TVb ngũ hành1 : Dc hệ kim or Thuỷ ( Vip > đôi mươi kh )2 : Áo hệ Thuỷ or Hệ Kim ( thường là ĐQ 50 ph )3 : Đai sống lưng hệ Thuỷ 5 dòng4 : stress Pt 5 dòng5 : giầy hệ Mộc 5 dòng6 : Nón 5 chiếc hệ thuỷ7 : Chuỳ bs 5 dòng*** Áo hệ thuỷ 5 loại ( Tvb thì đề nghị xài thiết bị c10 max tránh mặt như ĐNG or GSB ,TN )Ht 4 + pc 5 = 40 tgph
Ht 5 + pc 6 + 1tt = 25 kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl ( or ht 4 + pc 6 )Ht 4 + pc 4 + 1tt = 40 choáng ( or ht 4 + pc 6 )Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 5 + pc 5 = 20 sk*** Đai sườn lưng Thuỷ 5 loại ( c10 thiên tầm, bạch kim ok )Ht 4 + pc 4 + 2pd = phsl 6Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl
Ht 5 + pc 5 = 40 choáng ( đai Bk mang lại vài pd vào )Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 4 + pc 5 = đôi mươi sk*** căng thẳng Ptvl 5d :Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl.tl ,phsl
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl tl ( c10 sử dụng đá pc 5 )Ht 7 + pc 7 + 7tt + 1pd = 24/25 ptvl ( Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x tl ( or ht 5 + pc 6 )*** giày hệ mộc c10 ( Thiên tầm ngoa )Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 tđ
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd = 30 kl
Ht 5 + pc 5 + 1tt > 18x sl ( or ht 4 + pc 6 )Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 5 + pc 5 + 1tt > 18x tl ( ht 4 + pc 6 )***Nón hệ thủy 5 mẫu ( tu la , YNK ok )ht 4 + pc 4 + 2pd > 6 phslht 3 + pc 4 = 40 choánght 4 + pc 4 = 18x sl ( dùng pc 5 thì xs > 19x cao hơn )ht 5 + pc 6 = 25 kh ( or ht 4 + pc 5 + 1tt )ht 4 + pc 4 > 18x tl*** Chùy bs 5d
Ht 4 + pc 5 + 2pd > 9x% stvl
Ht 5 + pc 6 = 25 kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 27x dcx ( or ht 4 + pc 6 )Ht 6 + pc 7 + 7tt + 1pd > 94bs ( xs kô đạt 100% )Ht 4 + pc 5 + 1tt = 1% bqnt
Các bạn chăm chú dùm bản thân khi ép chùy nói bình thường và bà xã nói riêng rẽ !!! 1 khi chúng ta đã ép các dòng trên max + rất đẹp vd như ct stvl > 95% . đcx> 29x thì mẫu bs cần thay ht 6 = ht 7 để bảo bình an cho vợ của mình nhé !!! bởi theo một số kn của bản thân với 1 số bạn bè cùng phân tách sẽ : các dòng trên mà lại đẹp thì các dòng quan trọng thường nặng nề ép rộng !!!Đường Môn , Ngũ Độc :+ An Bang : vì Đm kô tăng nhìu sm được nên đa số chúng ta khi set thứ thường lựa chọn gần như đồ sm tốt , thấp cấp (=> né tránh thấp ) để dễ mặc đồ đề nghị mình chỉ dẫn ct phổ biến là các đồ =ĐM mang Ab :Vk KTL - hệ Kim or Mộc ,Áo ,Nón, Bao tay, Đai lưng, giầy 6 loại và 1 món Kh, Kb sơ cua
