Khi sao chép thông tin từ một cột dữ liệu từ file Excel sang một file khác, không phải lúc nào chúng ta cũng dữ nguyên. Mà thay vào đó chúng ta thường chỉ dữ lại phần dữ liệu đó. Vậy nếu dữ liệu sao chép lên đến 100 hay cả ngàn thì làm sao có thể loại bỏ được những dữ liệu thừa? Nếu phải thao tác từng Cells thì không phải cách hay một xíu nào, thay vào đó bạn hãy sử dụng các hàm như RIGHT, LEFT, MID.

Bạn đang xem: Hàm cắt bỏ ký tự trong excel

Vậy làm sao để sử dụng các hàmRIGHT, LEFT,MIDđể loại bỏ văn bản ra khỏi một văn bản?

Loại bỏ các ký tự đầu bằng hàm RIGHT

Mô tả:


Hàm Right là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là 1 hoặc nhiều ký tự được chỉ địnhvà được tính từ bên phải qua trái của văn bản.

Cú pháp:

=RIGHT(text;)Trong đó:

text: có thể là một văn bản hoặc tham chiếu đến 1 Cells: là 1 số, số này là số ký tự bạn sẽ giữ lại trong hàm RIGHT tính từ phải qua trái.

Lưu ý:

Nếu=0 thì kết quả trả về là rỗng. lớn hơn độ dài của văn bản thì kết quả là văn bản được giữ nguyên.

Ví dụ:


*

Trong ví dụ trên:

Nếu bạn không sử dụng trong hàm thì mặc định kết quả hàm RIGHT trả về là 1 ký tự đầu tiên từ bên phải qua.Thay vào đó, nếu là một số > 0 thì kết quả là một văn bản có số ký tự = tính từ phải qua trái

Loại bỏ các ký tự cuối bằng hàm LEFT

Mô tả:

Hàm LEFT là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là 1 hoặc nhiều ký tự được chỉ định và được tính từ bên trái qua phải của văn bản.

Cú pháp:

=LEFT(text;)Trong đó:

text: có thể là một văn bản hoặc tham chiếu đến 1 Cells: là 1 số, số này là số ký tự bạn sẽ giữ lại trong hàm LEFT tính từ trái qua phải.

Lưu ý:

Nếu=0 thì kết quả trả về là rỗng. lớn hơn độ dài của văn bản thì kết quả là văn bản được giữ nguyên.

Ví dụ:


*

Trong ví dụ trên:

Tương tự như hàm RIGHT, nếu bạn không sử dụng trong hàm thì mặc định kết quả hàm LEFT trả về là 1 ký tự đầu tiên từ bên trái.Nếu là một số > 0 thì kết quả là một văn bản có số ký tự = tính từ trái qua phải.

Loại bỏ các ký tự đầu và cuối bằng hàm MID

Mô tả:

Hàm MID là hàm xử lý văn bản, kết quả trả về là 1 hoặc nhiều ký tự được bạn chỉ định.

Cú pháp:

=MID(text; start_num; num_chars)Trong đó:

text: có thể là một văn bản hoặc tham chiếu đến 1 Cellsstart_num: là 1 số, là vị trí bắt đầu của văn bản bạn muốn lấy. Số này phải nhỏ hơn độ dài của chuỗi.num_chars: là 1 số, số này là số ký tự mà bạn muốn lấy trong văn bản.

Lưu ý:

Nếu start_num lớn hơn độ dài văn bản thì kết quả trả về là rỗng.

Xem thêm: Top 6 Ứng Dụng Giúp Kết Bạn Với Người Nước Ngoài Dễ Dàng, Top 13+ Ứng Dụng Chat Với Người Nước Ngoài 2023

num_charslớn hơn độ dài của văn bản tính từ vị trí start_num thì kết quả trả về là tính từ start_num đến cuối văn bản.

Ví dụ:


*

Trong ví dụ trên:

Hàm MID cũng có thể thay thế cho cả hàm RIGHT và hàm LEFT, tuy nhiên sẽ phức tạp hơn khi bạn phải xác định được vị trí bắt đầu nếu dùng thay cho hàm RIGHT.Nếu muốn lấy văn bản ở giữa, bạn phải xác định được vị trí bắt đầu của văn bản bằng cách đếm từ trái qua phải và ký tự bắt đầu có vị trí là 1.