Trong nội dung bài viết này cửa hàng chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin Công thức tính chi phí lãi gửi tiết kiệm ngân sách excel hay tốt nhất và khá đầy đủ nhất tại Gen
Z.edu.vn


Thật đơn giản dễ dàng để biết số chi phí lãi lúc gửi tiết kiệm ngân hàng bằng phương pháp hỏi thẳng nhân viên thanh toán giao dịch hoặc khi nhờ cất hộ tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí online bạn chỉ việc điền số chi phí gửi, kỳ hạn gởi thì ứng dụng ngân hàng hiển thị nhanh tin tức số tiền lãi. Mặc dù nhiều người vẫn muốn biết cách tính lãi suất vay gửi tiết kiệm chi phí ngân hàng như vậy nào để có phương án nhờ cất hộ tiền hiệu quả nhất.

Bạn đang xem: File excel tính lãi suất tiết kiệm

Có một điều không nhiều người lưu ý đó là có 3 bề ngoài gửi tiền máu kiệm phổ biến tương ứng với 3 cách tính lãi tiết kiệm ngân sách khác nhau. Nội dung bài viết sau đây trả lời 3 cách tính lãi suất tiết kiệm ngân sách ngân hàng, kia là:

Cách tính lãi suất vay gửi tiết kiệm ngân sách theo tháng: quý khách hàng gửi tiền và lựa chọn 1 kỳ hạn như kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng….13 tháng, 36 mon và tiếp nối hết kỳ hạn thì đáo hạn toàn bộ.Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cộng dồn: khách hàng gửi máu kiệm một số trong những tiền khăng khăng và lựa chọn một kỳ hạn (⅓…36 tháng) mà lại sẽ chọn hình thức đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng.Cách tính lãi suất tiết kiệm chi phí tích lũy: người sử dụng gửi tiết kiệm một vài tiền phần đông đặn mặt hàng kỳ hay còn gọi là gửi góp các tháng và từng số tiền gửi đa số chọn hình thức đáo hạn lãi nhập cội quay vòng.

Lưu ý bài viết tính tiền lãi theo hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

*

1- hướng dẫn phương pháp tính lãi suất gửi tiết kiệm theo tháng

Khi giữ hộ tiền tiết kiệm theo từng kỳ hạn và tất toán toàn thể khi mang đến hạn thì chi phí lãi được xem theo lãi suất vay đơn. Cần tiền lãi chỉ tính một lần duy nhất dựa trên số tiền gởi ban đầu.

Cách tính lãi suất tiết kiệm theo tháng

Tiền lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí = Số tiền giữ hộ x số tháng gởi x lãi suất/tháng
Riêng trường hòa hợp gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm( 12 tháng) thì tiền lãi = Số tiền gởi x lãi vay gửi/năm
Tổng số tiền tiết kiệm chi phí khi tất toán = Số tiền nhờ cất hộ + tiền lãi gởi tiết kiệm
Số tiền tiết kiệm ngân sách thực dấn sau đáo hạn = Số tiền giữ hộ + tiền lãi gửi tiết kiệm – tầm giá rút tiền tại quầy (nếu có)

Lưu ý: Bảng lãi suất vay gửi tiết kiệm ngân sách của ngân hàng là lãi vay theo năm, bạn phải tính lãi vay theo tháng = lãi suất theo năm : 12

Ví dụ phương pháp tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân sách 1 tháng

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm ngân sách 10 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 4,5%/năm.

Tiền lãi gửi tiết kiệm 1 tháng= 10.000.000 x 1 x 4,5%/12 = 37.500Tổng số tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí nhận được khi tất toán = 10.000.000 + 37.500 = 10.037.500đ

Ví dụ phương pháp tính lãi suất gửi tiết kiệm 3 tháng

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 20 triệu cùng với kỳ hạn 3 tháng, lãi vay 4,8%/năm.

Tiền lãi gửi tiết kiệm 1 tháng= 20.000.000 x 3 x 4,8%/12 = 240.000Tổng số tiền tiết kiệm chi phí nhận được khi tất toán = 20.000.000 + 240.000 = 20.240.000đ

Ví dụ phương pháp tính lãi suất tiết kiệm 6 tháng

Khách hàng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 50 triệu cùng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất vay 6,7%/năm

Tiền lãi gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí khi đáo hạn sau 6 tháng = 50.000.000 x 6 x 6,7%/12 = 1.675.000Tổng số tiền tiết kiệm nhận được khi tất toán= 50.000.000 + 1.675.000 = 51.675.000đ

Tương bạn cũng có thể tính lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí 13 tháng, 24 tháng hay 36 tháng. Xem cụ thể cách tính lãi chi phí gửi hàng tháng trên excel TẠI ĐÂY!

