" Cinderella.. Cinderella " Mẹ kế r&#x
E9;o gọi c&#x
F4;, giọng n&#x
F3;i kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
ED;nh ki&#x
EA;n nhẫn hay nhu ho&#x
E0;.

" Dạ v&#x
E2;ng, d&#x
EC; c&#x
F3; chuyện g&#x
EC; vậy ạ "&#x
A0; Cinderella hớt h&#x
E3;i chạy ra, c&#x
F4; đang dọn dẹp ph&#x
F2;ng bếp v&#x
EC; mọi người mới vừa ăn xong. Tay vẫn c&#x
F2;n d&#x
ED;nh bọt x&#x
E0; ph&#x
F2;ng chưa rửa.

" Gi&#x
FA;p pha tr&#x
E0; đi, đừng n&#x
F3;ng qu&#x
E1; " Anastasia k&#x
EA;nh kiệu d&#x
F9;ng tay nghịch m&#x
E1;i t&#x
F3;c đỏ của m&#x
EC;nh, ch&#x
E2;n bắt ch&#x
E9;o bắt đầu tr&#x
F2; đ&#x
F9;a tệ hại.


" V&#x
E2;ng.." Cinderella nhỏ nhẹ đ&#x
E1;p, vẫn chưa c&#x
F3; &#x
FD; rời khỏi. Chờ những y&#x
EA;u cầu tiếp theo.

"Kh&#x
F4;ng đi được sao, v&#x
F4; dụng qu&#x
E1; nhỉ ? Mẹ &#x
E0;, nh&#x
EC;n ả ta đang đứng đực mặt ở đ&#x
F3; k&#x
EC;a " Em g&#x
E1;i n&#x
E0;ng nh&#x
E0;m ch&#x
E1;n đảo mắt, t&#x
F4;ng giọng c&#x
E0;ng n&#x
E2;ng cao v&#x
E0; đay nghiến hơn ở những từ cuối.

Cinderella lắp tía lắp bắp kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i được nửa lời liền vội v&#x
E3; chạy v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong. Lo chuẩn bị một b&#x
EC;nh tr&#x
E0; hảo hạng. Chờ đợi một l&#x
FA;c l&#x
E2;u cuối c&#x
F9;ng tr&#x
E0; cũng được đem ra, nhưng n&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n nh&#x
E3; hứng uống nữa. Liếc mắt ngụ &#x
FD; để c&#x
F4; ta lui, một c&#x
E1;i động phất tay cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3;.

" Cinderella, mau ra đ&#x
E2;y " Drizella gắt gỏng l&#x
EA;n tiếng, trưng ra vẻ mặt cau c&#x
F3;. N&#x
E0;ng - tro bếp - tội nghiệp lại bộ d&#x
E1;ng cũ chạy ra, nhưng tay đ&#x
E3; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n bọt x&#x
E0; ph&#x
F2;ng m&#x
E0; l&#x
E0; nước . Ch&#x
FA;ng cứ nhỉu t&#x
ED; t&#x
E1;ch từng giọt xuống s&#x
E0;n nh&#x
E0; sạch b&#x
F3;ng.

" Đem một &#x
ED;t b&#x
E1;nh quy ra đ&#x
E2;y đi, sẵn tiện vệ sinh chỗ nước n&#x
E0;y nữa nh&#x
E9; " Drizella nhếch m&#x
E9;p đổ nước vào ly xuống s&#x
E0;n, n&#x
E0;ng chỉ nh&#x
E0;m ch&#x
E1;n lặng lặng ngồi xem kịch.

" V&#x
E2;ng " Cinderella cắn cắn m&#x
F4;i c&#x
FA;i thấp đầu đi v&#x
E0;o trong. Bộ d&#x
E1;ng c&#x
F3; mười phần uất ức khiến đứa em n&#x
E0;ng cười toe to&#x
E9;t.

