Liên Hệ

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 02383.3511454 *** Fax: 038.852194
Website: www.vkc.edu.vn hoặc www.cdvhnghean.edu.vn