Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phát hành. Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Bài 1. Sự năng lượng điện li
Bài 2. Axit, bazơ cùng muối
Bài 3. Sự điện li của nước. P
H. Chất chỉ thị Axit – bazơ
Bài 4. Làm phản ứng thảo luận ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản nghịch ứng dàn xếp ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li
Bài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng dàn xếp ion trong dung dịch các chất điện li
Đề kiểm soát 15 phút – Chương I – hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Bài 7. Nitơ
Bài 8. Amoniac cùng muối amoni
Bài 9. Axit nitric với muối nitrat
Bài 10. Photpho
Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
Bài 12. Phân bón hóa học
Bài 13. Luyện tập: đặc điểm của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14. Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một trong những hợp hóa học nitơ, photpho
Đề kiểm soát 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – chất hóa học 11

CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC

Bài 15. Cacbon
Bài 16. Hợp chất của cacbon
Bài 17. Silic cùng hợp chất của silic
Bài 18. Công nghiệp silicat
Bài 19. Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và các hợp hóa học của chúng
Đề bình chọn 15 phút – Chương III – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương III – hóa học 11

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Bài 20. Mở màn về hoá học hữu cơ
Bài 21. Phương pháp phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22. Kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ
Bài 23. Phản nghịch ứng hữu cơ
Bài 24. Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, công thức phân tử và bí quyết cấu tạo
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – hóa học 11

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Bài 25. Ankan
Bài 26. Xicloankan
Bài 27. Rèn luyện ankan và xicloankan
Bài 28. Bài thực hành số 3 : so với định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Đề chất vấn 15 phút – Chương V – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương V – chất hóa học 11

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Bài 29. Anken
Bài 30. Ankađien
Bài 31. Luyện tập: Anken cùng Ankadien
Bài 32. Ankin
Bài 33. Luyện tập: Ankin
Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và đặc điểm của etilen với axetilen
Đề bình chọn 15 phút – Chương VI – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương VI – hóa học 11

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khác
Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbon
Đề kiểm soát 15 phút – Chương VII – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương VII – chất hóa học 11

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40. Ancol
Bài 41. Phenol
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol với phenol
Bài 43. Bài thực hành thực tế 5: đặc thù của etanol, glixerol cùng phenol
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – chất hóa học 11

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

Bài 44. Anđehit – xeton
Bài 45. Axit cacboxylic
Bài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylic
Bài 47. Bài thực hành thực tế 6: đặc thù của anđehit với axit cacboxylic
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương IX – chất hóa học 11Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11
*

*

*

*

*

Mê tải Sách là tủ sách sách online có thể chấp nhận được người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Công ty chúng tôi có không hề ít sách thuộc nhiều thể loại với những format Ebook thông dụng cho điện thoại cảm ứng và sản phẩm công nghệ tính. Bạn đọc có thể xem online hoặc download về máy nhằm tiện theo dõi.


Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình hình ảnh trên website mọi được xem thêm thông tin trên Internet. Shop chúng tôi không cài đặt hay chịu đựng trách nhiệm bất kỳ thông tin như thế nào trên website này. Giả dụ làm tác động đến cá nhân hay tổ chức triển khai nào, lúc được yêu thương cầu, shop chúng tôi sẽ lưu ý và gỡ vứt ngay lập tức.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
Xem thêm: Cách Tạo Nhóm Trên Trường Học Kết Nối, Trường Học Kết Nối

*

Lời giải hóa học 11 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều giỏi nhất, chi tiết sẽ giúp học viên lớp 11 tiện lợi soạn, làm bài tập hóa học 11 từ đó học giỏi môn Hóa 11.