Bộ tài liệu rộng 50 bài bác toán lớp 1, bao gồm tất cả các dạng toán cơ bạn dạng và nâng cấp được thầy cô biên soạn nhằm mục tiêu giúp các em ôn tập kiến thức và kỹ năng cũ để chuẩn bị tốt nhất mang đến việc đoạt được kiến thức mới ở lớp 2. Các bài tập bám sát chương trình học, tất cả kèm đáp án giúp ba người mẹ và các bé xíu thuận tiện trong việc so sánh kết quả. 


*

1. Bài tập toán lớp 1 về so sánh

Bài 1: Viết vết , = vào khu vực chấm

1 …. 23 … 43 … 85 … 2
4 … 41 … 52 … 31 …. 4
2 … 71 …. 68 … 42 … 0

Bài 2: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm

3 … > 66 > … > 46 … > 53 > … > 1

Bài 3: Điền lốt >,

8 ….. 1 + 85 ….. 2 + 19 – 2 ….. 8 + 3
8 – 5 ….. 7 – 48 – 5 ….. 2 + 49 + 2 ….. 5 – 4

Đáp án:

Bài 1:

1 2
4 = 41 42 > 0

Bài 2:

3 7 > 66 > 5 > 46 6 > 53 > 2 > 1

Bài 3:

8 2 + 19 – 2

2. Bài toán lớp 1 viết dãy số

Bài 4: sắp xếp các số sau: 1, 11, 7, 20

a) Theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn:…………………………………………

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé:………………………………………….

Bạn đang xem: Các dạng toán lớp 1 nâng cao

Bài 5: sắp đến xếp những số sau: 5, 14, 51, 22

a) Theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn:…………………………………………

b) Theo máy tự từ bự đến bé:………………………………………….

Đáp án:

Bài 4:

a) Theo đồ vật tự từ bé nhỏ đến lớn: 1, 7, 11, 20.

b) Theo sản phẩm tự từ bự đến bé: 20, 11, 7, 1.

Bài 5:

a) Theo máy tự từ bé bỏng đến lớn: 5, 14, 22, 51

b) Theo thứ tự từ khủng đến bé: 51, 22, 14, 5

3. Bài toán tìm số lớn nhất và bé dại nhất

Bài 6:

a) Khoanh tròn vào số to nhất giữa những số được mang đến sau: 5; 11; 25; 1; 50

b) Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất một trong những số được mang lại sau: 22, 11, 10, 78, 46

Bài 7: tra cứu số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số?

20B. 90C. 100D. 50

Bài 8: tra cứu số bé xíu nhất trong số số sau: 29, 11, 51, 20

29B. 11C. 51D. 20

Bài 9: search số tròn chục nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số: 25, 20, 100, 15

25B. 20C. 100D. 15

Đáp án:

Bài 6:

a) Khoanh tròn vào số lớn số 1 là: 50

b) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất là: 10

Bài 7: B. 90

Bài 8: B. 11

Bài 9: B. 20

4. Bài toán cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài 10: kết quả của 2 + 5 là:

A. 7

B. 8

C . 9

Bài 11: Điền số vào chỗ cha chấm sẽ được phép tính đúng: 7 – … = 4?

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 12: Khoanh tròn vào phép tính đúng:

A. 10 – 2 = 7

B. 4 + 3 = 7

C. 2 + 5 = 8

Bài 13: kết quả của phép tính: 8 – 7 + 3 là?

A. 3

B. 4

C. 5

Bài 14: kết quả của phép tính: 1 + 3 – 2 là?

A. 3

B. 2

C. 1

Bài 15: thực hiện các phép tính sau:

2 + 1 = …..

0 + 3 = …..

1 + 1 + 5 = …..

5 – 2 = …..

7 – 0 = …..

4 + 1 – 0 = …..

Đáp án:

Bài 10: A. 7

Bài 11: B. 3

Bài 12: B

Bài 13: B. 4

Bài 14: B. 2

Bài 15:

2 + 1 = 3

0 + 3 = 3

1 + 1 + 5 = 7

5 – 2 = 3

7 – 0 = 7

4 + 1 – 0 = 5

5. Bài tập toán lớp 1 bao gồm lời văn

Bài 16: Viết phép tính và thực hiện tính?

