*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Trắc nghiệm Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn bao gồm đáp án – trang bị lí lớp 9


cài xuống 5 661 10

Tailieumoi.vn xin reviews đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm thứ Lí lớp 9 bài bác 7: Sự nhờ vào của năng lượng điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn bao gồm đáp án chi tiết, lựa chọn lọc. Tài liệu có 5 trang gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám quá sát chương trình sgk vật Lí 9. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm Sự nhờ vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn gồm đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện kiến thức và kỹ năng để đạt công dụng cao trong bài xích thi môn vật dụng Lí 9 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 5 trang

- Số thắc mắc trắc nghiệm: 10 câu

- lời giải & đáp án: gồm

Mời quí bạn đọc tải xuống nhằm xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Sự dựa vào của điện trở vào chiều dài dây dẫn tất cả đáp án – đồ dùng lí lớp 9:

Trắc nghiệm vật lí 9

Bài 7: Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn

Câu 1:Một dây dẫn dài 120m được dùng để làm quấn thành một cuộn dây. Lúc để hiệu điện rứa 30V vào nhì đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125m
A. Từng đoạn nhiều năm 1m của dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu?

A. 3 Ω

B. 4 Ω

C. 2 Ω

D. 1 Ω


Điện trở của cuộn dây:

*

Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là:

*

→ Đáp ánC


Câu 2:Dây tóc của một đèn điện khi chưa mắc vào mạch có điện trở là 24Ω . Mỗi đoạn dài 1cm của dây tóc này có điện trở là 1,5Ω . Tính chiều dài của cục bộ sợi dây tóc bóng đèn đó.

A. 24 cm

B. 12 cm

C. 10 cm

D. 16 cm


1 cm dây tóc có điện trở là 1,5 Ω

x centimet dây tóc bao gồm điện trở là 24 Ω

&r
Arr; Chiều nhiều năm của toàn bộ sợi dây tóc đèn điện đó là:

*

→ Đáp ánD


Câu 3:Đường dây dẫn của một mạng điện trong gia đình nếu nối dài thường xuyên với nhau sẽ sở hữu được chiều dài tổng số là 500m cùng điện trở của mỗi đoạn có chiều lâu năm là 1m của đường dây này còn có điện trở vừa đủ là 0,02Ω . Tính năng lượng điện trở tổng cộng của toàn cục đường dây dẫn nối dài liên tiếp này.


1m dây gồm điện trở mức độ vừa phải là 0,02(Ω )

500m dây có điện trở vừa phải là x (Ω )

&r
Arr; Điện trở tổng cộng của cục bộ đường dây dẫn nối dài liên tiếp này là:

*

Câu 4:Hai dây dẫn bằng đồng đúc có cùng tiết diện, dây trước tiên có năng lượng điện trở là 2Ω và tất cả chiều dài là 10m, dây thứ hai gồm chiều nhiều năm là 30m. Tính năng lượng điện trở của dây thứ hai.


Hai dây dẫn đều bằng nhôm, gồm cùng ngày tiết diện &r
Arr;

*

&r
Arr; Điện trở của dây sản phẩm công nghệ hai là:

*


Câu 5:Đoạn dây dẫn nối từ bỏ cột năng lượng điện vào một gia đình có chiều dài tổng cộng là 50m và có điện trở tổng số là 0,5Ω . Hỏi từng đoạn lâu năm 1m của dây này có điện trở là bao nhiêu?


50m dây dẫn điện gồm điện trở là 0,5 (Ω )

1m dây dẫn điện gồm điện trở là x (Ω )

&r
Arr; từng đoạn dài 1m của dây này còn có điện trở là:

*

Câu 6:Để khám phá sự nhờ vào của năng lượng điện trở dây đem vào chiều dài dây dẫn, đề xuất phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn bao gồm những điểm lưu ý nào?

A. Những dây dẫn này phải gồm cùng huyết diện, được gia công từ cùng một vật tư nhưng bao gồm chiều dài khác nhau.

B. Các dây dẫn này phải gồm cùng chiều dài, được gia công từ cùng một vật tư nhưng gồm tiết diện không giống nhau.

C. Các dây dẫn này phải tất cả cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được gia công bằng những vật liệu không giống nhau.

