Nếu như bạn là người mới mày mò về Excel, hay là thi thoảng mới làm việc với Excel thì câu hỏi viết số 0 đằng trước một dãy số là 1 trong việc cũng tương đối khó khăn đúng không.

Mình nhớ là trước trên đây khi mới thực hiện Excel, mình có thực hiện nhập số điện thoại thông minh vào những ô tính tuy thế rất bực mình là cứ đưa sang ô tính không giống là số 0 sống đằng trước hàng số đó đổi mới đâu mất tiêu hết.

Đúng là các cái những tưởng rất đơn giản dễ dàng thôi nhưng lại rất trở ngại khi thực hiện trên Excel, tất cả cần phải có thủ thuật riêng của chính nó