Có: 9 trái cam

Cho đi: 3 quả

Còn lại: … quả cam

Bài 17: Viết phép tính và triển khai tính?

Nhóm bao gồm 3 bạn nữ và 2 các bạn nam. Hỏi, team có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 18: Viết phép tính và thực hiện tính?

Có: 6 lá cờ

Hỏi có: … lá cờ?

Bài 19: Viết phép tính và thực hiện tính?

Tổ 1 có: 7 bạn

Tổ 2 có: 6 bạn

Cả 2 tổ có: … bạn?

Bài 20: Viết phép tính và tiến hành tính?

Có: 10 trái bóng

Cho đi: 5 trái bóng

Còn: … quả bóng?

Đáp án:

Bài 16: 9 – 3 = 6. Còn sót lại 6 trái cam.

Bài 17: 3 + 2 = 5. Team có toàn bộ 5 bạn.

Bài 18: 6 + 2 = 8. Có toàn bộ 8 lá cờ.

Bài 19: 7 + 6 = 13. Cả hai tổ bao gồm 13 bạn.

Bài 20: 10 – 5 = 5. Còn 5 quả bóng.

6. Việc về các số đếm 100

Bài 21: Viết các số từ trăng tròn đến 30

………………………………………………………………………..

Bài 22: Viết các số trường đoản cú 61 cho 73

………………………………………………………………………..

Bài 23: Viết số vào địa điểm trống:

Số tức tốc trước của 89 là…

Số ngay tức thì trước của 33 là…

Bài 24: Viết số vào địa điểm trống:

69 gồm ….. Chục với .…. Đơn vị

88 tất cả ….. Chục với ….. Đơn vị

50 có ….. Chục và ….. Đơn vị

Đáp án:

Bài 21: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bài 22: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Bài 23:

Số ngay tắp lự trước của 89 là 88

Số ngay thức thì trước của 33 là 32

Bài 24:

69 gồm 6 Chục và 9 Đơn vị

88 bao gồm 8 Chục với 8 Đơn vị

50 bao gồm 5 Chục và 0 Đơn vị

7. Câu hỏi lớp 1 về độ dài với đo độ dài

Bài 25: Tính:

10cm + 30cm = ……

20cm + 20cm = ……

20cm + 60cm = ……

Bài 26: Tính:

80cm + 10cm – 2cm = .……

31cm + 22cm – 6cm = ……

75cm – 15cm + 3cm = ……

Bài 27: Điền vào vị trí trống

Số …… bao gồm 3 chục và 0 đối chọi vị.

Số …… gồm 5 chục với 9 đơn vị.

Số …… có 2 chục và 7 đối chọi vị.

Đáp án:

Bài 25:

10cm + 30cm = 40cm

20cm + 20cm = 40cm

20cm + 60cm = 80cm

Bài 26:

80cm + 10cm – 2cm = 88cm

31cm + 22cm – 6cm = 47cm

75cm – 15cm + 3cm = 63cm

Bài 27:

Số 30 bao gồm 3 chục và 0 1-1 vị.

Số 59 gồm 5 chục và 9 đối chọi vị.

Số 27 bao gồm 2 chục với 7 solo vị.

8. Việc lớp 1 cải thiện cho nhỏ bé rèn luyện bốn duy

Bài 28: Bích gồm 12 trái bóng, Mai gồm 7 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có toàn bộ bao nhiêu trái bóng?

Bài 29: An bao gồm 6 quyển vở, Hà có 3 quyển vở. Hỏi Hà yêu cầu mua thêm bao nhiêu quyển vở để thông qua số vở của An?

Bài 30: Lớp 1B bao gồm 36 học sinh, trong những số đó có 19 học viên nữ. Hỏi, lớp 1B tất cả bao nhiêu học sinh nam?

Bài 31: bên trên cành cây bao gồm 10 bé chim, bỗng nhiên dưng có 6 con bay đi. Hỏi, bên trên cành cây còn sót lại bao nhiêu bé chim?

Bài 32: Băng giấy red color dài 20cm, băng giấy màu xanh 40cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài từng nào cm?

Bài 33: Số?

