Dân xã vây bắt cá sấu to đùng dài 4,3 m

Lo hổ thẹn cá sấu săn mồi có thể tấn công người, dân thôn Indonesia sẽ vây bắt loài vật và chuyển giao cho phòng ban chức năng.

Bạn đang xem: Cá sấu khổng lồ ở việt nam


JPG-1623739605-6577-1623739682.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xjge
Yg
QHutl_CCPIyugleg" alt="*">