D. Những dây dẫn này phải được làm từ thuộc một vật tư nhưng có chiều dài cùng tiết diện không giống nhau.


Để tò mò sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây dẫn vào chiều dài dây dẫn, yêu cầu phải xác minh và đối chiếu điện trở của các dây dẫn gồm có đặc điểm: những dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được thiết kế từ thuộc một vật tư nhưng bao gồm chiều nhiều năm khác nhau.

→ Đáp ánA


Câu 7:Một đoạn dây dẫn bằng đồng nguyên khối dài l1= 10m có điện trở R1và một dây dẫn bằng nhôm nhiều năm l2= 5m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đó là đúng khi so sánh R1và R2?

A. R1= 2R2

B. R12

C. R1> 2R2

D. Không đủ điều kiện để so sánh


Không đủ điều kiện để so sánh

→ Đáp ánD


Câu 8:Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vào nhân tố nào dưới đây?

A. Vật tư làm dây dẫn

B. Trọng lượng của dây dẫn

C. Chiều lâu năm của dây dẫn

D. Tiết diện của dây dẫn


Điện trở của dây dẫn không dựa vào vào khối lượng của dây dẫn

→ Đáp ánB


Câu 9:Hai dây dẫn bởi nhôm bao gồm cùng ngày tiết diện, một dây rất dài 2m có điện trở R1và dây kia dài 6m gồm điện trở R2. Tính tỉ số

*

A. 6 Ω

B. 2 Ω

C. 3 Ω

D.

*


Hai dây dẫn đều bằng nhôm, có cùng huyết diện &r
Arr;

*

→ Đáp ánD


Câu 10:Một dây dẫn dài 120m được dùng để làm quấn thành một cuộn dây. Lúc để hiệu điện cầm 30V vào nhị đầu cuộn dây này thì cường độ mẫu điện chạy qua nó là 125m
A. Tính điện trở của cuộn dây.

Điện trở của những dây dẫn tất cả cùng huyết diện và được gia công từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận cùng với chiều nhiều năm mỗi dây.

Ví dụ: hai đoạn dây dẫn tất cả cùng huyết diện và được gia công từ thuộc một nhiều loại vật liệu, bao gồm chiều nhiều năm là l1 với l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện núm vào hai đầu của mỗi đoạn dây này thì cái điện chạy qua chúng bao gồm cường độ tương xứng là I1 cùng I2. Biết I1 = 0,25 I2 thì chiều nhiều năm l1 = 4 l2

Vì:


*

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1. Khẳng định sự dựa vào của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố không giống nhau

Điểm khác biệt giữa những cuộn dây:

- đồ dùng liệu

- Chiều dài

- máu diện

=> phần lớn yếu tố bao gồm thể ảnh hưởng đến điện trở của dây: vật liệu, chiều dài cùng tiết diện.

2. Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫn

Để khẳng định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vào chiều dài dây thì chuyển đổi chiều nhiều năm của dây dẫn, tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải hệt nhau (giữ nguyên).

=> Kết quả: Điện trở của các dây dẫn có cùng huyết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận cùng với chiều lâu năm mỗi dây.


(dfracR_1R_2 = dfracl_1l_2)

3. Liên hệ thực tế

- Mắc một bóng đèn vào hiệu điện nuốm không đổi bởi dây dẫn ngắn thì đèn sáng sủa bình thường, ví như thay bởi dây dẫn hơi dài gồm cùng huyết diện và được làm từ và một loại vật tư thì đèn sáng yếu hơn.

=> vị điện trở dây dẫn dựa vào vào chiều dài, khi chiều dài tăng lên thì năng lượng điện trở của dây tăng lên. Vì vậy điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, lúc hiệu điện nạm không thay đổi nhưng điện trở tạo thêm thì cường độ mẫu điện qua trơn đèn giảm xuống ⇒ đèn sáng sủa yếu hơn.


Sơ đồ bốn duy về sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫn - vật dụng lí 9


*

Bài tiếp theo

*

Bài C1 trang 19 SGK vật dụng lí 9

Một dây dẫn lâu năm l và tất cả điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn...