Một tuần lễ gồm …… ngày

Một tuần lễ em tới trường …… ngày

Hôm ni là lắp thêm ba, ngày 4 tháng năm. Vậy sản phẩm sáu vào tuần là ngày ……

Bài 34: Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12, lúc chính là mấy giờ?

Bài 35: Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 9. Đồng hồ chỉ …… giờ?

Bài 36: Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 2. Đồng hồ nước chỉ …… giờ?

Bài 37: Hè này, Nam trở lại thăm ông bà nội được 1 tuần 3 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 1 ngày. Hỏi phái nam đã trở về viếng thăm ông bà nội nước ngoài được từng nào ngày?

Bài 38: Lan có thấp hơn Hưng 3 hòn bi, Hưng có ít hơn Thắng 2 hòn bi. Hỏi Thắng bao gồm mấy hòn bi, hiểu được Lan bao gồm 5 hòn bi.

Bài 39: Số tuổi của Hòa cùng Bình cùng lại thông qua số tuổi của Ngọc cùng của Cúc cùng lại. Hòa những tuổi rộng Cúc. Hỏi Bình các tuổi hơn giỏi ít tuổi hơn Ngọc?

Bài 40: đem số lớn số 1 có nhị chữ số trừ đi số bé nhỏ nhất gồm hai chữ số, công dụng của phép trừ là:

A. 10

B. 98

C. 89

Bài 41: rước số lớn số 1 có một chữ số cùng số bé nhỏ nhất gồm hai chữ số, hiệu quả của phép cộng là bao nhiêu?

Bài 42: Chị Hà tải được 65 chậu hoa. Lát sau hương đi chợ tải thêm 15 bồn hoa nữa. Hỏi hà và Hương có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Bài 43: tua dây vải lâu năm 80 cm, chị cắt một đoạn dài 45cm nhằm buộc làm quà tặng. Hỏi, dây vải còn sót lại là bao nhiêu?

Bài 44: Yến gồm 15 trái cam, Yến mang đến em 8 quả. Sau đó, Yến được bà nếm nếm thêm 3 quả. Hỏi, Yến có bao nhiêu trái cam?

Bài 45: trong hộp có 12 cây cây viết chì và 2 cây cây viết bi. Hỏi, bút chì hơn bút bi từng nào cây?

Bài 46: Chi có số bút nhiều hơn thế nữa 8 nhưng mà lại ít hơn 10. Hỏi Chi gồm bao nhiêu bút?

Bài 47: trường đoản cú 0 cho 10 gồm mấy số to hơn 7?

Bài 48: tất cả bao nhiêu số lớn hơn 5 và bé hơn 10?

Bài 49: Hãy viết phần đông số to hơn 6 và nhỏ tuổi hơn 10.

Bài 50: con kê mái đẻ 1 quả trứng mỗi ngày. Hỏi, sau một tuần gà mái nhằm được từng nào quả trứng?

Đáp án:

Bài 28: 19 quả bóng.

Bài 29: 3 quyển vở.

Bài 30: 17 học sinh nam.

Bài 31: 4 nhỏ chim.

Bài 32: 60cm.

Bài 33:

Một tuần lễ tất cả 7 ngày

Một tuần lễ em đến lớp 5 ngày

Hôm nay là sản phẩm ba, ngày 4 tháng năm. Vậy sản phẩm công nghệ sáu vào tuần là ngày 6

Bài 34: 8 giờ

Bài 35: 9 giờ

Bài 36: 12 giờ 10 phút

Bài 37: 18 ngày.

Bài 38: Thắng gồm 10 hòn bi

Bài 39: Bình ít tuổi hơn Ngọc

Bài 40: B. 98

Bài 41: 19

Bài 42: 80 chậu hoa

Bài 43: 35cm

Bài 44: 10 trái cam

Bài 45: 10 cây bút

Bài 46: 9

Bài 47: 2 số

Bài 48: 4 số

Bài 49: 7, 8, 9

Bài 50: 7 trái trứng

Các việc được share trên đây bám quá sát chương trình toán lớp 1, tương đối đầy đủ các dạng toán cơ phiên bản và cải thiện nhằm giúp các con củng cầm lại kiến thức đã học. Chúc các con học tốt! Đừng quên theo dõi và quan sát Babilala.vn để nhận được nhiều kiến thức bổ ích!

ai đang muốn biết về phần toán nâng cao lớp 1 để rất có thể hỗ trợ cho nhỏ mình. Hãy để shop chúng tôi giúp bạn qua những tin tức trong nội dung bài viết này nhé!