" Xin ch&#x
E0;o, c&#x
F3; th&#x
F4;ng b&#x
E1;o tới đ&#x
E2;y ch&#x
FA; &#x
FD; nh&#x
E9; " Một vị quan mập mạp đứng đ&#x
F3; đọc c&#x
E1;o thị.

" V&#x
E0;o ng&#x
E0;y xx ho&#x
E0;ng cung sẽ tổ chức yến tiệc. L&#x
E0; bé g&#x
E1;i từ độ tuổi mười s&#x
E1;u trở l&#x
EA;n c&#x
F3; thể đến ho&#x
E0;ng cung tham dự..." Hắn vẫn chăm ch&#x
FA; đọc tờ giấy c&#x
E1;o thị d&#x
E0;i ngoằn với đầy nội dung. Mẹ c&#x
F9;ng em g&#x
E1;i h&#x
E1;o hức, n&#x
E0;ng vẫn b&#x
EC;nh đạm kh&#x
F4;ng để t&#x
E2;m đến.

Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c đ&#x
F3; c&#x
F4; hầu nhỏ Cinderella cũng vừa đem b&#x
E1;nh ra. Đứng ở đ&#x
F3; thật l&#x
E2;u kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m l&#x
EA;n tiếng.

" N&#x
F3;i g&#x
EC; mau n&#x
F3;i đi "Mẹ n&#x
E0;ng cau m&#x
E0;y, c&#x
E1;i đứa nhỏ ri&#x
EA;ng n&#x
E0;y nh&#x
EC;n thế n&#x
E0;o cũng kh&#x
F4;ng vừa mắt.

" con muốn đi dự hội c&#x
F3; được kh&#x
F4;ng ạ ? " Cinderella l&#x
ED; nh&#x
ED; n&#x
F3;i c&#x
FA;i gằm mặt lo lắng k&#x
E8;m mong mỏi mỏi.

" Haha, n&#x
F3;i g&#x
EC; ? Dự hội ho&#x
E0;ng cung ? Tư c&#x
E1;ch g&#x
EC;, quần &#x
E1;o đ&#x
E2;u, phong th&#x
E1;i nữa chứ. Thật nực cười đấy " Drizella kh&#x
F4;ng thể kiềm chế ph&#x
EC; cười, trời ạ c&#x
F3; thể thâm nhập đo&#x
E0;n kịch rồi.

" Được th&#x
F4;i nhưng m&#x
E0; ta c&#x
F3; y&#x
EA;u cầu " B&#x
E0; đắc &#x
FD; cười nhẹ, để xem ngươi c&#x
F3; thể l&#x
E0;m g&#x
EC;.

" nhỏ xin ph&#x
E9;p l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng trước đ&#x
E2;y ạ " Anastasia đứng dậy bứơc đi vội l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng, vở diễn kết th&#x
FA;c rồi. Kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n g&#x
EC; nữa ngủ th&#x
EA;m một giấc lại tốt hơn.

Mọi ng&#x
E0;y cứ như thế, nh&#x
E0;m ch&#x
E1;n tr&#x
F4;i qua đối với n&#x
E0;ng. Cũng kh&#x
F4;ng biết n&#x
E0;ng m&#x
FA;&#x
F4;n v&#x
E0; cần c&#x
E1;i g&#x
EC; nữa. Nhưng m&#x
E0; sẽ sớm th&#x
F4;i, l&#x
FA;c n&#x
E0;ng đ&#x
E3; muốn rồi th&#x
EC; kh&#x
F3; m&#x
E0; ngăn cản lại được lắm.

Anastasia biếng nh&#x
E1;c đi xuống dưới lầu, đến giờ học thanh nhạc qu&#x
E1;i quỷ g&#x
EC; đ&#x
F3; của mẹ n&#x
E0;ng. N&#x
F3;i thông thường n&#x
E0;ng c&#x
F3; hứng th&#x
FA; một ch&#x
FA;t nhưng m&#x
E0; cứ phải theo khu&#x
F4;n khổ chiều &#x
FD; ho&#x
E0;ng cung, bấy nhi&#x
EA;u hứng th&#x
FA; đều bị đ&#x
E1;nh rã hết.

