Viết bản tin dự báo thời tiết bằng tiếng Anh là một topic vô cùng phổ biến trong các kỳ thi nói và viết tiếng Anh. Viết về dự báo thời tiết bằng tiếng Anh gồm 6 đoạn văn mẫu siêu hay, giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng nói viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Bạn đang xem: Viết bài dự báo thời tiết bằng tiếng anh
Tiếng Anh 

As the main news is over, this is time for the weather forecast of the weekend. Hanoi capital continue to get cold air which flows from the North, the temperature may drop under 15 degrees, so citizens should keep the bodies warm. There will be no rain for the next to days with a hope that the sunlight will come back on Monday. The area around Hanoi will also be affected by this cold air, but the temperature will be a little bit higher, about 18 to 19 degrees in the morning and 15 to 17 degrees in the evening. While the North of Vietnam is freezing like it is in the middle of the winter, the weather in Ho Chi Minh City is ideal for people to go out and enjoy the weekend. The realistic temperature on the roads will be high after 12PM, about 38 degrees, so citizens should only go out if needed. In the evening, there will be scattered shower so the atmosphere will be cool down. The next day will also be a sunny day, so people in Saigon can enjoy weekend at its best. Thank you for your attention, coming next is the daily Sport News.


Tiếng Việt 

Vậy là phần tin tức chính đã kết thúc, bây giờ là thời điểm cho bản tin dự báo thời tiết cuối tuần. Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón nhận không khí lạnh thổi từ phía Bắc, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 15 độ, vì vậy người dân nên giữ cho cơ thể ấm áp. Những ngày tiếp theo sẽ không có mưa với hy vọng rằng ánh mặt trời sẽ trở lại vào thứ hai. Khu vực xung quanh Hà Nội cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh này, nhưng nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, khoảng 18 đến 19 độ vào buổi sáng và 15 đến 17 độ vào buổi tối. Trong khi miền Bắc Việt Nam bị đóng băng như đang ở giữa mùa đông, thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh quả thật lý tưởng để mọi người ra ngoài và tận hưởng cuối tuần. Nhiệt độ thực tế trên các con đường sẽ cao sau 12 giờ, vào khoảng 38 độ, vì vậy người dân chỉ nên đi ra ngoài nếu cần thiết. Vào buổi tối, sẽ có mưa rào rải rác nên bầu không khí sẽ được làm mát lại. Ngày hôm sau cũng sẽ là một ngày nắng đẹp, nên mọi người ở Sài Gòn có thể tận hưởng cuối tuần một cách tốt nhất. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị, tiếp theo là tin tức thể thao thường nhật.


Tiếng Anh

Many foreigners fall in love with the weather in Vietnam. Vietnam is a tropical country and the weather here is different in each region, which makes everytime be the perfect moment to travel. In the North of Vietnam, there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. In spring, the weather is quite comfortable. It is warm and drizzly a little bit. At that time, trees and flowers start blossom. In the summer, the weather becomes hot and wet. There are sudden and short showers. My favorite season is autumn, when it becomes mild and cooler. The winter is the coldest season of the year and it is very dry. However, in the Central and the South, there are only two seasons: the rainy and the dry. The rainy season lasts from April to November. It’s hot and humid. By contrast, the dry season starts in December and ends in March, it’s very hot and dry without rain.


Tiếng Việt

Nhiều người nước ngoài rất thích thời tiết ở Việt Nam. Việt Nam là một đất nước nhiệt đới và thời tiết ở đây ở mỗi vùng khác nhau, điều này làm cho mọi thời điểm đều là lúc lý tưởng để du lịch. Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa xuân, thời tiết khá thoải mái. Trời ấm và có mưa phùn một chút. Khi đó, cây cối và hoa lá bắt đầu nở rộ. Vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng và ẩm ướt. Có những cơn mưa rào bất chợt và ngắn. Mùa yêu thích của tôi là mùa thu, khi trời trở nên dịu nhẹ và mát mẻ hơn. Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm và rất khô. Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Trời nóng và ẩm ướt. Ngược lại, mùa khô bắt đầu vào tháng 12 và kết thúc vào tháng 3, thời tiết rất nóng và khô, không có mưa.