*

2- cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí cộng dồn

Khi chúng ta gửi một trong những tiền cố định và thắt chặt với kỳ hạn ngẫu nhiên và chọn hình thức đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng thì tiền lãi gửi tiết kiệm chi phí được tính theo lãi suất kép. Lúc đó toàn bộ số chi phí được vớ toán bao hàm cả cội và lãi của kỳ trước được tiếp tục gửi sang trọng kỳ hạn mới, vậy nên tiền lãi của kỳ hạn mới được tính trên số tiền nơi bắt đầu và tiền lãi của kỳ hạn cũ với cứ tiếp tục cho đến khi chúng ta đáo hạn.

Bài viết khác đang rất được quan tâm: Lỗi Đánh Chữ Bị Mất trong Excel / 2023 / vị trí cao nhất 12 # Xem nhiều Nhất

Lưu ý: lúc gửi tiết kiệm ngân sách tại quầy thì hiệ tượng này thường xuyên được gọi là tiết kiệm ngân sách gửi góp, còn giữ hộ tiền tiết kiệm chi phí Online đang chọn vẻ ngoài lãi nhập nơi bắt đầu quay vòng.

Công thức tính lãi suất kép: FV = PV x (1+r/n)^nt

FV (Future Value): cực hiếm tương lai, hay call là số tiền tiết kiệm chi phí nhận về vào tương lai
PV (Present Value): cực hiếm hiện tại, hay call là số tiền cội gửi ban đầur – Interest Rate: lãi suất vay thựcn – tần số tiền lãi được nhập gốc mỗi nămt – số năm giữ hộ tiết kiệm

Suy ra tổng số tiền gửi tiết kiệm ngân sách nhận được khi tất toán là

= Số chi phí gửi cội x (1+ lãi suất vay tiết kiệm/số lần tiền lãi nhập gốc mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí x số lần tiền lãi nhập cội mỗi năm)

Ví dụ cách tính lãi suất chi phí gửi tiết kiệm chi phí cộng dồn trong 5 năm:

Khách mặt hàng gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 200 triệu với kỳ hạn một năm (12 tháng), lãi vay 6,8% với chọn vẻ ngoài đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng, mang đến 5 năm mới tất toán khoản tiết kiệm chi phí sẽ thừa nhận về bao nhiêu?

Tổng tiền tiết kiệm ngân sách thực nhận sau 5 năm = 200.000.000 x (1 + 6,8%)^5 = 277.898.536 đ

Tổng tiền lãi sau 5 năm = 277.898.536 – 200.000.000 = 77.898.536

Thực ra chúng ta cũng có thể tính chi phí lãi của giải pháp gửi tiết kiệm ngân sách cộng dồn theo lãi vay đơn là số tiền lãi mỗi năm = số tiền nhờ cất hộ * lãi suất/năm

Số lần gửi Số tiền gửi

(tiền cội đầu kỳ)

Tiền lãi sau mỗi kỳ gửi cách tính tiền lãi 1 200.000.000 13.600.000,0 = 200.000.000 x 6,8% 2 213.600.000 14.524.800,0 = 213.600.000 x 6,8% 3 228.124.800 15.512.486,4 = 228.124.800 x 6,8% 4 243.637.286 16.567.335,5 = 243.637.286 x 6,8% 5 260.204.622 17.693.914,3 = 260.204.622 x 6,8% 6 277.898.536 do vậy hết 5 năm, người sử dụng nhận được tổng số tiền là 277.898.536, đề xuất tiền lãi = 277.898.536 – 200.000.000 = 77.898.536

Như vậy hai phương pháp tính cho kết quả như nhau, tính theo công thức lãi vay kép sẽ cấp tốc hơn.

→ Xem chi tiết cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí theo vẻ ngoài cộng dồn TẠI ĐÂY!

3- cách tính lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy

Khi quý khách gửi tiết kiệm đều đặn một số trong những tiền sản phẩm kỳ cùng chọn hình thức đáo hạn là lãi nhập cội quay vòng thì mỗi một lần gửi tiền sẽ tiến hành tính theo lãi suất kép với tổng số tiền đáo hạn của các lần nhờ cất hộ ta tính được số tiền dìm về lúc gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí tích lũy.

Vẫn áp dụng công thức tính theo lãi kép ta có:

Công thức tính lãi suất tiết kiệm ngân sách tích lũy = T1 + T2 + T3+ …+ Tn

Trong đó,

T1 là tổng thể tiền tiết kiệm chi phí nhận được khi đáo hạn của lần giữ hộ đầu tiên

= Số tiền gửi lần 1 x (1+ lãi suất tiết kiệm ngân sách lần 1 /số lần chi phí lãi nhập gốc mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí của lần 1 x tần số tiền lãi nhập cội mỗi năm)

T2 là tổng thể tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí nhận được lúc đáo hạn của lần gửi trang bị 2

Bài viết khác đang rất được quan tâm: bí quyết chuyển cột thành mẫu trên Excel đơn giản dễ dàng nhất