N&#x
E0;ng tro bếp của ch&#x
FA;ng ta vẫn chăm chỉ l&#x
E0;m việc c&#x
F3; khi c&#x
F2;n hơn ấy chứ. Bởi v&#x
EC; c&#x
F4; muốn đền đ&#x
E1;p l&#x
E0; một buổi tiệc dạ hội c&#x
F9;ng với ho&#x
E0;ng tử. Người m&#x
E0; c&#x
F4; chư từng thấy nhưng lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n ngưỡng mộ.

H&#x
F4;m ni lại l&#x
E0; học khi&#x
EA;u vũ, n&#x
E0;ng th&#x
EC; c&#x
F3; thể tiếp thu được nhưng Drizella cứ li&#x
EA;n tục không đúng v&#x
E0; giẫm l&#x
EA;n ch&#x
E2;n n&#x
E0;ng, Anastasia ch&#x
E1;n ngấy với chuyện n&#x
E0;y. Luyện tập thế n&#x
E0;y, biết đ&#x
E2;u h&#x
F4;m ấy kh&#x
F4;ng lọt v&#x
E0;o mắt ho&#x
E0;ng tử th&#x
EC; chẳng phải đổ s&#x
F4;ng đổ bể xuất xắc sao ?

N&#x
E0;ng Cinderella th&#x
EC; cứ thế hết lau nh&#x
E0; rửa b&#x
E1;t qu&#x
E9;t dọn nấu cơm xếp đồ, mệt mỏi chẳng d&#x
E1;m nghỉ hay than thở. Lu&#x
F4;n tranh thủ l&#x
E0;m hoàn thành việc thật sớm rồi trốn v&#x
E0;o vào ph&#x
F2;ng đ&#x
F3;ng k&#x
ED;nh cửa lại. L&#x
E0;m g&#x
EC; th&#x
EC; kh&#x
F4;ng ai biết được..

-----Hơi ngắn..

C&#x
E1;i n&#x
E0;y kiểu nắm đổi t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch Anastasia, k&#x
E9;o d&#x
E0;i truyện ra, &#x
E0; m&#x
E0; phần n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng c&#x
F3; Wurut ( nh&#x
E2;n vật được th&#x
EA;m v&#x
E0;o đ&#x
E2;u) V&#x
EC; tự nhi&#x
EA;n c&#x
F3; hứng th&#x
FA; n&#x
EA;n viết, với cả thấy mới 8 chương m&#x
E0; kết thúc th&#x
EC; k&#x
EC;.

T đ&#x
E3; c&#x
F3; t&#x
E2;m lắm n&#x
EA;n đừng đ&#x
F2;i hỏi nhiều qu&#x
E1; nh&#x
E9; :)) chương 2 sẽ ra v&#x
E0;o một ng&#x
E0;y kh&#x
F4;ng xa.

bộ phim Cinderella"s Sister chắc hẳn rằng sẽ có tác dụng bạn đổi khác suy nghĩ về về hình hình ảnh người chị xấu xí của cô nhỏ xíu Lọ Lem đó. Cùng hưởng thụ loạt hình mới toanh của tập phim này nhé.

Bạn đang xem: Chị gái của lọ lem

*


Bộ phim Cinderella"s Sister kể về một câu chuyện cổ tích không giống như câu chuyện cổ tích mà lại mọi người thường đọc, vào đó người chị của Cô nhỏ bé Lọ Lem tất cả một cuộc sống bất hạnh với cố gắng search mọi giải pháp để trở cần hạnh phúc, ngay lập tức cả khi cô ấy đã lấy mất những gì em gái Cinderella của cô đã có.
D01.jpg" alt="*">