*

Việc bổ sung toán cải thiện lớp 1 vào lịch trình học của trẻ khi cơ mà trẻ đã nắm rõ kiến thức cơ bản là 1 hướng đi quan yếu thiếu. Để nâng cao trình độ tứ duy của các con, phụ vương mẹ buộc phải để bé luyện tập các dạng toán cải thiện lớp 1 tất cả lời giải. Dạng bài này sẽ nâng mức độ khó hơn, yêu cầu những bé phải suy nghĩ bốn duy nhiều hơn. Nếu chưa nguồn đề bài toán lớp 1 nâng cao nào các thì hãy tham khảo câu chữ trong bài biết dưới đây nhé!.

1. Các dạng bài tập toán lớp 1 cải thiện cực khó mang đến trẻ

Cha mẹ nhanh tay lưu lại các đề toán lớp 1 nâng cao sau đây. Các dạng bài bác tập toán nâng cao lớp 1 cực cực nhọc này sẽ giúp ích cho bé rất nhiều.

Bài 1: kê mái nhà chúng ta An sau 2 tuần 1 ngày đẻ được 1 số trứng. Bạn An tính gà đẻ được 2 trái trứng trong vòng thời gian 3 ngày. Hỏi sau 2 tuần gà mái nhà chúng ta An đẻ được mấy quả?

Bài 2: Bình đi thăm các cụ nội trong vòng thời hạn 1 tuần 2 ngày. Sau đó Bình lại đi thăm ông bà nước ngoài trong thời gian 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã đến thăm các cụ nội và ông bà nước ngoài với tổng cộng bao nhiêu ngày?

Bài 3: Số bi của chúng ta An ít hơn Bình là 4 hòn. Số bi của bạn Bình thấp hơn bạn Căn là 3 hòn. Biết An gồm 5 hòn bi. Hỏi các bạn Căn có tất cả mấy hòn bi?

Bài 4: An và ba cộng tổng cộng tuổi lại ngay số tuổi nhưng Lan cùng Hương cộng lại. Biết rằng các bạn An nhiều tuổi hơn so với bạn Hương. Hỏi bạn tía ít tuổi giỏi nhiều tuổi hơn chúng ta Lan?

Bài 5: bạn Anh bao gồm 10 hòn bi đen và 15 hòn bi đỏ. Tiếp đó, Anh đem cho đi 5 hòn bi. Hỏi các bạn Anh còn lại là từng nào hòn bi?

Bài 6: Lớp 1B có toàn bộ 15 bạn học sinh giỏi. Lớp 1B có ít hơn lớp 1A là 4 bạn học sinh giỏi. Lớp 1C lại thấp hơn lớp 1A là 3 bạn học viên giỏi. Tính tổng cộng số học tập sinh xuất sắc của 3 lớp 1A, 1B và 1C?

Bài 7: các bạn Nam có sẽ nuôi ngan, ngỗng và vịt. Vào đó số vịt là 36 con, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số ngỗng ít hơn số ngan là 10 con. Hỏi các bạn Nam nuôi tất cả từng nào chú ngỗng, ngan và vịt?

Bài 8: vào hộp tất cả đến 3 nhiều loại bi màu xanh, đỏ, vàng. Tất cả số bi vào hộp nhiều hơn số bi vàng cùng đỏ cùng lại là 5 viên. Số viên bi xanh trong hộp thấp hơn số viên bi vàng là 3 viên bi. Nhưng lại số viên bi xanh lại nhiều hơn thế nữa số viên bi đỏ là 4 viên bi. Hỏi trong hộp có tất cả số lượng là từng nào viên bi?

