Kết quả mang đến số những ước nguyên dương của 2^6.3^3 được xem như sau:

(6+1).(3+1) = 28 (ước). 

Kết quả sau cuối cho câu hỏi số các ước nguyên dương của 2^6.3^3 là 28 ước. 

Đây là thắc mắc phổ biến đổi trong môn học tập Đại số lớp 6. Không tính ra, vấn đề tính số mong cũng rất cần phải luyện tập nhiều. Sau đó là công thức tính số cầu nguyên dương của một số tự nhiên, các chúng ta cũng có thể tham khảo giải pháp tính tiếp sau đây để vận dụng cho toàn bộ các bài xích tập sau này. Kết hợp với các phương pháp này vẫn là những bài xích tập ví dụ như đi kèm.

Bạn đang xem: Số các ước nguyên dương của 2^6.3^3

Bạn đang xem: Số những ước nguyên dương của 2^6.3^3


*

Công thức tính số các ước nguyên dương của một vài tự nhiên: 

Phân tích số nguyên dương thành vượt số nguyên tố (bằng thủ công hoặc máy tính đều được). Ví dụ như tìm những ước nguyên dương của số tự nhiên 234. Nếu thao tác làm việc trên sản phẩm công nghệ tính chúng ta thực hiện như sau: 2 3 4 = SHIFT rồi lựa chọn * ’ ”.

Hoặc các chúng ta cũng có thể phân tích thủ cộng, ta được: 234 = 2.3^2.13.

Từ đó bọn họ có tóm lại một mong nguyên dương của số 234 phải gồm dạng 2^a.3^b.13^c. Trong đó a ∈ 0;1,b ∈ 0;1;2,c ∈ 0;1.

Theo luật lệ nhân trong tổ hợp, tổng số mong nguyên dương của 234 là: 2.3.2 = 12.

Tương tự vậy nên với các số thoải mái và tự nhiên khác chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này để tìm mong nguyên dương. Tổng kết lại, họ sử dụng định lí như sau:

Giả sử số tự nhiên n được so với thành vượt số nguyên tố:

n=p1^m1.p2^m2…pk^mk.

Khi kia số ước số nguyên dương của n là (m1+1)(m2+1)…(mk+1).

Một số lấy ví dụ như về số những ước nguyên dương của số từ nhiên

Ví dụ: tra cứu số ước nguyên dương của số tự nhiên 70560.

Phân tích 70560 thành quá số nguyên tố:

70560 = 2^5 . 3^2 . 5 .7^2.

Một mong nguyên dương của 70560 phải gồm dạng 2^a. 3^b. 5^c. 7^d.

Trong đó a gồm 6 cách chọn (a ∈ 0;1;2;3;4;5). Giống như b tất cả 3 phương pháp chọn; c có 2 cách chọn; d có 3 giải pháp chọn.

Vậy 70560 gồm tất cả: 6.3.2.3=108 ước số nguyên dương.

Để làm rõ hơn vấn đề, thuộc xem ví dụ tiếp theo sau như sau: tìm số mong nguyên dương của số tự nhiên và thoải mái 202000.

Ta có: 202000 = 2^4 . 5^3 .101

Do đó 202000 có toàn bộ (4+1)(3+1)(1+1) = 40 mong số từ nhiên.

Cuối cùng là bài toán được đem từ đề thi demo trường chuyên Bắc Ninh. Vấn đề như sau: Tìm những số mong nguyên dương của số tự nhiên 9465779232.

Trước khi đi mang đến lời giải, chúng ta hãy làm bài tập này theo phương pháp tính và những ví dụ trên.

Lời giải: Ta có 9465779232=2^5.3^6.7^4.13^2.

Số ước số nguyên dương của 9465779232 là: (5+1)(6+1)(4+1)(2+1)=630.

Mở rộng hơn một chút, nếu đề bài xích yêu cầu chúng ta tính tổng những ước nguyên dương của một trong những cho trước, chúng ta cũng có thể thực hiện tại theo cách làm sau: nếu số nguyên dương n được so sánh thành quá số nguyên tố:

n=p1m^1.p2^m2…pk^mk. Thì tổng các ước nguyên dương của n là:

σ(n)=(p01+p11+…+pm11)(p02+p12+…+pm22)(p0k+p1k+…+pmkk) (∗) tốt σ(n)=∏i=1k(pmi+1i−1pi−1) (∗∗).

Hãy thử lấy ví dụ như sau đây để triển khai quen với bí quyết này: Tính tổng số mong nguyên dương của số tự nhiên 200.

Lời giải: Ta bao gồm 200 = 2^3.5^2.

Nếu vận dụng công thức (*), tổng những ước nguyên dương của 200 là: σ(200) = (20+21+22+23)(50+51+52) = 465.

Nếu vận dụng công thức (**) thì σ(200)=24−12−1.53−15−1=465.

Hãy làm theo các bí quyết trên cùng với sự luyện tập cần cù các các bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng tính toán này.


Lấy 30 chia cho những số nguyên dương từ là 1 đến 30, số nào phân chia hết thì số đó chính là ước nguyên dương của 30.