KTL hệ Kim1 : ht 4 + pc 5 = 30 tđ ( or ht 4 + pc 4 + 2pd )2 : ht 4 + pc 5 = 25 kđ (or ht 4 = pc 4 + 4pd )3 : ht 4 + pc 5 + 1tt > 9x% stvl4 : ht 7 + pc 8 + 7tt + 1pd = 475 :-ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x-200sl-ht 5 + pc 5 + 1tt > 9,10 % hsl, nl6 : ht 6 + pc 6 + 2tt > 18x 200 stvl nội công
KTL hệ Mộc :1 :_ht 4 + pc 5 = td 30 ( or ht 4 + pc 4 + 2pd )2 :_ht 4 + pc 6 + 4pd = 30 kl_ht 4 + pc 6 + 4pd = 473 :_ht 5 + pc 5 > 9x% stvl_ht 4 + pc 5 + 1tt > 9,10% hsl , nl4 :_ht 5 + pc 6 + 2tt + 2pd = 455 :_ht 5 + pc 5 + 2pd > 18x sl ,nl_ht 5 + pc 5 + 1tt > 9,10 % hsl , nl6 : ví như là bà xã 6 cái :_ht 4 + pc 6 + 4pd = 45_ht 5 + pc 6 = 30 kl*** Nón :Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl , nl , tl , phsl
Ht 3 + pc 3,4 = đôi mươi tp
Ht 4 + pc 4 = 18x sl,nl ( phsl cần sử dụng đá pc 5 )Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl,tl ( phsl sử dụng đá pc 5 )Ht 5,6 + pc 6 + 2tt = 25 pt ( nam : để ý tỉ lệ kô đạt 100%)( những loại YNK ,Tu La dùng ht 5 + 4tt cho bình an )ht 4 + pc 6 + 1tt = 25 pt ( đàn bà *** Áo : Ht 4 + pc 4 = 40 tgph
Ht 3 + pc 5 = đôi mươi tp
Ht 3 + pc 5 > 18x sl
Ht 3 + pc 5 = 40tglc
Ht 3 + pc 5 > 18x nl ( neu dung domain authority pc 4 mang lại vai pd vao )Ht 6 + pc 6 + 4tt = 25 pt ( nam ) ( or ht 6 + pc 7 = 25 pt )Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 pt ( con gái or ht 6 + pc 6 + 1tt )đối cùng với áo và giày - sở dĩ mình nâng đá pc lên 5 bởi kô dùng pd ! tùy đk các chúng ta có thể dùng ct cũ ht 4 + pc 4 + 4pd cho những dòng bên trên nha ; )*** stress :Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl,phsl
Ht 3 + pc 4 = đôi mươi tp
Ht 4 + pc 4 > 18x sl
Ht 3 + pc 4 = 40tglc
Ht 4 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 7 + 4tt = 25 pt ( phái mạnh 6tt là an toàn or ht 7 + pc 7 + 1tt )Ht 5 + pc 7 + 4tt = 25 pt ( nàng )*** Đai lưng : Ht 3 + pc 4 > 18x sl,nl,phsl
Ht 4 + pc 4 = đôi mươi tp
Ht 4 + pc 4 > 18x sl
Ht 3 + pc 4 = 40tglc
Ht 4 + pc 5 > 18x nl ( neu domain authority pc 4 đến vai pd vao )Ht 6 + pc 7 + 4tt = 25 pt ( đai Thiên Tầm sử dụng 6tt )1 món Kh cùng KB chúng ta nên ép găng or Đai lưng để huyết kiệm giá cả nha :Đai sống lưng , găng Kh :Ht 4 + pc 4 > 18x 200 sl
Ht 4 + pc 4 = 20 sk
Ht 4 + pc 4 > 18x 200 nl ( c10 nam giới 4.gifùng đá pc 5)Ht 4 + pc 4 = 40 choáng
Ht 4 + pc 4 > 18x 200 tl ( phsl sử dụng pc 5 )Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25 kh ( xui lắm new ra 24 wink.gif )Đai sườn lưng , bức xúc Kb :Ht 4 + pc 4 > 18x 200 sl
Ht 4 + pc 4 = 40 tgtd
Ht 4 + pc 4 > 18x 200 nl ( c10 nam giới 4.gifùng đá pc 5)Ht 4 + pc 4 = 10 chst
Ht 4 + pc 4 > 18x 200 tl ( phsl cần sử dụng pc 5 )Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kb ( xui lắm mới ra 24 wink.gif )*** giầy Ht 4 + pc 5 = 40 tđ
Ht 3 + pc 5 = 20tp
Ht 3 + pc 5 > 18x sl
Ht 3 + pc 5 = 40tglc
