Gần th&#x
E1;ng nay, người d&#x
E2;n l&#x
E0;ng H&#x
E0; Vỹ, x&#x
E3; L&#x
EA; Lợi, Thường T&#x
ED;n, H&#x
E0; T&#x
E2;y sống trong cảnh hoảng loạn, sợ h&#x
E3;i v&#x
EC; tin đồn vào l&#x
E0;ng c&#x
F3; ma. Hầu hết giả trẻ, trai g&#x
E1;i cứ sau 8h tối l&#x
E0; đ&#x
F3;ng chặt cửa kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m ra khỏi nh&#x
E0;. Li&#x
EA;n tiếp những vụ việc k&#x
EC; quặc xảy ra chỉ trong v&#x
E0;i tuần lễ c&#x
E0;ng khiến mang đến những người d&#x
E2;n nơi n&#x
E0;y tin rằng lời đồn đại l&#x
E0; c&#x
F3; thật

KỲ I: Đ&#x
CA;M MA QU&#x
C1;I

10h tối. Đ&#x
E8;n đường phụt tắt. L&#x
E0;ng H&#x
E0; Vỹ ch&#x
EC;m trong b&#x
F3;ng đ&#x
EA;m. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ c&#x
F3; tiếng b&#x
EC;m bịp v&#x
E0; bầy ch&#x
F3; hoang bất chợt lại tru l&#x
EA;n từng hồi. Bỗng "&#x
C1; &#x
E1; ah..", giọng một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng la l&#x
EA;n thất thanh từ ph&#x
ED;a cuối th&#x
F4;n. Sau đ&#x
F3; l&#x
E0; tiếng ch&#x
E2;n người nện th&#x
EC;nh thịch tr&#x
EA;n mặt đất...

Bạn đang xem: Những câu chuyện ma ám có thật


Tất cả những nh&#x
E0; d&#x
E2;n quanh khu vực vực đ&#x
F3; đồng loạt tắt điện. Bầu kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; u &#x
E1;m, rờn rợn bao phủ l&#x
EA;n to&#x
E0;n bộ ng&#x
F4;i l&#x
E0;ng. Anh Qu&#x
E1;ch Văn To&#x
E0;n, một người d&#x
E2;n c&#x
F3; nh&#x
E0; ở gần chợ g&#x
E0; đầu th&#x
F4;n v&#x
E1;c đ&#x
E8;n pin sạc bước nhanh ra khỏi cửa. 5 ph&#x
FA;t sau anh To&#x
E0;n trở về th&#x
EC; th&#x
E0;o: "B&#x
EA;n ngo&#x
E0;i c&#x
F3; g&#x
EC; đ&#x
E2;u. Chắc lại mấy thằng thanh ni&#x
EA;n l&#x
E0;ng b&#x
EA;n quý phái đ&#x
E2;y chơi rồi giở tr&#x
F2; dọa dẫm đấy...".

N&#x
F3;i thế nhưng gương mặt anh To&#x
E0;n cũng kh&#x
F4;ng giấu nổi vẻ sợ h&#x
E3;i. Gần một th&#x
E1;ng nay, cả nh&#x
E0; anh kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m đi chợ đ&#x
EA;m b&#x
E1;n g&#x
E0; như thường lệ nữa m&#x
E0; cứ phải ngồi nh&#x
E0; để chờ người ta đến mua h&#x
E0;ng. L&#x
ED; vì nghe c&#x
F3; vẻ hơi buồn cười. Vợ chồng anh To&#x
E0;n... Sợ ma.

Tuy nhi&#x
EA;n, kh&#x
F4;ng chỉ vợ chồng anh To&#x
E0;n m&#x
E0; hầu hết d&#x
E2;n l&#x
E0;ng H&#x
E0; Vỹ đều l&#x
E2;m v&#x
E0;o ho&#x
E0;n cảnh như vậy. Mọi việc bắt đầu từ lời "ti&#x
EA;n đo&#x
E1;n" của một vị thầy b&#x
F3;i c&#x
F3; t&#x
EA;n l&#x
E0; Li&#x
EA;n ở th&#x
F4;n Mỹ X&#x
E1;, x&#x
E3; Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Thầy Li&#x
EA;n bảo, c&#x
E1;i l&#x
E0;ng n&#x
E0;y c&#x
F3; ng&#x
F4;i mộ vì chưng một gia đ&#x
EC;nh mang từ nơi kh&#x
E1;c về ch&#x
F4;n trộm c&#x
E1;ch cửa đền H&#x
E0; Vỹ khoảng 300m. Hiện tại, ng&#x
F4;i mộ đ&#x
F3; đang bị loạn &#x
E2;m dương. V&#x
EC; thế, vào l&#x
E0;ng sẽ c&#x
F3; nhiều người phải đền mạng. Mặc dù nhi&#x
EA;n, nếu ai cố t&#x
EC;nh đụng v&#x
E0;o ng&#x
F4;i mộ đ&#x
F3; hoặc đ&#x
E0;o xới di chuyển h&#x
E0;i cốt đi chỗ kh&#x
E1;c th&#x
EC; ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n người đ&#x
F3; sẽ phải chịu tội đầu ti&#x
EA;n.