Bài 9: Điền dấu các dấu , = vào khu vực trống thích hợp nhất sau đây:

24 + 24 – 10.... 23 + 23 – 9

57 + 22 – 16 .... 22 + 57 – 16

45 + 45 – 23 .... 47 + 42 – 27

Bài 10: một số trong những có 2 chữ số, cơ mà chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số ngơi nghỉ hàng đơn vị tổng cộng là 5. Các bạn hãy tính tổng 2 chữ số hàng chục và sinh sống hàng đối kháng vị.

Lời giải mang lại đề toán nâng cao lớp 1 cực khó

*

Bài 1: cùng xem giải thuật bài tập toán cải thiện lớp 1 này nhé:

Ta có 1 tuần tính bằng 7 ngày. 

Vậy 2 tuần 1 ngày = 7 + 7 + 1= 15 ngày.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lỗi không nhập được dữ liệu trong excel 2010, không cho nhập dữ liệu vào ô trong excel

Gà mái nhà chúng ta An 2 trái trứng đẻ vào 3 ngày vậy thì 15 ngày đẻ được số trứng là:

(15 : 3) x 2 = 10 (quả)

Đáp án đúng: 10 quả trứng

Bài 2: Đây là 1 trong đề toán lớp 1 cải thiện có lời giải rất hay:

Ta có 1 tuần ứng 7 ngày. 

Vậy thì 1 tuần 2 ngày = 7 + 1= 9 ngày

và một tuần 3 ngày = 7 + 3= 10 ngày

Tổng số ngày các bạn Bình về thăm ông bà nước ngoài và ông bà nội là:

9 + 10 = 19 (ngày)

Đáp số đúng: 19 ngày

Bài 3: thuộc xem giải mã bài tập toán lớp 1 nâng cấp này nha chúng ta nhỏ:

Số hòn bi của chúng ta Bình là:

5 + 4 = 9 (hòn bi)

Số hòn bi của chúng ta Căn là:

9 + 3 = 12 (hòn bi)

Bài 4: Đáp án đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 cho bài này:

Bạn cha sẽ ít tuổi rộng so với chúng ta Lan

Bài 5: giải thuật cho đề thi toán lớp 1 cải thiện trong bài bác là:

Anh có tất cả số bi là:

15 + 10 = 25 (hòn)

Số bi còn lại trong túi của anh sau khoản thời gian cho em là:

25 - 5 = 20 (hòn)

Đáp số đúng: đôi mươi hòn bi

Bài 6: bài xích toán nâng cao lớp 1 bao gồm đáp án là:

Tổng số học tập sinh xuất sắc trong lớp 1B là:

15 - 4 = 11 (học sinh)

Tổng số học sinh giỏi trong lớp 1C là:

15 - 3 = 12 (học sinh)

Tổng số học tập sinh giỏi trong cả tía lớp 1A, 1B và 1C là:

15 + 11 + 12 = 38 (học sinh)

Đáp số đúng: 38 học sinh

Bài 7: Đáp án của bài học toán nâng cao lớp 1 này là:

Số con Ngan mà chúng ta Nam nuôi là:

36 - 6 = 30 (con)

Số con Ngỗng mà chúng ta Nam nuôi là:

30 - 10 = đôi mươi (con)

Tổng tất cả số ngan, vịt, ngỗng mà chúng ta Nam nuôi là:

30 + trăng tròn + 36 = 86 (con)

Đáp số đúng: 86 con

Bài 8: Đáp án của bài xích nằm trong các đề toán cải thiện lớp 1 tại đây là:

Tổng số bi đỏ vào hộp hơn số bi đỏ cùng xanh là 5 viên nên ta có số viên bi xanh là 5 viên.

Tổng số bi đá quý trong vỏ hộp là: 5 + 3 = 8 (viên)

Tổng số bi đỏ trong hộp là: 5 - 4 = 1 (viên)

Trong hộp có tổng thể bi trong vỏ hộp là:

5 + 8 + 1 = 14 (viên)

Đáp số đúng: 14 viên

Bài 9: Đáp án đúng vào lúc cho dấu và các phép tính là:

24 + 24 – 10 > 23 + 23 – 9

57 + 22 – 16 = 22 + 57 – 16

45 + 45 – 23 CÔ ĐOÀN OANH - TRƯỜNG AMS MỞ LỚP TOÁN đến HỌC SINH LÊN LỚP 3,4,5,6,7,8,9