Ht 3 + pc 5 > 18x nl
Ht 6 + pc 6 + 4tt = 25 pt ( nam - 6tt là an toàn) ( or ht 6 + pc 7 = 25 pt )Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 pt ( thanh nữ - hoặc ht 6 + pc6 + 2tt )Đường môn Thiên quang quẻ – PTVL ẩn 1 :nón ht 4 + pc 3, 4 > 18x - 200 slht 6 + pc 6 + 6tt + 2pd = 24/25 ptvl ( ao ước xs lên cao dùng đá pc 7 cho những loại v.i.p - cô bé dùng ht 5 + pc 6 + 4tt )ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x - 200nlht 5 + pc 5 + 1tt + 4pd = 40 lc ( thứ nam sử dụng 2tt )ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x tl ( phái nữ thì kô phải TT )Giày ,áo ht 4 + pc 4 + 4pd = 40 tđ ( or ht 4 + pc 5 ;đồ thanh nữ ht 3- tgph kô đề xuất pd )ht 6 + pc 6 + 7tt + 1pd = 24/25 ptvl( nam nếu còn muốn xs cao thì dùng ht 5 + pc 7 + 6tt + 2pd )ht 5 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x slht 5 + pc 5 + 2tt + 6pd = 40lcht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x nl( đồ phái nữ dòng pt : ht 5 + pc 6 + 6tt + 2pd , những dòng hiện dùng đá pc 5 )Đai sườn lưng c 6,7ht 4 + pc 3,4 > 18x slht 6 + pc 7 + 7tt + 1pd =24/25 ptvl ( ước ao xs lên cao thì cần sử dụng ht 7 )ht 5 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x nlht 5 + pc 6 + 2tt + 6pd = 40 tglcht 5 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x tl ( phsl cần sử dụng đá pc 6 )Bao tay c 6,7ht 4 + pc 3,4 > 18x slht 6 + pc 7 + 7tt + 1pd = 24/25 ptvl ( hy vọng xs lên cao dùng ht 7 )ht 5 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x nlht 5 + pc 6 + 2tt + 5pd = 40 tglc ( cô gái dùng đá pc 5 )ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x tl*** 1 lưu ý nhỏ cho các bạn nếu ép thứ 6d – Thân Pháp ẩn 3 – xay như mẫu làm chậm rãi ẩn 2 là an toàn nếu những dòng trên đã max
Nm chưởng ngũ hành1 : Dc hệ kim or Mộc( vip )2 : Áo hệ Kim or hệ mộc3 : Nón ĐQ 304 : Đai lưng Kb -5 dòng5 : ức chế Ptvl 5 dòng6: giày hệ Mộc 5 dòng7 : vợ bs nội ẩn 1:8 : Nhẫn trên Kl9 : Nhẫn dưới KB or Kl10 : NB hệ hoả nhu tình or TP+Tglc***Áo hệ mộc con gái c5 :Ht 4 + pc 3,4 > 18x-200 sl ,nl (phsl pc 4 )Ht 4 + pc 5 = kl 30Ht 5 + pc 6 = tgph 40 (c5- c8 : cho 1 tt vào !!! áo c10 3tt )Ht 3 + pc 4 = chst 10%Ht 4 + pc 5 > 18x – 200 sl,nl ,phsl*** Áo hệ kim :ht 4 + pc 4 > 18x 200 slht 4 + pc 5 = 25 kdht 5 + pc 6 = 40 tgphht 3 + pc 4 = 10 chstht 4 + pc 5 > 18x 200 nl*** Đai lưng Kb ẩn 1 :Ht 4 + pc 4 + 2pd > 18x -200 sl,nl phsl 6Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kb
Ht 4 + pc 6 > 18x -200 sl,nl
Ht 4 + pc 5 = 40 tgtd
Ht 4 + pc 6 > 18x sl,nl,tl( TL dung da pc 5 )*** găng Ptvl 5 chiếc : ( c10 cũng ok )Ht 4 + pc 4 > 18x-200 sl,nl