Dự báo thời tiết bằng tiếng Anh

Vocabulary:

Forecast (n): Dự báo trước.

Vision (n): Tầm nhìn.

Heat (n): Nền nhiệt, sức nóng.

Liquid (n): Chất lỏng.

Shower (n): Mưa rào.

Latitude (n): Vĩ độ - Longitude (n): Kinh độ.

Urgent (adj): Khẩn cấp.

Shelter (n): Nơi ẩn nấp.


Tiếng Anh 

Hello everyone, this is the weather forecast in the East Sea area on Sunday, 22nd of September. The morning and afternoon will have beautiful weather with very little clouds; the vision will be over 10km. East wind strength falls in between 3 and 4 level creating a quite water surface. The heat may raise after 12PM with the temperature goes up to nearly 38 degrees, so please pay attention to your liquid consuming. At 3 PM there will be local shower from 16 to 18 degrees latitude with light wind, but the shower will not last long. At about 6 PM in the evening, there will be a low pressure area from 10 to 13 degrees latitude which causes shower and windstorm along the coast of the South East Sea. All boats need to pay attention when getting into this region and turn on urgent signal whenever needed. Heavy rain may appear after midnight, we recommend that all boats should find shelter and wait for the next morning when the rain stops. Residents near the sea coast also need to have preparation as the sea level may raise higher than usual with strong waves.


Tiếng Việt 

Xin chào mọi người, đây là bản tin dự báo thời tiết ở khu vực Biển Đông vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9. Buổi sáng và buổi trưa sẽ có thời tiết đẹp với rất ít mây; tầm nhìn xa hơn 10km. Sức gió đông rơi vào khoảng từ cấp 3 đến cấp 4 khiến mặt nước biển khá tĩnh lặng. Nền nhiệt có thể tăng sau 12 giờ với nhiệt độ lên đến gần 38 độ, vì vậy hãy chú ý đến việc tiêu thụ nước của bạn. Lúc 3 giờ chiều sẽ có mưa rào cục bộ từ 16 đến 18 độ vĩ với gió nhẹ, nhưng mưa rào sẽ không kéo dài. Vào khoảng 6 giờ chiều sẽ có một khu vực áp thấp từ 10 đến 13 độ vĩ độ gây ra mưa và gió bão dọc theo bờ Biển Đông. Tất cả các tàu thuyền cần chú ý khi vào khu vực này và bật tín hiệu khẩn cấp bất cứ khi nào cần thiết. Mưa lớn có thể xuất hiện sau nửa đêm, chúng tôi khuyên tất cả các tàu thuyền nên tìm nơi trú ẩn và đợi cho đến sáng hôm sau khi hết mưa. Cư dân gần bờ biển cũng cần phải có sự chuẩn bị vì mực nước biển có thể tăng cao hơn bình thường đi kèm với sóng mạnh.


Tiếng Anh 

Welcome back to the weather forecast channel, we are now watching the updated weather information from the Southern Meteorological Station. Today, the entire Southern area is predicted to be sunny, and the atmosphere will be dry with low moisture. Humidity will be around 30 to 45 percent. In Ho Chi Minh City, the lowest temperature is 27 to 29 degrees Celsius, and the highest temperature is in the range from 31 to 33 degrees Celsius. Although the statistics seem to be ideal, the actual outdoor temperature may be at approximately 38 degrees Celsius. Due to the low cloud density, there will be intense sunlight all day. The ultraviolet light index in Ho Chi Minh City will be around level 7 or 8 at midday. The harmful risk to the skin and eyes from UV is very high, so everyone needs to pay attention when we intend to go out at noon. The recommended UV protection is to apply SPF 30+ sunscreen, wear long pants and shirts, put on sunglasses and hat. Light rain may appear in the evening, so the atmosphere will become cooler. The rain will not last long, so it is an ideal time to go out after 7pm when the temperature is lower.


