng mà sao lời yêu thương đó, bờ môi nào đắn đo,Năm mon xa vời đời tất cả vui cùng với ai,Tà áo xanh hoen color thương mối ơn huệ xưa...Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa chắc chắn yêu được chi, và cầu mơ rất nhiều gì,Hàng mày khép mờ giăng mây tím ghi nhớ ai,Nhớ ai trong đêm lâu năm buông tóc rối quên cài...Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi mặt thềm,Hàng cây giá chỉ băng chuyển phiên cơn mê đầy, tìm về bên em...

Xem thêm: Tìm Hiểu Top 5 Chòm Sao Nữ Có Thân Hình Chuẩn, Tìm Kiếm “Nữ Hoàng Sexy”

Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi white đêm,Em hỡi em lời hứa xưa sẽ phai,Em ơi bao gồm hay, tp không vào đêm ai khóc ai sau này...