Ht 3 + pc 4 = tglc 40Ht 4 + pc 4 > 18x sl,nl(phsl mang đến vài pd vào )Ht 6 + pc 7 + 6tt = 25 pt ( xui lắm mới xịt 24 )Ht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x sl,nl, phsl ( tl kô đề nghị tt )*** giày hệ mộc c5 ( Toàn ngoa )Ht 4 + pc 4 = 40 tđ ( giầy c10 = ht 4 + pc 5 )Ht 6 + pc 6 + 1tt = 30 kl ( giầy c10 Phi Phụng , kim lũ hài c10 dùng ht 6 + pc 6 + 3tt )Ht 4 + pc 5 > 18x-200 sl, nl ( c10 sử dụng ht 5 )Ht 3 + pc 4 = 10 chst
Ht 4 + pc 5 > 18x sl, nl ,phsl( c10 sử dụng ht 5 )*** kiếm c10 bs nội ẩn 1 :Ht 4 + pc 3,4 = 18x-200 sl,nl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 bs nội
Ht 5 + pc 5 > 18x – 200 sl,nl
Ht 5 + pc 5 = 40 tglc
Ht 4 + pc 5 > 18x tl( riêng bà xã bs nội là khó nhất trong những loại bà xã nội công – mình chuyển ct này vì mình đã thử nhìu biện pháp nhưng kq cũng kô thừa qua 2 chữ hên xui ! các chúng ta cũng có thể tuỳ biến tuỳ đk cũng như mong muốn của chính mình – gluck all )CB Rồng năm giới - Thiên Nhẫn1 : DC hệ mộc2 : Nón ptvl 5 dòng3 : Áo cb hệ mộc 54 : Đai lưng 5 dòng hệ thuỷ5 : stress hệ kim 5 dòng6 : giày hệ thổ 6d7 : vợ hs nội8 : Nhẫn bên trên kb – tgtd –chst9 : Nhẫn bên dưới AB KB 3010 : NB Hiệp cốt Ktc 5*** Nón Ptvl 5d ( nón dưới c7 tránh mặt thấp )Ht 4 + pc 3.4 > 18x sl
Ht 4 + pc 3.4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 5 + pc 6 + 4tt + 4pd = 25pt
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x tl ,phsl( với đông đảo nón tránh mặt cao như ,thông thiên ,tu la vạc kết, yểm nhật khôi thì
Ht 6 + pc 6 + 6tt + 2pd or ht 5 + pc 7 + 3 mang lại 4 tt )*** Áo cb hệ mộc ( một số loại áo chỉ dành riêng cho cb )Ht 4 + pc 5 + 2pd = 19,20 pdcc
Ht 4 + pc 6 = 30 kl
Ht 5 + pc 6 + 3tt = 40 tgph ( 4tt là bình yên gần như tuyệt đối!!! áo nữ chỉ cần 1tt - 2tt là bình yên )Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x-200 sl ( phái nữ ko bắt buộc tt )*** Đai sườn lưng Thuỷ 5 mẫu ( c10 thiên tầm, bạch kim ok )Ht 4 + pc 4 + 2pd = phsl 6Ht 4 + pc 5 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 6 > 18x sl
Ht 5 + pc 5 = 40 choáng
Ht 4 + pc 6 > 18x nl*** găng hệ kim (mang dòng c6 giống chiếc đồng rán cho đẹp mắt )Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl
Ht 4 + pc 5 = 25kd
Ht 4 + pc 5 > 18x nl
Ht 4 + pc 4 = 10chst
Ht 4 + pc 5 > 18x tl,phsl
Nữ thì các dòng hiện nay pc 4 cũng ok !!!*** giày hệ thổ 6 cái ( c10 cửu tiêt )Ht 4 + pc 5 + 2pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 40 tgtđ
Ht 4 + pc 5 > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt =25kb
Ht 4 + pc 6 > 18x nl or ht 4 + pc 5 + 1tt
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst( giày nữ thì chúng ta hạ pc xuống 1 nha vd đá pc 5 kb ,các mẫu hiện pc 4 )*** vk HS nội khí :Ht 4 + pc 3,4 > 18x sl
Ht 4 + pc 3, 4 =40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 hs
Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Võ Đang mang Ab1 : nón hệ hoả 6d2 : áo hệ hoả 6d3 : đai sườn lưng hệ mộc4 : găng hệ mộc5 : giầy hệ thuỷ 6 dòng6 : vk LS nội 6dòng*** Nón VD 6d ( loại dành cho Vđ ,CL )Ht 4 + pc 3,4 > 18x-200 sl
Ht 4 + pc 3,4 = 10 chst
Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x tl ,phsl 6Ht 5 + pc 6 + 2tt = 25 ptvl ( ht 6 không ai miss )(có thể thay đổi dòng ẩn 1 cùng với ần 2 tuỳ đk về phôi của chúng ta )*** Áo VD 6d (loại giành cho Vđ ,CL )Ht 4 + pc 4 = 40tgph
Ht 4 + pc 4 = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 > 18x-200 sl
Ht 4 + pc 4 = 10 chst
Ht 4 + pc 4 > 18x-200 nl
Ht 6 + pc 6 + 2tt = 25 ptvl ( xui vẫn phun 24 , 3tt là bình an )( cac dong sl nl neu ao c10 mang lại vai pd , dong tglc cần sử dụng đá pc 5 mang đến an toan )*** Đai sườn lưng hệ mộc
Ht 4 + pc 4 + 2pd > 18x -200 sl ( ko can pd nếu như đai thấp cấp Ht 4 + pc 6 + 2pd =30kl ( c10 tt,nk dùng ht 5 )Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x -200 nl( phải ép phsl ví như đl BK )Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst
Ht 1 + pc 5 > 18x tl ( bk dùng ht 5 , phsl + 1tt )***Bao tay hệ mộc
Ht 4 + pc 4 + 2pd > 18x -200 sl
Ht 4 + pc 6 =30kl ( c10 cần sử dụng ht 5 )Ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x -200 nl( kô buộc phải tt nếu như đai thấp cấp Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst
Ht 4 + pc 5 > 18x tl ( phsl cho 1tt )*** giầy 6 cái hệ thủy : ( c10 cửu huyết )Ht 4 + pc 5 + 2pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 5 = 40 choáng
Ht 4 + pc 5 > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt = 25kh
Ht 4 + pc 6 > 18x nl or ht 4 + pc 5 + 1tt
Ht 4 + pc 4 + 2pd =10 chst*** VS lôi giáp nội :Ht 3 + pc 4 > 18x sl
Ht 3 + pc 4 =40 tgtđ ( nếu như ẩn 3 ht 4 + pc 5 )Ht 4 + pc 4 > 18x nl
Ht 4 + pc 5 + 1tt =25 kb (or ht 5 + pc 6 )Ht 4 + pc 5 > 18x tl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 LS nội( dòng chúng ta có thể thay đổi sản phẩm tự các dòng ẩn cùng nhau tùy đk phôi )( bà xã lôi ngay cạnh dễ lên độc nhất vô nhị trong các bà xã nội công - bạn có thể dùng ht 2,3 + đá pc 7 = 18x 200 lsnc )Vũ khí BS :Đao Ngũ Độc + Côn Lôn , Bổng CB , Kích Thiên Nhẫn , kiếm Võ Đang
Vũ khí BSĐao Ngũ Độc + Côn Lôn , Bổng CB , Kích Thiên Nhẫn , tìm Võ Đang