Tiếng Việt 

Chào mừng các bạn quay lại với kênh dự báo thời tiết, bây giờ chúng ta đang xem những thông tin được cập nhật từ đài khí tượng miền Nam. Hôm nay, toàn miền Nam được dự báo là sẽ có nắng, và bầu không khí sẽ khô ráo với mức ẩm thấp. Độ ẩm sẽ vào khoảng 30 đến 45 phần trăm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất sẽ vào khoảng 27 đến 29 độ C, và nhiệt độ cao nhất sẽ từ 31 đến 33 độ C. Tuy số liệu có vẻ lý tưởng nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể sẽ vào khoảng 38 độ C. Do mật độ mây thấp nên cả ngày sẽ có nắng khá gắt. Chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở mức 7 hoặc 8 vào lúc giữa trưa. Nguy cơ gây hại cho da và mắt từ tia cực tím rất cao, nên mọi người cần chú ý khi có ý định ra ngoài vào lúc trưa. Biện pháp bảo vệ khỏi tia cực tím được khuyến nghị là bôi kem chống nắng với SPF 30+, mặc quần và áo dài, đeo kính râm và đội mũ. Đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ nên bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ hơn. Cơn mưa sẽ không kéo dài lâu, cho nên việc ra ngoài vào khoảng sau 7 giờ tối sẽ được xem là lý tưởng khi nhiệt độ đã xuống thấp hơn.


Tiếng Anh 

Ladies and gentleman, today is February 3, 2018, and we are all following the weather forecast of the Northern Meteorological Station. From tomorrow, when the cold air begins to weaken, the temperature of the North will continue to increase slowly, but there is still a serious cold breath of air at night and early morning. There will even be thick fog and rain in most regions. The Northeast to Southeast blow’s strength will be at about level 2 or 3. Humidity will be in the range of 55 to 90 percent. The lowest temperature is at 12 to 15 degrees Celsius, and the highest temperature is at about 16 to 19 degrees Celsius. Tomorrow in Hanoi is expected to be a gloomy day with a lot of dark clouds, and there will be a little sunlight at the middle of the day. It will be a big chance of heavy rain in most of the streets in the evening, so people are encouraged to return home after work hours to avoid long - time traffic jams due to the bad weather. Children and older people should be kept warm enough to avoid illness caused by cold air. Right now we are coming to few minutes of advertisement before we return to the weather forecast in the South.


Tiếng Việt 

Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2018, và chúng ta đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của đài khí tượng thủy văn ở tại khu vực miền Bắc. Kể từ ngày mai, khi không khí lạnh bắt đầu suy yếu, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục tăng chậm, tuy nhiên vẫn còn luồng không khí rét đậm về đêm và sáng sớm.Ở hầu hết các vùng thậm chí sẽ xuất hiện sương mù và có mưa. Sức gió Đông Bắc đến Đông Nam vào khoảng cấp 2 hoặc 3. Độ ẩm sẽ vào khoảng từ 55 đến 90 phần trăm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C, và nhiệt độ cao nhất từ khoảng 16 đến 19 độ C. Cả ngày mai ở Hà Nội được dự báo là một ngày âm u với nhiều mây và sẽ chỉ có nắng nhẹ vào lúc giữa trưa. Có khả năng cao là trời sẽ mưa lớn trên hầu hết tuyến đường vào lúc chiều tối, vậy nên mọi người được khuyến khích trở về nhà sớm sau giờ làm để hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài do thời tiết xấu. Trẻ em và người lớn tuổi nên được giữ đủ ấm để tránh mắc phải những căn bệnh do không khí lạnh gây ra. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vài phút quảng cáo trước khi chúng ta quay lại với bản tin dự báo thời tiết của khu vực miền Nam.


