*

Tìm số có ba chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu


*

tk :

*


Lời giải:Gọi số nên tìm là $overlineabc$. ĐK: $0leq a, b, cleq 9; a eq 0; a,b,cinmathbbN$

Theo bài xích ra ta có:

$overline1abc=9overlineabc$

$1000+overlineabc=9overlineabc$

$1000=8overlineabc$

$Rightarrow overlineabc=1000:8=125$

Vậy số bắt buộc tìm là $125$


Tìm số có tía chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào trước số kia thì được số new gấp 9 lần số ban đầu


Tìm số có tía chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số kia thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu


Gọi số có tía chữ số yêu cầu tìm là x = a b c (0

Khi viết thêm số 1 trước số x ta được số bắt đầu là  1 a b c .

Bạn đang xem: Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần

Theo bài bác ra, ta có:  1 a b c = 9 a b c

1000 + a b c = 9 a b c giỏi 1000 + x = 9x

1000 = 8x

Suy ra: x = 1000 : 8 = 125 

Vậy số đề nghị tìm là 125.


Tìm số có cha chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số kia thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu


Gọi số cần tìm là abc, số bắt đầu là 1abc. Ta tất cả 1abc = 9 x abc  1000 + abc = 9 x abc  1000 = 8 x abc  abc = 1000 : 8  abc = 125 Hy vọng các giải trên đúng với trình độ chuyên môn lớp nhiều người đang học> Chúc thành công


Tìm số có cha chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào trước số kia thì được số bắt đầu gấp 9 lần số ban đầu


Gọi số phải tìm là abc, số mới là 1abc.Ta tất cả 1abc = 9 x abc 1000 + abc = 9 x abc 1000 = 8 x abc abc = 1000 : 8 abc = 125


Gọi số đề nghị tìm là: abc

Khi đó số mới là : 1abc

Ta có: abc x 9 = 1abc

=> abc x 9 = 1000 + abc

=> abc x 9 - abc = 1000

=> abc x 8 = 1000

=> abc = 1000 : 8

=> abc = 125


Tìm số có cha chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ hàng đầu vào trước số kia thì được số bắt đầu gấp 9 lần số lúc đầu .


 Gọi số phải tìm là abc, số new là 1abc. Ta tất cả 1abc = 9 x abc  1000 + abc = 9 x abc  1000 = 8 x abc  abc = 1000 : 8  abc = 125 Hy vọng những giải bên trên đúng với chuyên môn lớp nhiều người đang học> 


Gọi số đề xuất tìm là abc ( a khác 0 ; a,b

Khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào đằng trước số kia ta được số mới . Vậy số mới tất cả dạng 1abc

Theo đề bai ta tất cả :

1abc = abc . 9

1000 + abc = abc . 9 ( bóc tách số )

1000 = abc . 8 ( sút hai vế đi abc . 1 )

1000 : 8 = abc

125 = abc

Vậy số phải tìm là 125


Tìm số có cha chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ hàng đầu vào trước số kia thì được số bắt đầu gấp 9 lần số ban đầu.


Gọi số chính là abc

Có : abc x 9 = 1abc

abc x 9 = 1000 + abc

=> abc x 9 - abc = 1000

=> abc x 8 = 1000

=> abc = 1000 : 8 = 125

Vậy số chính là 125


tìm số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu


Tìm số có bố chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ hàng đầu vào trước số kia thì được số new gấp 9 lần số ban đầu. Số phải tìm là....


Gọi số đề nghị tìm là abc. Viết thêm chữ số 1 vào phía trái ta dược số 1abc. Theo bài xích ra ta có:

1abc = abc x 13

1000 + abc = abc x 13

1000 = abc x 13 – abc

1000 = abc x (13 – 1)

1000 = abc x 8

abc = 1000: 8

abc = 250


Sorry

Gọi số đề nghị tìm là abc. Viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào bên trái ta dược số 1abc. Theo bài ra ta có:

1abc = abc x 13

1000 + abc = abc x 13

1000 = abc x 13 – abc

1000 = abc x (13 – 1)

1000 = abc x 8

abc = 1000: 8

abc = 125


tìm số có bố chữ số biết trường hợp viết thêm chữ hàng đầu vào trước số kia thì ta được số bắt đầu gấp 9 lần số ban đầu

Bạn đã đoạt đến số lượng giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký kết tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung vấn đáp
Cải thiện điểm số của bạn bằng phương pháp đăng ký tài khoản cdvhnghean.edu.vn.

Xem thêm: Cách Chèn Biểu Tượng Trong Word 2007, Cách Chèn Biểu Tượng, Ký Tự Đặc Biệt Trong Word

Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ giáo viên cdvhnghean.edu.vn bằng phương pháp Đăng ký tài khoản ngay hiện giờ
*
Đăng ký kết với Google
*
Đăng cam kết với Facebook
*

*

*
Mai Hương

Gọi số đề nghị tìm là abc

Khi viết thêm tiên phong hàng đầu vào trước số kia thì số đó tăng lên 1000 đối chọi vị

Ta bao gồm : 1000 + abc = abc . 9

1000 + abc . 1 = abc . 9

1000 = abc . 8

abc = 1000 : 8

abc = 125

Vậy số phải tìm là 125


Gọi số cần tìm là abc . Khi thêm một vào trước số kia thì rộng 1000 đơn vị .1000 + abc = abc . 91000 + abc . 1 = abc .91000 = abc . 8 abc = 1000 : 8 abc = 125Vậy abc = 125

Gọi số có 3 chữ số là abc . Khi viết thêm một chữ số vào trước số đó ta được số mới là 1abc , vội 9 lần số đã mang lại => số new hơn số đã cho rằng 1000 đơn vị .

Hiệu số phần cân nhau là :

9 - 1 = 8 ( phần )

Số cần tìm là :

1000 :8 = 125

Đáp số : 125


*
search số tất cả 3 chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ hàng đầu vào trước số đó thì được số mới gấp 9 lần số ban đầu
Toán học tập - Lớp 6Toán học
Lớp 6
mang đến hình bình hành ABCD, E cùng F lần lượt là trung điểm của AB, CD. Gọi M, N theo thứ tự là giao điểm của AF, CE với BD(Toán học tập - Lớp 8)
Cho ba đường thẳng d1: y = 2x - 3; d2: y = x - 4; d3: y = (m-1)x + 10. Search m để cha đường trực tiếp đã mang đến đồng quy tại một điểm(Toán học - Lớp 9)
đến ( O ; R ) Đường trực tiếp d là tiếp tuyến của đường tròn ( O ; R ) tại tiếp điểm A khi(Toán học tập - Lớp 9)
2 địa điểm A với B giải pháp nhau 30km. Cùng lúc, 1 người đi xe sản phẩm công nghệ từ A, một tín đồ đi xe đạp từ B. Ngược hướng thì sau 40p họ chạm mặt nhau. Nếu đi cùng chiều A đến B thì 2 người gặp gỡ nhau sống C. Tính gia tốc mỗi xe?(Toán học tập - Lớp 9)
Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ cdvhnghean.edu.vn