Thư tự các dòng như sau :1 : Stvl : ht 4,5 + pc 5 > 9x % stvl (mình cần sử dụng ht 5 chưa xịt 2 : Kh : ht 4,5 + pc 6 = 25 (or ht 4 + pc 5 + 1tt + 3pd )3 : Tđxc: ht 5 + pc 5 + 1tt + 5pd = 30 ( or ht 5 + pc 6 )4 : Tglc : ht 4 + pc 4 + 1tt = 40 tgc  khuyến khích dùng ct này(or ht 5 + pc5 + 4pd)5 :* Sl : ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl* Hút sl,nl : ht 5 + pc 6 + 1tt > 5,6 %6 : Bs :+ Đao , Bổng , Kích : Đá pc đạt y/c là 7 - cùng với ctht 7 + pc 7 + 7tt + 1pd > 94 bs ( xác suất không đạt 100% )( xui vẫn phun 90Đá Pc về tối ưu là 8 cùng với ct ht 6 + pc 8 + 7tt + 1pd > 94 bs 100%ht ) ht 7 + pc 8 + 7tt + 1pd = 100 bs ( xui vẫn phun 99 )+ kiếm :ht 7 + pc 8 + 7tt + 1pdor Ht8 + pc 8 ( kô cần sử dụng tt ) ( ct này các bạn Hoangtulun chia sẽ cơ mà mình chưa tồn tại đk test phải kô khích lệ )Kiếm nếu ép bs ẩn 2 thì nên dùng ht 7, 8 + pc 9 + 7tt + 1pd mới muốn maxx được wink.gif
Các chúng ta cũng có thể thay đổi sản phẩm tự những dòng hiện 1 với 3 với nhau tùy Đk về phôi cũng tương tự mong mong !!!Các bạn có thể thay đổi sản phẩm công nghệ tự các dòng hiện tại 1 và 3 cùng nhau tùy Đk về phôi tương tự như mong ý muốn !!!Vũ khí Hệ mộc :Đao Ngũ Độc , Bổng TL , Đao TY +Nm, KTL Đm1 : ht 4 + pc 5 + 2pd = td 30 ( cùng với KTL = ht 4 + pc 4 + 2pd )2 :_ht 4 + pc 6 + 2pd = 30 kl_ht 4 + pc 6 + 2tt = 473 :_ ht 4 + pc 5 + 1tt > 9x% stvl_ ht 4 + pc 5 + 1tt > 5.6 % hút sl,nl( = 9,10% trường hợp là KTL )_ ht 5 + pc 6 + 1tt >9,10 hsl,nl (dành đến Bổng với Đao : Fujiwaka
No
Sai tested ^^ )4 : ht 6 + pc 6 + 2tt = 455 :_ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x sl ,nl ( or ht 4 + pc 6 )_ht 5 + pc 5 + 1tt > 5 , 6 % hút sl,nl ( or ht 4 + pc 6 ) ( = 9,10 % nếu như là KTL )_ ht 5 + pc 6 + 1tt >9,10 hsl,nl ( giành cho bổng cùng KTL :Fujiwaka
No
Sai tested ^^ )6 : trường hợp là vợ 6 loại :_ht 4 + pc 6 + 2tt = 45_ht 5 + pc 6 = 30 kl(bạn gồm thể chuyển đổi các cái ẩn tùy đk về phôi của công ty )VK hệ Kim :Đao TL ,TY , KTL Đm, Bổng TL , tìm Nm1 : ht 4 + pc 5 + 2pd = 30 tđ ( KTL = ht 4 + pc 4 + 4pd )2 : ht 4 + pc 5 = 25 kđ (KTL = ht 4 = pc 4 + 4pd )3 : ht 4 + pc 5 + 1tt > 9x% stvl ( 2tt chưa lúc nào dưới 95% )4 : ht 7 + pc 8 + 7tt + 1pd = 475 :-ht 4 + pc 5 + 1tt > 18x-200sl-ht 5 + pc 6 + 1tt > 5% hút sl ,nl6 : ht 6 + pc 6 + 2tt > 18x 200 stvl nội
Về hút :+ pc 4 = ht 3 + 2pd+ pc 5 = ht 3,4 + 4,6 pd or ht 5 + phôi+ pc 6 = ht 5 + 3pd + 1tt+ Pc 7 :Với phần lớn bạn có tác dụng về phôi và ép đồ dùng với độ an toàn cao thì dùng:Ht 5 + 1tt + 3pd + phôi bất kể > 70% pc 6 úp dần lên 7Với các bạn muốn hút nhanh 1 lần sử dụng :Ht 5 + 4tt + 4pd + phôi bất cứ = pc 7 ( ct này tỉ lệ hết sức thấp )Ht 6 + 4tt + 4pd + phôi bất kể = pc 7 ( ct này độ bình yên rất cao > 70% )Ht 7 + Phôi bất kì = pc 7 ( 90% )Ht 7 + 4tt + 4pd + phôi bất kì = pc 8 ( nhưng mà tỉ lệ cực thấp )Ht 7 + 8tt + phôi bất kỳ = pc 8 (> 70% )Ht 8 + phôi = pc 8 ( 90% )Các opt như Tddc , Tgph :ht 1 , 2 + phôi max = pc 4,5,6Các opt Kh , Kl , KBht 1 , 2 + phôi max = pc 4,5,6Tùy tình hình ngân sách sv ! các chúng ta cũng có thể chọn ct tương xứng cho mình

