Phương pháp giải:Bước 1: Viết sơ đồ vật mạch điện,vẽ lại mạch điện cho đơn giản dễ dàng và rõ ràng hơn (khi có dây nối tắt, hoặc các điện trở mắc thông liền liên tục...)Bước 2: xác định điện trở tương đương của mạch điện.

Bạn đang xem: Cách vẽ lại mạch điện phức tạp


*
download xuống (3)

Một số quy tắc chuyển mạch.

a/ Chập những điểm thuộc điện thế:

- "Ta rất có thể chập 2 hay các điểm tất cả cùng điện cầm thành một điểm khi đổi khác mạch điện tương đương."

(Do VA- Vb= UAB= I.RAB→ lúc RAB= 0; I ≠ 0 hoặc RAB≠ 0, I = 0 → Va= Vb. Tức A và B thuộc điện thế)

Các trường hợp cố thể: các điểm ở hai đầu dây nối, khóa K đóng, Am pe kế có điện trở không đáng kể...Được xem như là có thuộc điện thế. Nhì điểm nút ở hai đầu R5 trong mạch cầu cân nặng bằng...

b/ bỏ điện trở:

- Ta có thể bỏ các điện trở không giống 0 thoát khỏi sơ đồ dùng khi đổi khác mạch điện tương tự khi cường độ dòng điện qua các điện trở này bởi 0.

Các ngôi trường hợp cố thể: các vật dẫn phía trong mạch hở; một năng lượng điện trở không giống 0 mắc song song với một thứ dãn bao gồm điện trở bởi 0 ( điện trở đã bị nối tắt); vôn kế tất cả điện trở rất cao (lý tưởng).

* Chú ý: với mạch điện tất cả khóa K thì cần chú ý 2 ngôi trường hợp.

Khóa K mở: mẫu điện không trải qua khóa k và những điện trở giỏi thiết bị năng lượng điện mắc nối tiếp với khóa K đó.

Khóa K đóng: cái điện trải qua khóa k và các điện trở hay thiết bị năng lượng điện mắc nối liền với khóa K đó. Trường hợp khóa K đứng 1 mình trên 1 mạch rẽ với nối trực tiếp với điểm cuối nguồn thì lúc khóa K đó đóng, mạch năng lượng điện được nối tắt.Bài 1:Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1= 4 Ω; R2= 6 Ω; R3= 12 Ω; R4= 10 Ω.

*
*
Bài 2:Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch điện sau:Biết R1= 4 Ω; R2= 2 Ω; R3= 6 Ω; R4= 12 Ω; R5= 10 Ω.
*
*
Bài 3:
Cho mạch năng lượng điện như sơ đồ vật hình 1. Biết R1= R2= 20Ω, R3= R4= 10Ω. Vôn kế có điện trở khôn xiết lớn. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch.
*
Giải
*
Bài 4:
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1= R3= R4= R5= 10Ω, R2= 5Ω. Điện trở của vôn kế vô cùng lớn, làm lơ điện trở của dây dẫn cùng điện trở ampe kế. Tính điện trở tương tự của mạch điện.
*
*
Bài 5:
Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết những điện trở R0= 0,5 Ω; R1= 1 Ω; R2= 2 Ω; R3= 6 Ω; R4= 0,5 Ω; R5= 2,5 Ω. Bỏ qua điện trở của am pe kế và dây nối. Khẳng định điện trở tương tự của đoạn mạch.
*
Giải
*
Bài 6:
Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1= 3Ω; R2= R3= R4= 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch điện.
*
*
Bài 7:
Cho mạch điện như mẫu vẽ bên. Biết R1= 10Ω; R2= Rx= 4Ω; R3= R4= 12; Ra= 1Ω.

Xem thêm: Just A Moment - Mot Cua Hang Ngay Thu Nhat Ban Duoc 346 Yen Gao

*
*
*
Bài 8:
Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết: R1= 8Ω, R2= R3= 4Ω, R4= 6Ω. Bỏ qua mất điện trở của ampe kế, của khóa K cùng của dây dẫn.
*
Giải
*
*
*