Tiếng Anh

In the past few days, the weather in the North, including Hanoi, tends to be favorable for pests and bacteria to develop. On March 20, there will still be light rain and drizzle in the early morning, less clouds in the afternoon, and sunshine. The lowest temperature is from 21-24 degrees, the highest is from 24-27 degrees. However, it is forecasted that from the night of March 20 to the morning of March 21, the strong cold air will directly affect the North of our country. . Late at night on March 20, it is necessary to watch out for thunderstorms, in the morning of March 21, the temperature drops sharply, it is cold. Due to the influence of cold air compressing the low pressure trench, on March 21, the North, including the capital Hanoi, was cold, the lowest temperature was common from 15-18 degrees, in the mountains, there were places below 15 degrees. Hanoi sometimes rains, showers and thunderstorms. Change: On March 20, there is light rain, drizzle in the early morning, sunny afternoon, the lowest temperature is from 21-24 degrees, the highest is from 24-27 degrees. On March 21, Hanoi dropped sharply in temperature, only 15-18 degrees, it was cold, sometimes with rain, showers and thunderstorms.


Tiếng Việt

Những ngày qua, thời tiết khu vực miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội có xu hướng thuận lợi cho sâu bệnh, vi khuẩn phát triển. Ngày 20/3 vẫn sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 24-27 độ Tuy nhiên, dự báo từ đêm ngày 20/3 đến sáng 21/3, bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta. Đêm muộn 20/3 cần đề phòng có mưa dông, sáng 21/3 nhiệt độ giảm mạnh, trời rét. Do ảnh hưởng không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày 21/3, Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Hà Nội có lúc mưa, mưa rào và giông. Sự thay đổi: Ngày 20/3 có mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sơm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, cao nhất từ 24-27 độ. Sang ngày 21/3, Hà Nội giảm mạnh về nhiệt độ, chỉ còn 15-18 độ, trời lạnh, có lúc có mưa, mưa rào và giông

Thời tiết hàng ngày luôn là chủ đề nóng thu hút mọi người quan tâm. Bài viết này sẽ cùng quý vị nghiên cứu các thuật ngữ tiếng Anh về thời tiết thông dụng nhất.

*

Từ vựng tiếng Anh về Điều kiện thời tiết

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Climate/ˈklaɪmət/Khí hậu
Sunny/ˈsʌni/Có nắng
Partly sunny/’pa:tli/ /ˈsʌni/Có nắng vài nơi
Windy/ˈwɪndi/Có gió
Dry/draɪ/Khô
Wet/wet/Ướt
Mild/maild/Ôn hòa
Humid/ˈhjuːmɪd/Ẩm
Wind Chill/wind/ /tʃɪl/Gió rét
Stormy/ˈstɔːmi/Có bão
Sunshine/’sʌnʃain/Ánh nắng
Wind/wɪnd/Gió
Breeze/briːz/Gió nhẹ
Gale/geil/Gió giật
Drizzle/ˈdrɪzl/Mưa phùn
Torrential rain/tɔ.ˈrɛnt.ʃəl/ /rein/Mưa lớn, nặng hạt
Frost/frɒst/Băng giá
Clear/’klir/Trời quang, ít mây
Rainbow/ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
Icy/ˈaɪsi/Đóng băng
Overcast/ˈoʊ.vɚ.kæst/U ám
Raindrop/ˈreɪndrɒp/Hạt mưa

Từ vựng tiếng Anh về nhiệt độ

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Temperature/ˈtemprətʃə(r)/Nhiệt độ
Degree/dɪˈɡriː/Độ
Celsius/ˈselsiəs/Độ C
Fahrenheit/ˈfærənhaɪt/Độ F
Hot/hɒt/Nóng
Warm/wɔ:m/Ấm
Cold/kəʊld/Lạnh
Chilly/ˈtʃɪli/Lạnh thấu xương
Freezing/friːzɪŋ/lạnh cóng, băng giá