Ta có: 30 = 1.30 = 2.15 = 3.10 = 5.6

Kết quả mang lại số những ước nguyên dương của 2^6.3^3 được tính như sau:

(6+1).(3+1) = 28 (ước). 

Kết quả sau cuối cho thắc mắc số những ước nguyên dương của 2^6.3^3 là 28 ước. 

Đây là thắc mắc phổ đổi thay trong môn học tập Đại số lớp 6. Không tính ra, việc tính số mong cũng rất cần phải luyện tập nhiều. Sau đó là công thức tính số ước nguyên dương của một trong những tự nhiên, các bạn cũng có thể tham khảo giải pháp tính sau đây để vận dụng cho tất cả các bài xích tập sau này. Kết phù hợp với các cách làm này vẫn là những bài xích tập lấy một ví dụ đi kèm.

*

Công thức tính số những ước nguyên dương của một số trong những tự nhiên: 

Phân tích số nguyên dương thành vượt số yếu tố (bằng thủ công hoặc laptop đều được). Lấy ví dụ như tìm các ước nguyên dương của số thoải mái và tự nhiên 234. Nếu làm việc trên máy tính chúng ta thực hiện nay như sau: 2 3 4 = SHIFT rồi lựa chọn * ’ ”.

Hoặc các chúng ta cũng có thể phân tích thủ cộng, ta được: 234 = 2.3^2.13.

Từ đó họ có tóm lại một mong nguyên dương của số 234 phải có dạng 2^a.3^b.13^c. Trong những số đó a ∈ 0;1,b ∈ 0;1;2,c ∈ 0;1.

Theo luật lệ nhân vào tổ hợp, tổng số cầu nguyên dương của 234 là: 2.3.2 = 12.

Tương tự bởi vậy với các số thoải mái và tự nhiên khác chúng ta cũng có thể sử dụng cách này nhằm tìm cầu nguyên dương. Tổng kết lại, chúng ta sử dụng định lí như sau:

Giả sử số tự nhiên và thoải mái n được phân tích thành vượt số nguyên tố:

n=p1^m1.p2^m2…pk^mk.

Khi kia số mong số nguyên dương của n là (m1+1)(m2+1)…(mk+1).

Một số lấy ví dụ như về số các ước nguyên dương của số tự nhiên

Ví dụ: tìm kiếm số cầu nguyên dương của số tự nhiên và thoải mái 70560.

Phân tích 70560 thành thừa số nguyên tố:

70560 = 2^5 . 3^2 . 5 .7^2.

Một ước nguyên dương của 70560 phải bao gồm dạng 2^a. 3^b. 5^c. 7^d.

Trong kia a bao gồm 6 bí quyết chọn (a ∈ 0;1;2;3;4;5). Tựa như b gồm 3 phương pháp chọn; c tất cả 2 phương pháp chọn; d gồm 3 cách chọn.

Vậy 70560 gồm tất cả: 6.3.2.3=108 ước số nguyên dương.

Để nắm rõ hơn vấn đề, cùng xem ví dụ tiếp theo sau như sau: tìm số cầu nguyên dương của số tự nhiên và thoải mái 202000.

Ta có: 202000 = 2^4 . 5^3 .101

Do đó 202000 có toàn bộ (4+1)(3+1)(1+1) = 40 cầu số từ bỏ nhiên.

Cuối cùng là câu hỏi được rước từ đề thi test trường chăm Bắc Ninh. Câu hỏi như sau: Tìm những số cầu nguyên dương của số tự nhiên 9465779232.

Trước khi đi cho lời giải, chúng ta hãy làm bài bác tập này theo bí quyết tính và các ví dụ trên.

Lời giải: Ta có 9465779232=2^5.3^6.7^4.13^2.

Số mong số nguyên dương của 9465779232 là: (5+1)(6+1)(4+1)(2+1)=630.

Mở rộng rộng một chút, giả dụ đề bài bác yêu cầu chúng ta tính tổng các ước nguyên dương của một số trong những cho trước, bạn cũng có thể thực hiện theo công thức sau: nếu như số nguyên dương n được so với thành vượt số nguyên tố:

n=p1m^1.p2^m2…pk^mk. Thì tổng những ước nguyên dương của n là:

σ(n)=(p01+p11+…+pm11)(p02+p12+…+pm22)(p0k+p1k+…+pmkk) (∗) hay σ(n)=∏i=1k(pmi+1i−1pi−1) (∗∗).

Hãy thử lấy ví dụ sau đây để gia công quen với bí quyết này: Tính tổng số ước nguyên dương của số tự nhiên 200.

Lời giải: Ta gồm 200 = 2^3.5^2.

Nếu áp dụng công thức (*), tổng các ước nguyên dương của 200 là: σ(200) = (20+21+22+23)(50+51+52) = 465.

Nếu áp dụng công thức (**) thì σ(200)=24−12−1.53−15−1=465.

Xem thêm: Cấu Trúc Bài Thi Toefl Ibt, Cấu Trúc Một Bài Thi Toefl Ibt

Hãy làm theo các phương pháp trên cùng với việc luyện tập chịu khó các bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng thống kê giám sát này.