Bae Yoong Joon - từ vô cùng sao tới đại gia ẩn dật

Bae Yoong Joon - "ông hoàng Hallyu" - sở hữu gia sản hàng trăm triệu USD, sống kín đáo tiếng tuổi 50.

Bạn đang xem: Tag: bản tình ca mùa đông


OYSQ" alt="*">