= Số tiền nhờ cất hộ lần 2 x (1+ lãi suất tiết kiệm chi phí lần 2 /số lần tiền lãi nhập nơi bắt đầu của lần 2)^(số năm gửi tiết kiệm ngân sách của lần 2 x chu kỳ tiền lãi nhập nơi bắt đầu của lần 2)

Tn là tổng số tiền tiết kiệm nhận được lúc đáo hạn của lần sản phẩm n

= Số tiền gởi lần 1 x (1+ lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí lần lắp thêm n /số lần chi phí lãi nhập cội mỗi năm)^(số năm gửi tiết kiệm ngân sách của lần lắp thêm n x chu kỳ tiền lãi nhập gốc mỗi năm)

Ví dụ cách tính lãi suất tiết kiệm ngân sách tích lũy

Khách sản phẩm gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 5%/năm và chọn hiệ tượng lãi nhập cội quay vòng. Từ đó mỗi tháng khách hàng đều tích góp để gửi tiết kiệm chi phí 1 triệu cùng với kỳ hạn cũ (1 tháng) và hình thức lãi nhập cội quay vòng. Cứ như vậy quý khách hàng gửi tiết kiệm ngân sách tích lũy và mọi đặn trong 5 năm (60 tháng).

Ta có:

Lần gửi sản phẩm công nghệ 1: tổng thể tiền nhận ra khi đáo hạn (sau 5 năm) = một triệu x (1+5%/12)^60 = 1.283.359

Lần gửi máy 2: tổng số tiền cảm nhận khi đáo hạn (sau 4 năm 11 tháng) = một triệu x (1+5%/12)^59 = 1.278.034

….

Lần gửi thứ 60: toàn bô tiền cảm nhận khi đáo hạn (sau 1 tháng) = một triệu x (1+5%/12)^1 = 1.004.167

→ hướng dẫn chi tiết cách tính lãi suất tiết kiệm chi phí tích lũy trên excel TẠI ĐÂY!

Số lần nhờ cất hộ tiết kiệm

(Mỗi tháng giữ hộ 1 lần,

gửi vào 5 năm là 60 lần)

Số tiền nhờ cất hộ hàng tháng Số tháng tính lãi của kỳ gửi

Tổng số tiền nhận được khi đáo hạn

Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 1

1.000.000

60 1.283.359 Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 2

1.000.000

59 1.278.034 Lần gửi tiết kiệm thứ 3

1.000.000

58 1.272.730 Lần gửi tiết kiệm thứ 4

1.000.000

Bài viết khác đang rất được quan tâm: xu hướng 12/2022 # phương pháp Chèn Dấu giao động Trong Word Excel

57 1.267.449 Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 5

1.000.000

56 1.262.190 Lần gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí thứ 6

1.000.000

55 1.256.953 Lần gửi tiết kiệm thứ 7

1.000.000

54 1.251.737 Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 8

1.000.000

53 1.246.544 Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 9

1.000.000

52 1.241.371 Lần gửi tiết kiệm thứ 10

1.000.000

51 1.236.220 Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 11

1.000.000

50 1.231.091 Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 12

1.000.000

49 1.225.982 Lần gửi tiết kiệm thứ 13

1.000.000

48 1.220.895 Lần gửi tiết kiệm ngân sách thứ 14

1.000.000

47 1.215.829 Lần gửi tiết kiệm thứ 15

1.000.000

46 1.210.784 Lần gửi tiết kiệm chi phí thứ 16

Dù tính suất gửi tiết kiệm chi phí ngân hàng bằng phương pháp nào thì bạn vẫn có số tiền lãi như vậy cần để gởi tiết kiệm công dụng nhất là bạn tiến hành một phương pháp đều đặn và dài hạn.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cho mình công thức tính lãi kép vào Excel và cung cấp các lấy ví dụ như về làm thay nào để tính quý hiếm tương lai của khoản đầu tư chi tiêu theo lãi suất kép sản phẩm năm, các tháng hoặc sản phẩm ngày. Bạn cũng sẽ tìm thấy các bước chi ngày tiết để tạo thành công thức tính lãi kép trong Excel của riêng biệt bạn.

Xem thêm: Hệ thống sinh viên hoa sen, tổng quan trường đại học hoa sen

Lãi kép là trong số những phần cơ phiên bản trong ngành ngân hàng và là trong những lực lượng tài chính mạnh mẽ nhất để khẳng định kết quả chi tiêu của bạn.

Nếu chúng ta không phải là một sinh viên kế toán, nhà so với tài bao gồm hoặc một nhà đầu tư chi tiêu có kinh nghiệm, thì chúng ta cũng có thể sẽ rất trở ngại để nắm bắt khái niệm từ những cuốn sách với sổ tay tài chủ yếu chuyên biệt. Mục đích của nội dung bài viết này là biến nó trở nên thuận tiện hơn