Những người d&#x
E2;n H&#x
E0; Vỹ l&#x
FA;c đầu c&#x
F2;n b&#x
E1;n t&#x
ED;n b&#x
E1;n nghi nhưng c&#x
E0;ng về sau th&#x
EC; lại c&#x
E0;ng tin v&#x
E0;o lời ph&#x
E1;n của vị thầy b&#x
F3;i. Nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n v&#x
EC; thầy Li&#x
EA;n ở tận Hải Dương nhưng lại nắm bỏ ra tiết, r&#x
E0;nh mạch về mọi vấn đề đang xảy ra trong l&#x
E0;ng. Đối chiếu lời thầy với thực tế, d&#x
E2;n l&#x
E0;ng H&#x
E0; Vỹ ngờ vực ng&#x
F4;i mộ m&#x
E0; thầy b&#x
F3;i n&#x
F3;i ch&#x
ED;nh l&#x
E0; mộ phần của gia đ&#x
EC;nh b&#x
E0; Hồ Thị Khuy&#x
EA;n, người x&#x
F3;m 1.

B&#x
E0; Hồ Thị Khuy&#x
EA;n qu&#x
EA; gốc ở x&#x
E3; Thống Nhất, huyện Thường T&#x
ED;n, H&#x
E0; T&#x
E2;y. B&#x
E0; lấy chồng người H&#x
E0; Vỹ v&#x
E0; về l&#x
E0;ng n&#x
E0;y sinh sống từ v&#x
E0;i chục năm trước. Tuy nhi&#x
EA;n, c&#x
E1;ch đ&#x
E2;y hơn 10 năm, b&#x
E0; Khuy&#x
EA;n c&#x
F3; đem h&#x
E0;i cốt của bố đẻ về ch&#x
F4;n tại qu&#x
EA; chồng. Người d&#x
E2;n trong l&#x
E0;ng kh&#x
E1;o nhau, c&#x
E1;i mả n&#x
E0;y lúc c&#x
F2;n ch&#x
F4;n b&#x
EA;n x&#x
E3; Thống Nhất đ&#x
E3; hại chết kh&#x
F4;ng biết bao nhi&#x
EA;u l&#x
E0; người v&#x
EC; thế, dứt kho&#x
E1;t kh&#x
F4;ng thể đem mộ phần đ&#x
F3; đặt tại H&#x
E0; Vỹ được.

Chẳng ai biết đ&#x
ED;ch x&#x
E1;c vị tr&#x
ED; ng&#x
F4;i mộ của gia đ&#x
EC;nh b&#x
E0; Khuy&#x
EA;n ở chỗ n&#x
E0;o m&#x
E0; chỉ nghe lo&#x
E1;ng tho&#x
E1;ng vợ chồng b&#x
E0; đem ch&#x
F4;n trộm v&#x
E0;o ban đ&#x
EA;m cạnh một bé mương dẫn thẳng v&#x
E0;o khu vực đền vào l&#x
E0;ng. Đ&#x
E3; từng c&#x
F3; một thời gian, người ta h&#x
F2; nhau đ&#x
E0;o bới, xới tung những quần thể vực đ&#x
E1;ng nghi ngờ nhưng đ&#x
E0;o m&#x
E3;i cũng chẳng thấy mộ giỏi h&#x
E0;i cốt đ&#x
E2;u cả.

Thậm ch&#x
ED;, để bảo vệ "nh&#x
E2;n mạng" đến l&#x
E0;ng, c&#x
F3; người c&#x
F2;n đi khắp nơi rước c&#x
E1;c vị "ph&#x
E1;p sư" cừ khôi về để trừ ma diệt quỷ. Tuy nhi&#x
EA;n, nỗi &#x
E1;m ảnh "c&#x
E1;i họa t&#x
E0; ma quấy rối" vẫn cứ khiến người d&#x
E2;n H&#x
E0; Vỹ ăn kh&#x
F4;ng ngon ngủ kh&#x
F4;ng y&#x
EA;n. Đặc biệt, những c&#x
E2;u chuyện thần th&#x
E1;nh được th&#x
EA;u dệt c&#x
E0;ng khiến cuộc sống d&#x
E2;n l&#x
E0;ng ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng trở n&#x
EA;n bất ổn.

