tất cả
ALO(3)D(11)DT(2)Đăng ký kết gói cước 3G – 4G BIG Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng(17)Đăng cam kết gói cước 3G – 4G MAX Vinaphone 1 tháng, 6 tháng, 12 tháng.(17)Đăng cam kết gói cước 3G – 4G Vinaphone đội M(7)HEY(15)V(5)VD(32)
vớ cả3G – 4G – 5G Vinaphone cài đặt thêm(7)3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(6)3G – 4G – 5G Vinaphone tháng(48)Chưa hiển thị(2)Combo Thoại + Data Vinaphone(57)Combo Thoại + SMS + Data Vinaphone(43)Combo Thoại + SMS Vinaphone(10)Gói cước EZcom Vinaphone(10)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 năm(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 1 tháng(7)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 3 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone 6 tháng(1)EZcom 3G – 4G – 5G Vinaphone ngày(0)Gói cước Thoại Vinaphone(21)
vớ cả01 ngày(17)03 ngày(2)07 ngày(5)15 ngày(1)180 ngày(32)30 ngày(102)360 ngày(31)90 ngày(24)Không giới hạn thời gian(7)
tất cả1.000đ - 101.000đ101.000đ - 201.000đ201.000đ - 301.000đ301.000đ - 401.000đ401.000đ - 501.000đ501.000đ - 601.000đ601.000đ - 701.000đ701.000đ - 801.000đ801.000đ - 901.000đ901.000đ - 1001.000đ1001.000đ - 1101.000đ1101.000đ - 1201.000đ1201.000đ - 1301.000đ1301.000đ - 1401.000đ1401.000đ - 1501.000đ
vớ cả
Khác(17)Ngừng gia hạn kết nối Internet(113)Tiếp tục truy cập Internet với tốc độ thường(5)Tính cước theo gói thiết bị di động Internet đã sử dụng(1)Truy cập internet miễn phí tổn với vận tốc thường(44)
vớ cả15 sms - 25 sms25 sms - 35 sms35 sms - 45 sms45 sms - 55 sms55 sms - 65 sms65 sms - 75 sms75 sms - 85 sms85 sms - 95 sms95 sms - 105 sms105 sms - 115 sms115 sms - 125 sms125 sms - 135 sms135 sms - 145 sms145 sms - 155 sms155 sms - 165 sms165 sms - 175 sms175 sms - 185 sms185 sms - 195 sms195 sms - 205 sms205 sms - 215 sms215 sms - 225 sms225 sms - 235 sms235 sms - 245 sms245 sms - 255 sms255 sms - 265 sms265 sms - 275 sms275 sms - 285 sms285 sms - 295 sms295 sms - 305 sms305 sms - 315 sms315 sms - 325 sms325 sms - 335 sms335 sms - 345 sms345 sms - 355 sms355 sms - 365 sms365 sms - 375 sms375 sms - 385 sms385 sms - 395 sms395 sms - 405 sms405 sms - 415 sms415 sms - 425 sms425 sms - 435 sms435 sms - 445 sms445 sms - 455 sms455 sms - 465 sms465 sms - 475 sms475 sms - 485 sms485 sms - 495 sms495 sms - 505 sms505 sms - 515 sms515 sms - 525 sms525 sms - 535 sms535 sms - 545 sms545 sms - 555 sms555 sms - 565 sms565 sms - 575 sms575 sms - 585 sms585 sms - 595 sms595 sms - 605 sms605 sms - 615 sms615 sms - 625 sms625 sms - 635 sms635 sms - 645 sms645 sms - 655 sms655 sms - 665 sms665 sms - 675 sms675 sms - 685 sms685 sms - 695 sms695 sms - 705 sms705 sms - 715 sms715 sms - 725 sms725 sms - 735 sms735 sms - 745 sms745 sms - 755 sms755 sms - 765 sms765 sms - 775 sms775 sms - 785 sms785 sms - 795 sms795 sms - 805 sms805 sms - 815 sms815 sms - 825 sms825 sms - 835 sms835 sms - 845 sms845 sms - 855 sms855 sms - 865 sms865 sms - 875 sms875 sms - 885 sms885 sms - 895 sms895 sms - 905 sms905 sms - 915 sms915 sms - 925 sms925 sms - 935 sms935 sms - 945 sms945 sms - 955 sms955 sms - 965 sms965 sms - 975 sms975 sms - 985 sms985 sms - 995 sms995 sms - 1005 sms1005 sms - 1015 sms1015 sms - 1025 sms1025 sms - 1035 sms1035 sms - 1045 sms1045 sms - 1055 sms1055 sms - 1065 sms1065 sms - 1075 sms1075 sms - 1085 sms1085 sms - 1095 sms1095 sms - 1105 sms1105 sms - 1115 sms1115 sms - 1125 sms1125 sms - 1135 sms1135 sms - 1145 sms1145 sms - 1155 sms1155 sms - 1165 sms1165 sms - 1175 sms1175 sms - 1185 sms1185 sms - 1195 sms1195 sms - 1205 sms1205 sms - 1215 sms1215 sms - 1225 sms1225 sms - 1235 sms1235 sms - 1245 sms1245 sms - 1255 sms1255 sms - 1265 sms1265 sms - 1275 sms1275 sms - 1285 sms1285 sms - 1295 sms1295 sms - 1305 sms1305 sms - 1315 sms1315 sms - 1325 sms1325 sms - 1335 sms1335 sms - 1345 sms1345 sms - 1355 sms1355 sms - 1365 sms1365 sms - 1375 sms1375 sms - 1385 sms1385 sms - 1395 sms1395 sms - 1405 sms1405 sms - 1415 sms1415 sms - 1425 sms1425 sms - 1435 sms1435 sms - 1445 sms1445 sms - 1455 sms1455 sms - 1465 sms1465 sms - 1475 sms1475 sms - 1485 sms1485 sms - 1495 sms1495 sms - 1505 sms1505 sms - 1515 sms1515 sms - 1525 sms1525 sms - 1535 sms1535 sms - 1545 sms1545 sms - 1555 sms1555 sms - 1565 sms1565 sms - 1575 sms1575 sms - 1585 sms1585 sms - 1595 sms1595 sms - 1605 sms1605 sms - 1615 sms1615 sms - 1625 sms1625 sms - 1635 sms1635 sms - 1645 sms1645 sms - 1655 sms1655 sms - 1665 sms1665 sms - 1675 sms1675 sms - 1685 sms1685 sms - 1695 sms1695 sms - 1705 sms1705 sms - 1715 sms1715 sms - 1725 sms1725 sms - 1735 sms1735 sms - 1745 sms1745 sms - 1755 sms1755 sms - 1765 sms1765 sms - 1775 sms1775 sms - 1785 sms1785 sms - 1795 sms1795 sms - 1805 sms1805 sms - 1815 sms1815 sms - 1825 sms1825 sms - 1835 sms1835 sms - 1845 sms1845 sms - 1855 sms1855 sms - 1865 sms1865 sms - 1875 sms1875 sms - 1885 sms1885 sms - 1895 sms1895 sms - 1905 sms1905 sms - 1915 sms1915 sms - 1925 sms1925 sms - 1935 sms1935 sms - 1945 sms1945 sms - 1955 sms1955 sms - 1965 sms1965 sms - 1975 sms1975 sms - 1985 sms1985 sms - 1995 sms1995 sms - 2005 sms2005 sms - năm ngoái sms2015 sms - 2025 sms2025 sms - 2035 sms2035 sms - 2045 sms2045 sms - 2055 sms2055 sms - 2065 sms2065 sms - 2075 sms2075 sms - 2085 sms2085 sms - 2095 sms2095 sms - 2105 sms2105 sms - 2115 sms2115 sms - 2125 sms2125 sms - 2135 sms2135 sms - 2145 sms2145 sms - 2155 sms2155 sms - 2165 sms2165 sms - 2175 sms2175 sms - 2185 sms2185 sms - 2195 sms2195 sms - 2205 sms2205 sms - 2215 sms2215 sms - 2225 sms2225 sms - 2235 sms2235 sms - 2245 sms2245 sms - 2255 sms2255 sms - 2265 sms2265 sms - 2275 sms2275 sms - 2285 sms2285 sms - 2295 sms2295 sms - 2305 sms2305 sms - 2315 sms2315 sms - 2325 sms2325 sms - 2335 sms2335 sms - 2345 sms2345 sms - 2355 sms2355 sms - 2365 sms2365 sms - 2375 sms2375 sms - 2385 sms2385 sms - 2395 sms2395 sms - 2405 sms2405 sms - 2415 sms2415 sms - 2425 sms2425 sms - 2435 sms2435 sms - 2445 sms2445 sms - 2455 sms2455 sms - 2465 sms2465 sms - 2475 sms2475 sms - 2485 sms2485 sms - 2495 sms2495 sms - 2505 sms2505 sms - 2515 sms2515 sms - 2525 sms2525 sms - 2535 sms2535 sms - 2545 sms2545 sms - 2555 sms2555 sms - 2565 sms2565 sms - 2575 sms2575 sms - 2585 sms2585 sms - 2595 sms2595 sms - 2605 sms2605 sms - 2615 sms2615 sms - 2625 sms2625 sms - 2635 sms2635 sms - 2645 sms2645 sms - 2655 sms2655 sms - 2665 sms2665 sms - 2675 sms2675 sms - 2685 sms2685 sms - 2695 sms2695 sms - 2705 sms2705 sms - 2715 sms2715 sms - 2725 sms2725 sms - 2735 sms2735 sms - 2745 sms2745 sms - 2755 sms2755 sms - 2765 sms2765 sms - 2775 sms2775 sms - 2785 sms2785 sms - 2795 sms2795 sms - 2805 sms2805 sms - 2815 sms2815 sms - 2825 sms2825 sms - 2835 sms2835 sms - 2845 sms2845 sms - 2855 sms2855 sms - 2865 sms2865 sms - 2875 sms2875 sms - 2885 sms2885 sms - 2895 sms2895 sms - 2905 sms2905 sms - 2915 sms2915 sms - 2925 sms2925 sms - 2935 sms2935 sms - 2945 sms2945 sms - 2955 sms2955 sms - 2965 sms2965 sms - 2975 sms2975 sms - 2985 sms2985 sms - 2995 sms2995 sms - 3005 sms