Từ vựng tiếng Anh về hiện tượng thời tiết

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Tornado/tɔːˈneɪdəʊ/Lốc xoáy
Storm/stɔːm/Bão
Typhoon/tɑɪ.ˈfuːn/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương)
Hurricane/ˈhʌrɪkən/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)
Cyclone/ˈsaɪkləʊn/Bão (dùng để gọi các cơn bão ở Nam Bán Cầu)
Thunderstorm/ˈθʌndəstɔːm/Bão có sấm sét
Drought/draʊt/Hạn hán
Hail/heɪl/ Mưa đá
Sleet/sliːt/ Mưa tuyết
Flood/flʌd/

Từ vựng tiếng Anh về các kiểu thời tiết

Edupia tổng hợp đầy đủ từ vựng về các kiểu thời tiết trong tiếng Anh qua bảng dưới đây:

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Weather forecast/ˈweðə/ /fɔːkɑːst/Dự báo thời tiết
Rain/reɪn/ Mưa
Snowy /snəʊi/ Trời có tuyết rơi
Cloudy/klaʊdi/Nhiều mây
Fog/fɒɡ/Sương mù
Foggy/ˈfɒɡi/Nhiều sương mù
Rainfall/ˈreɪnfɔːl/Lượng mưa
Heat wave/ˈhiːt/ /weɪv/Đợt nóng
Dull/dʌl/Nhiều mây
Humidity/hjuːˈmɪdəti/Độ ẩm
Thermometer/θəˈmɒmɪtə(r)/Nhiệt kế
Lightning/ˈlaɪtnɪŋ/Chớp
Thunder/ˈθʌndə(r)/Sấm
Ice/aɪs/Băng, đá
Shower/ˈʃaʊə(r)/mưa rào
Climate change/ˈklaɪmət/ /tʃeɪndʒ/Biến đổi khí hậu
Global warming/ˈɡləʊbl/ /ˈwɔːmɪŋ/Hiện tượng ấm nóng toàn cầu

Lưu ý:

Bên cạnh đó, khi học từ vựng tiếng Anh trẻ em chủ đề thời tiết, các bố mẹ cũng cần lưu ý rằng các từ vựng này thường tồn tại dưới dạng danh từ, động từ hoặc tính từ.

Chẳng hạn như chúng ta thường thêm chữ “y” vào cuối một danh từ chỉ thời tiết để có được tính từ. 

Ví dụ: 

Rain – Rainy: Mưa (động từ) – Mưa nhiều (tính từ) 

Sun – Sunny: Mặt trời – Trời nắng

Cloud – Cloudy: Đám mây – Nhiều mây

Fog – Foggy: Sương – Sương mù (nhiều sương)

Wind – Windy: Gió – Gió to

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh về thời tiết 

Cách đặt câu

Cách trả lời

How is the weather today?

Thời tiết hôm nay thế nào?

It is extremely hot. 

Thời tiết hôm nay rất nóng.

What is the temperature like?

Nhiệt độ là bao nhiêu?

It is around 37°C.

Khoảng 37 độ C.

What is the weather forecast?

Dự báo thời tiết hôm nay thế nào?

The weather is supposed to be sunny today. 

Hôm nay dự báo sẽ nắng.

Is it raining outside?

Ở ngoài đang mưa phải không?

Yes, it’s raining. 

Đúng vậy, trời đang mưa.

What is the weather like today?

Thời tiết hôm nay thế nào?

It’s foggy.

Trời có sương mù.

How is the climate in HCMC?

Khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh thế nào?

It’s usually hot throughout the year. 

Khí hậu nóng quanh năm.

What is your favourite season of the year?

Bạn thích nhất mùa nào trong năm?

I love spring because it’s warm and bright. 

Tôi thích nhất mùa xuân bởi vì nó ấm áp và tươi sáng.

How is the climate in Laos?

Khí hậu của Lào thế nào?

It is usually hot in the summer and mild in the winter in Laos. 