Cụ Mơ b&#x
E1;n nước gần cửa đền H&#x
E0; Vỹ t&#x
E2;m sự: "Khoảng 12h đ&#x
EA;m mồng 5 Tết, t&#x
F4;i lần m&#x
F2; ra ngo&#x
E0;i vườn để đi vệ sinh bỗng nhi&#x
EA;n tr&#x
F4;ng thấy một b&#x
F3;ng trắng thấp tho&#x
E1;ng sau rặng tre đầu ng&#x
F5;. L&#x
FA;c đầu t&#x
F4;i cứ tưởng l&#x
E0; ai đ&#x
F3; mặc &#x
E1;o trắng đi lại ngo&#x
E0;i đường. Tuy nhi&#x
EA;n, c&#x
E1;i b&#x
F3;ng đ&#x
F3; từ từ tiến dần lại ph&#x
ED;a t&#x
F4;i v&#x
E0; đến lúc chỉ c&#x
E1;ch t&#x
F4;i chừng chục m&#x
E9;t th&#x
EC; tự dưng biến mất. Lúc ấy, t&#x
F4;i mới hoảng hồn la ầm l&#x
EA;n v&#x
E0; bỏ chạy v&#x
E0;o vào nh&#x
E0;".

C&#x
E2;u chuyện của cụ Mơ kể ban đầu khiến nhiều người kh&#x
F4;ng tin v&#x
EC; một b&#x
E0; cụ gần 70 tuổi mắt mũi k&#x
E8;m nh&#x
E8;m th&#x
EC; rất c&#x
F3; thể sẽ nh&#x
EC;n g&#x
E0; h&#x
F3;a cuốc. Nhưng chỉ v&#x
E0;i ng&#x
E0;y sau, tin đồn lại được thổi b&#x
F9;ng l&#x
EA;n vày c&#x
F3; rất nhiều người d&#x
E2;n mang đến rằng ch&#x
ED;nh mắt họ cũng nh&#x
EC;n thấy ma.

Chị Qu&#x
E1;ch Thị Yến, chủ cửa h&#x
E0;ng b&#x
E1;n g&#x
E0; trong l&#x
E0;ng kể, đ&#x
EA;m mồng 8 Tết, chị đem g&#x
E0; l&#x
EA;n H&#x
E0; Nội để b&#x
E1;n tại chợ Long Bi&#x
EA;n. Mặc dù nhi&#x
EA;n, khi vừa đi khỏi nh&#x
E0; chừng 1km th&#x
EC; xe cộ chị Yến đ&#x
E2;m phải ổ g&#x
E0; tr&#x
EA;n đường l&#x
E0;ng. Mất tay l&#x
E1;i, chị Yến loạng choạng v&#x
E0; ng&#x
E3; nh&#x
E0;o xuống đất. Vừa lồm cồm b&#x
F2; dậy th&#x
EC; chị tr&#x
F4;ng thấy c&#x
F3; b&#x
F3;ng người ph&#x
ED;a trước đang rảo bước rất nhanh. Tưởng l&#x
E0; người vào l&#x
E0;ng chị Yến cất tiếng gọi nhưng người đ&#x
F3; chỉ cười v&#x
E0; bỏ đi. L&#x
FA;c đ&#x
F3; v&#x
E0;o khoảng 3h s&#x
E1;ng...

Sau h&#x
F4;m ấy, gia đ&#x
EC;nh chị Yến kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m đi chợ g&#x
E0; ban đ&#x
EA;m nữa. Những hộ marketing g&#x
E0; vào l&#x
E0;ng cũng đ&#x
F3;ng chặt cửa v&#x
E0; chỉ d&#x
E1;m mở h&#x
E0;ng sau 6h s&#x
E1;ng. Thậm ch&#x
ED;, c&#x
F3; nhiều nh&#x
E0; d&#x
E2;n c&#x
F2;n sợ h&#x
E3;i đến mức phải mua tỏi về treo trước cửa để đuổi t&#x
E0; ma.

Gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n cấp I vào l&#x
E0;ng phản &#x
E1;nh: Học sinh cấp đi học ngo&#x
E0;i cuốn vở c&#x
E2;y b&#x
FA;t, trong cặp v&#x
E0; t&#x
FA;i quần t&#x
FA;i &#x
E1;o to&#x
E0;n...tỏi. (?!) V&#x
E0;o thời điểm "n&#x
F3;ng" nhất, d&#x
E2;n vào l&#x
E0;ng k&#x
E9;o nhau sang chỗ &#x
F4;ng Li&#x
EA;n coi b&#x
F3;i c&#x
F3; tới hơn trăm người. M&#x
E0; phải ăn ở h&#x
E0;ng tuần chờ đợi tại đ&#x
F3; mới đến lượt được xem".

Gia đ&#x
EC;nh anh Qu&#x
E1;ch Văn To&#x
E0;n kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m cho con c&#x
E1;i m&#x
EC;nh đi chơi tối. Ngay lập tức cả bản th&#x
E2;n anh To&#x
E0;n từ 10 ng&#x
E0;y ni cũng bỏ b&#x
EA; to&#x
E0;n bộ c&#x
F4;ng việc sale h&#x
E0;ng ng&#x
E0;y. Anh To&#x
E0;n than thở: "L&#x
E0;ng H&#x
E0; Vỹ từ xưa đến ni kh&#x
F4;ng sợ trộm cắp, kh&#x
F4;ng sợ ma t&#x
FA;y, kh&#x
F4;ng sợ bệnh dịch... Thế m&#x
E0; lại sợ ma". Những tưởng tin đồn ma quỷ chỉ tồn tại một thời gian ngắn nhưng bỗng dưng một loạt c&#x
E1;i chết k&#x
EC; lạ xảy ra c&#x
E0;ng khiến d&#x
E2;n H&#x
E0; Vỹ nhốn nh&#x
E1;o v&#x
E0; n&#x
E1;o loạn hơn...

Trường đại học Mỹ làm sao càng tồn tại nhiều năm thì vẫn càng bao gồm nhiều làm từ chất liệu kỳ túng thiếu để thêu dệt nên các câu chuyện ma ám rùng rợn. Những câu chuyện này đa số được sv đời trước truyền mồm lại cho nắm hệ sau buộc phải sự xác đáng vẫn còn đó bỏ ngỏ. Để kiểm chứng những câu chuyện ma ám này trong bài viết này có thật hay là không thì có lẽ… trực kế tiếp ngôi trường đó du học tập để kiểm soát là cách giỏi nhất.

Harvard University: Hồn ma của nữ thi sĩ

*

Trường đại học trong khối Ivy League được ra đời vào năm 1636 này còn có một khu ký kết túc xá thương hiệu là Lowell House, được đặt theo thương hiệu của cựu hiệu trưởng đơn vị trường là Abbott Lawrence Lowell. Tòa bên này biết đến bị ám vì chưng hồn ma của em gái vị hiệu trưởng là Amy Lowell, vốn là thi sĩ giành giải Pulitzer. Cô luôn mong mong nhập học Harvard nhưng lại bất khả thi vày thời đó thiếu phụ không được phép học tập lên cao.

New York University: Oan hồn của 100 fan chết cháy

*

Tòa nhà Brown của trường đh New York hồi đó từng là một trong những nhà thứ may mặc tên là Triangle Shirtwaist. Vào năm 1911, xí nghiệp sản xuất từng chạm mặt hỏa hoạn nghiêm trọng dẫn đến 100 fan thiệt mạng và chưa thể rất thoát.

Pennsylvania State University: Vụ án mạng không lời giải

*

Thư viện Pattee trên trường Penn State là vị trí bạn tránh việc ở một mình vì trên đây từng là hiện trường vụ án mạng của sv Betsy Aardsma vào tháng 11 năm 1969 với hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Gettysburg College: cơ sở y tế cho chiến binh

*

Trường đại học này từng là căn cứ chữa bệnh cho các chiến binh nên tất nhiên cũng tận mắt chứng kiến nhiều cái chết thương tâm. Mọi fan truyền tai nhau rằng hồn ma của binh sỹ tên Lone Sentinel thường đi long dong ở khoanh vùng Penn Hall ngơi nghỉ trường. Một số cán bộ nhân viên nhà trường share rằng chúng ta từng cần sử dụng thang máy đặt lên trên lầu một nhưng không hiểu biết nhiều sao thang lại đi xuống tầng hầm và trước mắt thốt nhiên hiện ra size cảnh khám đa khoa với những chiến sĩ bị thương đang rất được cứu chữa bởi vì đội ngũ bác sĩ.

Boston University: loại chết ở trong nhà biên kịch

*

Tòa bên Kilachand Hall của trường đai học tập Boston từng là 1 trong những khách sạn tên là Shelton. Một trong những năm tháng cuối đời, biên kịch từng giành giải Pulitzer tên là Eugene O’ Neill vẫn thuê một phòng tại tầng 4 của khách sạn để sinh sống. Vào năm 1953, ông vẫn trút hơi thở ở đầu cuối sau thời hạn dài đấu tranh với bệnh viêm cuống phổi. Hồn ma của vị biên kịch này sẽ không rõ bao gồm siêu thoát không nhưng một trong những sinh viên sẽ nói rằng chúng ta cảm thấy gồm động lực để viết lách trí tuệ sáng tạo hơn mỗi lúc lên tầng 4 của tòa nhà. Một trong những sinh viên còn dữ thế chủ động lên phía trên với mong mỏi muốn… liên kết với linh hồn của vị biên kịch đại tài.

Southern Illinois University Carbondale: Trường học nghĩa trang

*

Đây từng là một trong những bệnh viện trung khu thần trước lúc được bgh nhà trường thâu tóm về và thay tên thành Building 207 vào khoảng thời gian 1957 để gia công nơi tổ chức các khóa học tập về nông nghiệp. Phóng viên báo chí địa phương của tờ báo Carbondale Times thương hiệu Bruce Cline tin rằng tòa nhà đang nằm trên khoảng tầm 87 ngôi mộ được chôn cất từ năm 1877 tới thời điểm này nhưng ban giám hiệu nhà trường không hề có bất kỳ dự định như thế nào trong việc bốc mộ.

Loyola University Chicago: tình ái trắc trở của linh mục với ma sơ

*

Được thành lập và hoạt động vào năm 1870, trường đại học Loyola khi đó là 1 cơ sở huấn luyện tôn giáo với tên gọi là St. Ignatius College. 10 năm sau đó, một vị linh mục cùng một thiếu nữ tu trong trường mang lòng yêu thương nhau. Khi phát hiện nay mình bao gồm mang, người con gái tu nói cùng với linh mục rằng sẽ không còn tu nữa nếu bạn này cũng làm vậy. Khi bạn linh mục từ chối, người vợ tu trở nên khổ cực nên ra quyết định treo cổ trên tầng 14 cơ mà hiện là trung trọng tâm Mundelein giành cho biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật của trường. Vị linh mục đã phát hiện nay thi thể của người thương không lâu sau đó nên đã quẩn trí mở cửa sổ gieo bản thân xuống đất.

Georgetown University: cửa nhà đến bên kia quả đât

*

Georgetown là trong số những trường đh Thiên chúa giáo cổ điển nhất quốc gia mỹ khi được ra đời vào năm 1789. Trường có kiến trúc 5 tầng dẫu vậy chỉ gồm 4 tầng lầu xuất hiện cho sinh viên. Mọi bạn truyền mồm nhau rằng một sv của ngôi trường từng thử nghiệm sử dụng bùa chú trên tầng lầu đồ vật 5 đó với vô tình lộ diện cánh cổng âm dương dẫn đến nhân loại bên kia yêu cầu nhà trường bắt buộc khóa toàn thể tầng lầu này lại. Một vài khác thì nhận định rằng tầng lầu này là hiện nay trường của vụ án mạng ngay cạnh hại thầy tu hoặc nơi ra mắt phong tục trừ tà. Không khí rùng rợn của ngôi trường này đang gây chú ý đến các nhà làm cho phim yêu cầu nơi đây đang trở thành phim trường mang đến tác phẩm kinh dị “The Exorcist”.

Xem thêm: Vay tiêu dùng không cần thế chấp, 6 cách vay tiền mặt không qua ngân hàng

University of Iowa: từ tử vì tình

*

Trường đh Iowa tất cả tuổi đời lâu tốt nhất của bang khi được thành lập vào năm 1847. Mọi fan đồn thổi cùng nhau rằng khi xưa từng có ba cô nàng vì trót yêu chung một chàng yêu cầu đã cùng cả nhà hẹn thề tử tự tầm thường để không phải tranh giành đấu đá. Từ kia linh hồn của tất cả ba cô nàng đều cần thiết siêu thoát và sẽ xuất hiện thêm ở nhân gian mỗi lúc sinh viên vào trường tất cả xích mích với bạn cùng chống hoặc chúng ta thân.