Lễ thờ ông Công, táo công được tiến hành từ ngày 17 cho ngày 23 tháng Chạp, lễ thiết bị tùy từng gia đình nhưng phải tất cả 3 cỗ mũ áo, hài cùng cá chép.

Bạn đang xem: Cách cúng ông công ông táo

Lễ cúng táo apple quân gắn với việc tích ông Táo với rất nhiều dị bản. Các thư tịch cổ tương quan đều nhận định rằng tập quán này còn có nguồn tự tục bái "Ngũ tự", nhằm trả công mang lại 5 vị thần trong gia đình: thần Cổng (Môn thần), thần cửa (Hộ thần), thần hành lang cửa số (Trung lưu thần), thần nhà bếp (Táo thần) và thần Đường đi trong bên (Hành thần).

Lại tất cả thuyết khác nói "Ngũ tự" có 5 vị: thần bếp (Táo thần), thần Giếng (Tĩnh thần), thần cửa ngõ (Môn thần), thần đơn vị (Hộ thần), thần cửa sổ (Trung lưu giữ thần) hoặc 5 vị: thần bếp (Táo thần), thần Đất (Thổ công), tổ nghề (Tiên sư), thần cửa (Môn gia hộ úy), thần bảo hộ sức khỏe con bạn và đồ dùng nuôi (nhân súc Y thần)...

Trong 5 vị gia thần, táo apple quân, Thổ địa cùng Môn thần được thờ cúng thông dụng nhất. Táo quân được coi là vị thần chủ về phúc đức trong gia đình với thương hiệu gọi khá đầy đủ là "Đông trù tứ mệnh táo apple phủ thần quân".


D0g
OTQHOjva1A" alt="*">