Bài C2 trang 21 SGK trang bị lí 9

Giải bài xích C2 trang 21 SGK thiết bị lí 9. Mắc một đèn điện vào hiệu điện nuốm không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng sủa bình thường...

Bài C3 trang 21 SGK đồ dùng lí 9

Giải bài xích C3 trang 21 SGK vật lí 9. Khi để một hiệu điện cụ 6V vào nhị đầu 1 cuộn dây dẫn...

Bài C4 trang 21 SGK vật dụng lí 9

Giải bài C4 trang 21 SGK vật dụng lí 9. Nhì đoạn dây dẫn bao gồm cùng tiết diện và được thiết kế từ thuộc một nhiều loại vật liệu, tất cả chiều nhiều năm là...

Bài C4 trang 99 SGK đồ gia dụng lí 9 bài xích C4 trang 102 SGK đồ vật lí 9 Lý thuyết ảnh của một đồ vật tạo do thấu kính hội tụ Bài 11 trang 106 SGK đồ gia dụng lí 9
Quảng cáo
Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - xem ngay
Báo lỗi - Góp ý

Video sự nhờ vào của điện trở vào những yếu tố của dây dẫn

Lý thuyết năng lượng điện trở của dây dẫn nhờ vào vào chiều dài và tiết diện như vậy nào

1. Khẳng định sự dựa vào của điện trở dây dẫn vào trong số những yếu tố khác nhau

Điểm không giống nhau giữa những cuộn dây:

+ đồ gia dụng liệu

+ Chiều dài

+ huyết diện

⇒ phần lớn yếu tố có thể tác động đến điện trở của dây: thứ liệu, chiều dài cùng tiết diện.


*

2. Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn – để xác định sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở

Để xác minh điện trở của dây dẫn dựa vào vào chiều nhiều năm dây thì thay đổi chiều nhiều năm của dây dẫn, huyết diện dây và vật tư làm dây dẫn phải đồng nhất (giữ nguyên).


⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn bao gồm cùng máu diện và được thiết kế từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài mỗi dây.


*

3. Tương tác thực tế

– Mắc một bóng đèn vào hiệu điện nuốm không đổi bởi dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, ví như thay bằng dây dẫn hơi dài có cùng huyết diện và được làm từ cùng một loại vật tư thì đèn sáng sủa yếu hơn.

⇒ vì chưng điện trở dây dẫn dựa vào vào chiều dài, khi chiều dài tăng thêm thì năng lượng điện trở của dây tăng lên. Bởi vậy năng lượng điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, lúc hiệu điện nỗ lực không chuyển đổi nhưng điện trở tạo thêm thì cường độ cái điện qua láng đèn giảm sút ⇒ đèn sáng yếu hơn.

– hệ thống đường dây tải điện 500 k
V của nước ta từ chủ quyền tới trạm Phú Lâm (Thành phố hồ Chí Minh) tài 1530 km, gồm cha đường dây tải, mỗi con đường dây tải này lại gồm tư dây được link lại cùng nhau bằng những khung kim loại. Giả dụ biết 1 km của mỗi dây này có điện trở là bao nhiêu thì ta có thể tính được năng lượng điện trở của một dây này từ tự do tới Phú Lâm dựa vào tỉ số

Giải bài bác tập thứ lí 9 trang 19, 20, 21

Bài C1 (trang 19 SGK trang bị lí 9)

Một dây dẫn nhiều năm l và có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn cùng các loại đó lâu năm 2l là bao gồm hai dây dẫn lâu năm l được mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn này còn có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như vậy thì một dây dẫn cùng một số loại đó nhiều năm 3l bao gồm điện trở là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây dẫn lâu năm 2l sẽ có được điện trở 2R, dây dẫn lâu năm 3l có điện trở 3R .

Bài C2 (trang 21 SGK thiết bị lí 9)

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện cố kỉnh không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng sủa bình thường, nhưng mà nếu thay bằng dây dẫn hơi dài gồm cùng huyết diện và được gia công từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng sủa yếu hơn. Hãy phân tích và lý giải tại sao.

