On tại hàn quốc và bên trên kênh Channel M phân phát trên nhiều non sông khác trong quanh vùng Đông Á. Đây là lần thứ nhất tiên, hình hình ảnh của việt nam thông qua một bộ phim truyện truyền hình dài tập được chuyển đến anh em thế giới.
Xuan1.jpg" alt="*">