Kinh nghiệp ép đồ dùng huyền tinh

Chức năng thiết bị Huyền Tinh giới thiệu chưa lâu, nhưng không ít nhân sĩ võ lâm đã từng nghiệm và sản xuất thành công những loại trang bị, trang bị Huyền Tinh tương đối khủng. Bổn Trang xin giới thiệu nội dung bài viết tổng thích hợp kinh nghiệm sản xuất đồ tím của một thân sĩ từ diễn lũ võ lâm với đầy đủ hướng dẫn rất chi tiết để Quý đồng đạo khắp chỗ cùng tham khảo:

Hướng dẫn khảm vắt trang bị Huyền Tinh bằng hình hình ảnh của michealonwen

Sơ vật khảm cầm cố một thứ tím thành công:

A. Hình hình ảnh 1 số khí cụ khảm thế đồ tím :

1. Đá huyền tinh: 1.1. Làm ra :

1.2 Cách tìm + Phân một số loại : Dã tẩu , Phong Lăng Độ ( Bắc ), chế tạo tại thợ rèn , những event. Đá gồm từ cấp 1 tới cấp cho 10. Tất yếu càng cấp cao càng quý và xác suất khảm nạm thành công lớn hơn.

Bạn đang xem: Ép đồ tím võ lâm 1

2.Đá ma thuật : Gồm 6 loại tương ứng với 6 loại của trang bị. Bạn có nhu cầu hút vào trong dòng nào thì cần sử dụng đá các loại ấy . trong 6 một số loại đó ta lại chia làm hai kiểu khác nhau là đá loại hiện và đá mẫu ẩn . Đá mẫu hiện thì không riêng biệt ngũ hành. Đá cái ẩn phân biệt năm giới và yêu cầu xài đúng hệ mới khảm thế được. Ví dụ: mong muốn khảm núm 1 mẫu mũ hệ hỏa thì bắt buộc xài đá hệ hỏa. Ta để ý điểm đặc trưng sau : 1.Đá loại hiện ( Hay nói một cách khác Nguyên khoáng ) : Đá ma thuật loại 1 hút cái xanh 1 của trang bị bạn có nhu cầu hút và gửi sanng cái 1 của thiết bị tím . Tựa như đá cái dòng 3 rước dỏng chuyển cái 3 . Đá chiếc 5 lấy cái 5 chuyển chiếc 5 . Đá chiếc ẩn ( Hay còn gọi nguyên thạch ) : Đá ma thuật cái 2 hút mẫu ẩn 2 của trang bị xanh và gửi sang cái 2 của thứ tím ..... 2.Các loại đá này qua trách nhiệm dã tẩu cùng đổi điểm tống kim mà đạt được .

Đá ma thuật mẫu hiện 1 : Đá Huyền Thiết

Đá ma thuật cái hiện 2 ( dòng 4) : Đá Mật Ngân