Khi sử dụng điện thoại, bạn cần phải biết được sim của mình đã được đăng ký chính công ty hay không để có thể đảm bảo an ninh cũng như quyền lợi và nghĩa vụ cho bạn dạng thân. Nếu như bạn chưa biết cách, bài viết này đang hướng dẫn chúng ta kiểm tra số smartphone chính chủ. Cùng xem nhé!

1. Lý do cần khám nghiệm số smartphone chính chủ?

Để đảm bảo bình an và tránh phần đa rắc rối pháp lý liên quan tới việc sở hữu SIM, câu hỏi kiểm tra thông tin SIM để xác minh đúng chủ sở hữu là cực kì quan trọng. Nếu như khách hàng không triển khai kiểm tra này, SIM của bạn có thể bị coi là SIM rác và bị khóa. 


*
*
*
*
*
*
Người dùng hoàn toàn có thể đăng nhập bằng số điện thoại cảm ứng hoặc thông qua 3G 4G Vinaphone

Bước 3: Tại trang chủ bạn lựa chọn Thông mướn bao trả trướcsố năng lượng điện thoại, sau đó tiến hành kiểm tra.

Bạn đang xem: Cách kiểm tra số đt vina


3. Phía dẫn đánh giá số điện thoại cảm ứng thông minh chính nhà Mobifone chuẩn chỉnh nhất

Dưới đây là 3 biện pháp kiểm tra số điện thoại cảm ứng chính công ty Mobifone:

Kiểm tra trải qua tin nhắn

Vào ứng dụng Tin nhắn, soạn tin nhắn TTTB và gửi 1414. Sau đó bạn đã có thể kiểm tra thông tin của sim một bí quyết dễ dàng.


Kiểm tra trải qua tổng đài

Để xác định đúng mực thông tin về SIM sẽ sử dụng, chúng ta có thể liên hệ với tổng đài thông qua số hotline 9090 hoặc 18001090 nhằm được tư vấn và cung ứng trực tiếp bởi các chuyên viên. Đây là cách tiện nghi và hiệu quả để giải đáp những thắc mắc liên quan đến SIM và đảm bảo tính đúng đắn của thông tin.


Kiểm tra trải qua ứng dụng My Mobi
Fone

Truy cập vào ứng dụng My Mobi
Fone
=> chọn biểu tượng cha dấu gạch ngang => Chọn thông tin thuê bao nhằm xem đưa ra tiết.


