Một vị sát thủ đột nhiên xuyên ko vào " Lớp học ám sát" nhờ sức mạnh kì bí của


*