Excel cho cdvhnghean.edu.vn 365 Excel cho cdvhnghean.edu.vn 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel for i
Pad Excel for i
Phone Excel cho m&#x
E1;y t&#x
ED;nh bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel cho điện thoại Android Excel Mobile Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn

Không giống cdvhnghean.edu.vn Word, cdvhnghean.edu.vn Excel có nút Thay đổi Chữ hoa/thường để thay đổi cách viết hoa. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các hàm UPPER,LOWERhoặc PROPER để tự động thay đổi chữ hoa, chữ thường hoặc viết hoa chữ thường hoặc viết hoa chữ thường. Hàm chỉ là các công thức dựng sẵn được thiết kế để thực hiện các tác vụ cụ thể — trong trường hợp này là chuyển đổi chữ hoa/thường.

Bạn đang xem: Cách chuyển chữ hoa sang thường

Cách Thay đổi Chữ thường

Trong ví dụ dưới đây, hàm PROPER được sử dụng để chuyển đổi các tên viết hoa trong cột A thành kiểu chữ viết hoa ký tự đầu tiên trong mỗi tên.

Trước tiên, hãy chèn một cột tạm thời bên cạnh cột có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thêm một cột mới (B) ở bên phải cột Tên Khách hàng.

*
Trong ô B2, nhập =PROPER(A2),rồi nhấn Enter.
*
Công thức này sẽ chuyển đổi tên trong ô A2 từ chữ hoa thành chữ thích hợp. Để chuyển đổi văn bản thành chữ thường, thay vào đó hãy nhập =LOWER(A2).
Dùng =UPPER(A2) trong trường hợp bạn cần chuyển đổi văn bản thành chữ hoa, thay thế A2 bằng tham chiếu ô thích hợp.

Bây giờ, điền công thức vào cột mới. Cách nhanh nhất để làm điều này là chọn ô B2, rồi bấm đúp vào hình vuông nhỏ màu đen xuất hiện ở góc dưới bên phải của ô.

*
 


Mẹo: Nếu dữ liệu của bạn nằm trong một Excel bảng, cột được tính sẽ tự động được tạo với các giá trị được điền xuống cho bạn khi bạn nhập công thức.


Tại thời điểm này, các giá trị trong cột mới (B) sẽ được chọn. Nhấn CTRL+C để sao chép chúng vào Bảng tạm.

*
Bấm chuột phải vào ô A2, bấm Dán, rồi bấm Giá trị. Bước này cho phép bạn chỉ dán tên chứ không phải các công thức cơ sở, mà bạn không cần giữ lại.

Sau đó bạn có thể xóa cột (B), vì cột đó không còn cần nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trong
Cộng đồng trả lời.

Word cho cdvhnghean.edu.vn 365 Power
Point cho cdvhnghean.edu.vn 365 Word cho cdvhnghean.edu.vn 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Power
Point cho cdvhnghean.edu.vn 365 d&#x
E0;nh cho m&#x
E1;y Mac Word cho web Power
Point cho web Word 2021 Power
Point 2021 Word 2021 for Mac Power
Point 2021 for Mac Word 2019 Power
Point 2019 Word 2019 for Mac Power
Point 2019 for Mac Word 2016 Power
Point 2016 Word 2016 for Mac Power
Point 2016 for Mac Word 2013 Power
Point 2013 Word 2010 Power
Point 2010 Word 2007 Power
Point 2007 Word Starter 2010 Xem th&#x
EA;m...&#x
CD;t hơn
Windowsmac
OSWeb

Bạn có thể thay đổi cách viết hoa hoặc thay đổi chữ hoa/thường của văn bản đã chọn trong tài liệu bằng cách bấm một nút duy nhất trên tab Trang đầu, chính là nút Đổi Chữ hoa/thường.


Lưu ý: Để biết thông tin về quy tắc viết hoa tự động, xem mục Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, kiểm tra chính tả và ký hiệu.


Thay đổi chữ hoa/thường

Để thay đổi chữ hoa/thường của văn bản đã chọn trong tài liệu, thao tác như sau:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi chữ hoa/thường.

Đi tới Trang đầu > thay đổi chữ .

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để viết hoa chữ cái đầu tiên của câu và để nguyên tất cả các chữ cái khác dưới dạng chữ thường, bấm vào Chữ hoa đầu câu.