4. Mẹo kiểm tra SIM thiết yếu chủ từ nhà mạng mobile Viettel

Gồm có 4 cách:

Kiểm tra thông tin bằng tin nhắn

Đầu tiên, người tiêu dùng mở ứng dụng Tin nhắn tiếp đến nhập TTTB với Gửi 1414.Sau đó người tiêu dùng sẽ thu được các thông tin đặc biệt như họ tên công ty sở hữu, ngày mon năm sinh, số CMND hoặc CCCD, nơi cấp, loại thuê bao với ngày kích hoạt. Những thông tin này sẽ giúp bạn xác định đúng chuẩn chủ thiết lập của SIM cùng đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình.

Kiểm tra bằng phương pháp liên hệ tổng đài

Nếu bạn có nhu cầu kiểm tra số smartphone chính nhà một cách chính xác nhất, chúng ta có thể liên hệ cùng với tổng đài trải qua số hotline 198 hoặc 18008098 nhằm được tư vấn và cung cấp trực tiếp bởi những chuyên viên. Họ để giúp đỡ bạn kiểm tra thông tin của SIM và đưa ra phần đông giải pháp phù hợp để xử lý vấn đề tương quan đến SIM của bạn.

Kiểm tra thông tin qua cổng thông tin chính thức

Bước 1: truy vấn vào website Vietteltelecom.

Bước 2: Bấm lựa chọn đăng nhập


Bước 3: Ấn lựa chọn vào ô Lấy OTP đăng nhập để rất có thể đăng nhập

Bước 4: Vào My Viettel và lựa chọn thông tin thuê bao

Bước 5: sau cuối bạn chỉ việc kiểm tra lại thông tin

Kiểm tra thông qua My Viettel

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng My Viettel

Bước 2: tiếp theo chọn Đăng cam kết => Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh và nhấn liên tục => Nhập mã OTP và mật khẩu => hoàn thành quá trình đăng ký


Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng trợ lý ảo ở góc màn hình, sau đó chọn thông tin thuê bao

Bước 4: lựa chọn thông tin khách hàng hàng và bắt đầu kiểm tra thông tin của sim.

5. Lý giải làm lại mướn bao SIM khi tin tức không chính xác

Để làm lại mướn bao SIM khi tin tức không chính xác, bạn cần đem SIM và sách vở và giấy tờ tùy thân như CMND hoặc CCCD cho điểm thanh toán gần nhất. Bạn cần nhớ các số điện thoại cảm ứng mà bạn thường liên lạc và mệnh giá chỉ thẻ nạp vừa mới đây để chứng minh SIM đó là của bạn. Điều này để giúp đỡ việc update thông tin dễ dàng hơn và bảo đảm an toàn tính đúng đắn của thông tin.


6. Trợ thì kết

Thông qua bài xích thủ thuật bên trên đây hy vọng rằng bạn đã biết cách kiểm tra số điện thoại thông minh chính nhà một cách mau lẹ và bao gồm xác.

Đừng quên liên tục theo dõi trang Dchannel ở trong hệ thống cửa hàng Di Động Việt để update mọi thứ tiên tiến nhất về công nghệ hiện thời nhé. Xin tình thực gửi lời cám ơn không ít tới chúng ta vì sẽ đọc qua bài viết này của mình.

Khi chọn lựa Di Động Việt, khách hàng sẽ nhận thấy “CHUYỂN GIAO GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI” hơn hết chính hãng. Chúng tôi luôn tận trọng điểm và trọng trách trong việc đem lại các cực hiếm và lợi ích cao nhất cho mỗi khách hàng. Đồng thời đảm bảo an toàn quyền lợi cho tất cả những người dùng khi sử dụng sản phẩm chính hãng với cái giá hợp lý.

Xem thêm: 1500+ Tên Ở Nhà Cho Be Trai Độc Lạ Bố Mẹ Không Nên Bỏ Qua, 1500+ Tên Ở Nhà Cho Bé Trai Ý Nghĩa, Độc Lạ Nhất


Đăng cam kết nhận bản tin

Nhận thông báo về sản phẩm mới toanh và những tips công nghệ nhanh tốt nhất từ Di Động Việt


Bình luận Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được khắc ghi *

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần comment kế tiếp của tôi.