Đá ma thuật loại hiện 3 ( mẫu 6): Đá Chu Sa

Đá cái ẩn 1 ( cái 2) : Đá Khổng Tước

Đá chiếc ẩn 2 ( loại 4 ) : Đá Phù Dung

Đá cái ẩn 3 ( loại 6 ) :Đá phổ biến Nhũ

Hướng dẫn khảm cố gắng trang bị Huyền Tinh bởi hình ảnh

Ttrang bị trang bị của phái Thiên Vuơng Bang

Hướng dẫn các bước khảm cầm trang bị Huyền Tinh: Ví dụ cụ thể với một dòng Tích kế hoạch Kim Phụng Giáp

1.Tạo trang bị tím trống : cách 1: Đến Thợ Rèn, chọn Chế tạo, đặt vào sản phẩm trắng hoặc xanh ý định khảm thành trang bị tím. VD: Muốn làm cho 1 chiếc áo tím thì mang áo cùng nhiều loại Thợ Rèn + 1 viên đá huyền tinh + không nhiều tiền. Đặt như sau:

Sau đó nhấn vào nút Chế Tạo, kết quả:

Bước 2: tạo nên viên đá thuộc tính có dòng 1 của thiết bị tím muốn làm . (Ở đấy là dòng thời hạn Phục Hồi 30) Chọn tác dụng Lấy cùng đặt vật dụng như sau:

VD: Với dòng áo bên trên ta làm viên đá nằm trong tính như sau:

Ta ao ước hút dòng thời gian phục hồi, vậy đề xuất tìm 1 cái áo có thời gian phục hồi:

Và để nó như sau:

Nhấn vào nút Nâng Cấp thì ta được viên đá như sau:

Bước 2: Khảm đá nằm trong tính vào sản phẩm tím trống Chú ý: làm lần lượt từng dòng, hết dòng 1 đến cái 2.....

Xem thêm: 4 sao nam hàn quốc phẫu thuật thẩm mỹ: có cả ji chang wook và kim hyun joong?

Nguyên liệu: đồ vật Huyền Tinh trống + Viên Khoáng Thạch chứa thuộc tính ta đã có tác dụng ở bên trên ( dòng thời hạn Phục Hồi ) + 1 Viên Huyền Tinh kháng Thạch + Phụ liệu (Thủy Tinh hoặc Phúc Duyên Lộ) + 1 vạn lượng.

Với cái áo trên ta làm cho như sau:

Nhấn vào nút Khảm nạm kết quả là chiếc áo trống sẽ có thời hạn Phục Hồi:

Bước 3: Khảm mẫu ẩn 1 ( loại 2 ) Ta lại có tác dụng như cũ, nhưng mà phải chú ý là đã có thuộc tính ngũ hành. Trang bị bạn muốn khảm nạm tất cả hệ gì thì đề xuất dùng đá yêu thuật hệ ấy. Chính vì vậy với cái 2 ta cần sử dụng đá ma thuật loại 2 có hệ tương ứng.