Để loại trừ các chữ hoa trong văn bản, bấm vào chữ thường.

Để viết hoa mọi chữ cái, bấm vào CHỮ HOA.

Để viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ và để nguyên các chữ cái còn lại dưới dạng chữ thường, bấm vào Viết Hoa Từng Từ.

Để chuyển đổi giữa hai dạng chữ hoa/thường (ví dụ: để chuyển đổi giữa Viết Hoa Từng Từ bằng tùy chọn đối nghịch, v
IẾT h
OA tỪNG tỪ
), bấm vào bẬT tẮT c
HỮ h
OA/t
HƯỜNG
.


Mẹo: 

Để áp dụng chữ hoa nhỏ (Chữ hoa Nhỏ) cho văn bản, chọn văn bản, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông chữ, bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải. Trong hộp thoại Phông chữ, bên dưới Hiệu ứng, chọn hộp kiểm Chữ hoa Nhỏ.

Để hoàn tác thay đổi chữ hoa/thường, nhấn CTRL+Z.

Để sử dụng phím tắt để thay đổi giữa chữ thường, CHỮ HOA và Viết Hoa Từng Từ, hãy chọn văn bản, rồi nhấn SHIFT + F3 cho đến khi áp dụng cách viết hoa/thường bạn muốn.


Chèn mũ thả xuống

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa


Thay đổi chữ hoa/thường

Để thay đổi chữ hoa/thường của văn bản đã chọn trong tài liệu, thao tác như sau:

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi chữ hoa/thường.

Đi tới Trang đầu > thay đổi chữ .

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để viết hoa chữ cái đầu tiên của câu và để nguyên tất cả các chữ cái khác dưới dạng chữ thường, bấm vào Chữ hoa đầu câu.

Để loại trừ các chữ hoa trong văn bản, bấm vào chữ thường.

Để viết hoa mọi chữ cái, bấm vào CHỮ HOA.

Để viết hoa chữ cái đầu tiên của từng từ và để nguyên các chữ cái còn lại dưới dạng chữ thường, bấm vào Viết Hoa Từng Từ.

Để chuyển đổi giữa hai dạng chữ hoa/thường (ví dụ: để chuyển đổi giữa Viết Hoa Từng Từ bằng tùy chọn đối nghịch, v
IẾT h
OA tỪNG tỪ
), bấm vào bẬT tẮT c
HỮ h
OA/t
HƯỜNG
.


Mẹo: 

Để áp dụng chữ hoa nhỏ (Chữ hoa Nhỏ) cho văn bản của bạn, chọn văn bản, rồi trên menu Định dạng, chọn Phông chữ ,rồi trong hộp thoại Phông chữ, bên dưới Hiệu ứng ,chọn hộp Chữ hoa Nhỏ.

Phím tắt Caps Nhỏ: ⌘ + SHIFT + K

Để hoàn tác thay đổi chữ hoa/thường, nhấn ⌘ + Z.

Để dùng lối tắt bàn phím để thay đổi giữa chữ thường, CHỮ HOA và Viết Hoa Từng Từ, hãy chọn văn bản rồi nhấn fn+ SHIFT + F3 cho đến khi kiểu mà bạn muốn được áp dụng.


Chèn mũ thả xuống

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa


Power
Point cho web hỗ trợ thay đổi chữ hoa/thường. Hãy xem quy trình dưới đây.

Word dành cho web hỗ trợ thay đổi trường hợp. Dùng ứng dụng trên máy tính để mở tài liệu và thay đổi chữ hoa/chữ thường ở đó, hoặc bạn có thể thay đổi cách thủ công cách đặt vỏ văn bản Word dành cho web.

Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

Đi tới Trang đầu > Chọn Phông khác và > Đổi chữ hoa/thường.

Xem thêm: Đồ Chơi Người Nhện Thần Tốc Người Sắt Nhanh Trí, Chiến Giáp Người Nhện

*

Chọn trường hợp bạn muốn sử dụng.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia cdvhnghean.edu.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?Không
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
cdvhnghean.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California California Consumer Privacy Act (CCPA) Opt-Out Icon Lựa chọn quyền riêng tư của bạn ở California © cdvhnghean.edu.vn 2023