Gợi ý đáp án

Nếu mắc đèn điện vào hiệu điện cố kỉnh không đổi bởi dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Ngoài ra dây dẫn mang lại bóng đèn y hệt như một điện trở phụ ghép tiếp nối với đèn bắt buộc điện trở của mạch điện tăng thêm. Theo định giải pháp Ôm thì cường độ dòng điện chạy qua đèn càng bé dại nên đèn càng sáng yếu hơn hoặc hoàn toàn có thể không sáng.

Bài C3 (trang 21 SGK đồ vật lí 9)

Khi để hiệu điện cầm cố 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì chiếc điện qua nó bao gồm cường độ là 0,3A. Tính chiều lâu năm của dây dẫn sử dụng đế quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu lâu năm 4m thì có điện trở là 2Ω

-Điện trở của cuộn dây:


Bài C4 (trang 21 SGK đồ gia dụng lí 9)

Hai đoạn dây dẫn bao gồm cùng máu diện và được làm từ thuộc một các loại vật liệu, bao gồm chiều lâu năm là L1 với L2. Theo thứ tự đặt và một hiệu điện núm vào nhị đầu của từng đoạn dây này thì chiếc điện chạy qua chúng có cường độ khớp ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi L1 lâu năm gấp từng nào lần L2?

Gợi ý đáp án

Ta có: I1 = 0,25I2


Hai dây dẫn thuộc được đặt vào hiệu điện cố kỉnh U, vận dụng định điều khoản Ôm ta được:

R1 = U/I1, R2 = U/I2 → R2 /R1 = I1/I2 = 0,25

Vì năng lượng điện trở xác suất thuận với chiều dài của dây yêu cầu R2/R1 = L2/L1 = 0,25

suy ra L1 = 4L2.

Vật lí 9 bài xích 7 giúp những em học sinh lớp 9 nắm rõ kiến thức về sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn. Đồng thời giải nhanh được các bài tập thiết bị lí 9 chương I trang 19, 20, 21.

Việc giải bài tập đồ gia dụng lí 9 bài xích 7 trước khi đi học các em mau lẹ nắm vững kiến thức hôm sau làm việc trên lớp vẫn học gì, gọi sơ qua về nội dung học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.


- Điện trở là nguyên tố cơ bạn dạng nhất với thường được thực hiện của tất cr thành phần năng lượng điện tử.

- tên gọi khác: "Thiết bị thụ động" vày chúng không cất nguồn năng lượng (khuếch đại) mà chỉ làm bớt điện áp hoặc biểu đạt dòng điện đi qua chúng.

2) công thức tính năng lượng điện trở - năng lượng điện trở suất

a) Điện trở

- Định điều khoản Ôm mang lại đoạn mạch:

(I = dfrac UR Rightarrow U=IR)

Trong đó:

I: Cường độ loại điện (A) U: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch (V) R: Điện trở tương đương của toàn mạch ((Omega ))

- Đoạn mạch tất cả điện trở mắc nối tiếp

(R = R_1 + R_2 + ... + R_n) (U= U_1 + U_2 + ... +U_n) (I= I_1 = I_2=...=I_n)

- Đoạn mạch gồm điện trở mắc tuy vậy song

(dfrac 1R = dfrac 1R_1+dfrac 1R_2 +...+ dfrac 1R_n) (U=U_1=U_2=...U_n) (I=I_1 + I_2 + ... + I_n) b) Điện trở suất

(R = ho .dfrac Ls)

Trong đó:

( ho ): Điện trở suất R: Điện trở L: Chiều lâu năm của một dây dẫn s: tiết diện của dây dẫn c) bí quyết tính nhiệt lượng lan ra trên điện trở

(Q = I^2Rt)

3) Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn

Điện trở của các dây dẫn bao gồm cùng ngày tiết diện và được gia công từ cùng một loại vật tư thì tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài của từng dây.

Xem thêm: Cập Nhật Ảnh Đại Diện Tạm Thời, Access Denied

(dfrac R_1R_2=dfrac l_1l_2)

Khi ta sút (tăng) chiều nhiều năm dây dẫn bao nhiêu lần thì điện trở của dây dẫn cũng sút (tăng) từng ấy lần.