Ở Lào thường nóng vào mùa hè và ôn hoà vào mùa đông.

How different is the climate between HCMC and Ha Noi?

Khí hậu Hồ Chí Minh và Hà Nội có gì khác nhau?

In Ha Noi, it has 4 seasons. But, there is a rainy season and dry season in HCMC. 

Ở Hà Nội có 4 mùa. Tuy nhiên, ở Hồ Chí Minh chỉ có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô.

Do you know if it’s going to be stormy tomorrow?

Bạn có biết ngày mai trời mưa bão không?

I didn’t see the forecast, so I do not know. 

Tôi chưa xem dự báo thời tiết nên tôi không biết.

Miêu tả thời tiết bằng tiếng Anh

Many foreigners fall in love with the weather in Vietnam. Vietnam is a tropical country and the weather here is different in each region, which makes everytime be the perfect moment to travel. In the North of Vietnam, there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. In spring, the weather is quite comfortable. It is warm and drizzly a little bit. At that time, trees and flowers start blossom. In the summer, the weather becomes hot and wet. There are sudden and short showers. My favorite season is autumn, when it becomes mild and cooler. The winter is the coldest season of the year and it is very dry. However, in the Central and the South, there are only two seasons: the rainy and the dry. The rainy season lasts from April to November. It’s hot and humid. By contrast, the dry season starts in December and ends in March, it’s very hot and dry without rain.

Nhiều người nước ngoài rất thích thời tiết ở Việt Nam. Việt Nam là một đất nước nhiệt đới và thời tiết ở đây ở mỗi vùng khác nhau, điều này làm cho mọi thời điểm đều là lúc lý tưởng để du lịch. Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa xuân, thời tiết khá thoải mái. Trời ấm và có mưa phùn một chút. Khi đó, cây cối và hoa lá bắt đầu nở rộ. Vào mùa hè, thời tiết trở nên nóng và ẩm ướt. Có những cơn mưa rào bất chợt và ngắn. Mùa yêu thích của tôi là mùa thu, khi trời trở nên dịu nhẹ và mát mẻ hơn. Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm và rất khô. Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11. Trời nóng và ẩm ướt. Ngược lại, mùa khô bắt đầu vào tháng 12 và kết thúc vào tháng 3, thời tiết rất nóng và khô, không có mưa.

Xem thêm: ' Gạo Nếp Gạo Tẻ Phiên Bản Hàn Quốc (Trọn Bộ) Thuyết Minh By Gia Toc Ho Wang

Dự báo thời tiết tiếng Anh

Due to the influence of the low pressure from the north and wind convergence on the high, in the North provinces are rain, a some places with moderate rain, heavy rain and scattered with thunderstorms. Provinces from Thanh Hoa to Thua Thien Hue from this afternoon are showers and scattered thunderstorms. During thunderstorms, whirlwind, hail may occur.

(Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ phía Bắc và hội tụ gió trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều nay có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá, .)

Here is the weather forecast for the regions across the country on 13/5:

(Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 13/5:)

The West of the North

Clouds change, showers and thunderstorms; sunny, light breeze in the day. Humidity from 65-98%, Lowest temperature from: 21 – 24°C, Highest temperature from: 29 – 32 °C

(Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24°C, Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32°C)

The Northeast: Clouds change, showers and thunderstorms at night in some places, sunny in day. Southeast wind in level 2-3.Humidity from 60-97%

Lowest temperature from: 22-25°C, Highest temperature from: 29 – 32°C)

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25°C, Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32°C)

From Thanh Hoa to Thua Thien Hue: Cloudy at night, moderate rain and thunderstorms; clouds change in the day, moderate rain and thunderstomrms in some places. During thunderstorms, whirlwind, hail and twister may occur. Humidity from 60-94%; Lowest temperature from: 23 – 26°C; The highest temperature from: 30- 33°C, some places over 33°C

(Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26°C, Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ, có nơi trên 33°C)

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau