Khi phải lòng, thích đối kháng phương ai đó, chúng ta dùng "have a crush on (someone)" ; nếu còn muốn khuyên tín đồ khác bình tĩnh, hãy nói "keep your cool".

Bạn đang xem: I have a crush on you nghĩa là gì

Have a crush on (someone)

Những năm ngay gần đây, cạnh bên nghĩa gốc, "crush" còn được hiểu theo nghĩa của một danh từ, ám chỉ người chúng ta thích. Do đó, thành ngữ "Have a crush on (someone)" với nghĩa nên lòng, dành riêng tình cảm mạnh khỏe cho ai đó. Tình cảm này thường địch thủ không biết, hoàn toàn có thể gọi là solo phương.

"Aw, you have a crush on him! I saw the way you looked at him when he came in the room" (Ồ, chúng ta "crush" anh ấy. Tôi thấy cách chúng ta nhìn anh ấy dịp anh ấy lấn sân vào phòng).

Have it in for (someone)

Khi quyết trọng điểm làm sợ hoặc chỉ trích ai đó, bạn "have it in" cùng với họ.

Chẳng hạn: "Karen in accounting must really have it in for me. She reported me for taking extra breaks, even though everyone does that". (Karen thường chơi dốt tôi vào vụ thống kê. Cô ấy report tôi vẫn nghỉ thêm, cho dù mọi bạn đều làm cho như vậy).


Ogoe
Okd
PNw" alt="*">