– khi vẽ nên bắt đầu từ tia 12 giờ cùng lần lượt vẽ theo chiều cù của kim đồng hồ. Thiết bị tự những thành phần của các biểu đồ phải giống nhau để tiện cho vấn đề so sánh.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ đường

– ví như vẽ 2, 3 mặt đường tròn thì nên xác minh tâm các đường tròn nằm tại một đường thẳng.

– hình tròn là 3600 khớp ứng tỉ lệ 100% => tỉ lệ thành phần 1% ứng cùng với 3,60 bên trên hình tròn.

Bước 3: hoàn thiện biểu đồ

– Điền tương đối đầy đủ số liệu lên biểu đồ.

– chọn kí hiệu biểu thị trên biểu đồ.

– hoàn hảo bảng chú giải và thương hiệu biểu đồ.

2. Phương pháp nhận xét biểu đồ gia dụng tròn

* Một vòng tròn

– đánh giá và nhận định cơ cấu tổng quát lớn nhất.

– so sánh là chiếc nào nhất, nhì, ba,… và cho biết thêm tương quan giữa những yếu tố (gấp mấy lần hoặc hèn nhau từng nào %, từng nào lần)?

– Đưa ra một vài giải thích.

* hai vòng tròn trở lên trên (giới hạn về tối đa là ba hình trụ cho một bài)

– thừa nhận xét cái bình thường nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như thế nào?

– nhận xét tăng hay bớt trước, trường hợp có ba vòng trở lên trên thì thêm liên tục hay là không liên tục, tăng (giảm) bao nhiêu?

– tiếp nối mới dấn xét về nhất, nhì, ba,… của các yếu tố trong từng năm, ví như giống nhau thì ta gom phổ biến lại cho các năm một đợt thôi (không kể lại 2, 3 lần).

– phân tích và lý giải về vấn đề.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA,

NĂM 2010 VÀ năm nhâm thìn (Đơn vị: %)

Năm

Lúa đông xuân

Lúa hè thu

Lúa màu

2010

41,2

32,5

26,3

2016

39,6

36,0

24,4

a) Vẽ biểu đồ diễn đạt cơ cấu diện tích lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta, năm 2010 và năm 2016?

b) dấn xét cùng giải thích.

a) Vẽ biểu đồ

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA,

NĂM 2010 VÀ 2016

b) dấn xét cùng giải thích

* dấn xét

Qua biểu đồ, rút ra một trong những nhận xét sau:

– Tỉ trọng cơ cấu diện tích s lúa cả năm phân theo mùa vụ nước ta có không ít thay đổi.

– bớt tỉ trọng diện tích vụ lúa đông xuân (giảm 1,6%), lúa mùa (giảm 1,9%) và tăng tỉ trọng diện tích vụ lúa hè thu (tăng 3,5%).

– Tỉ trọng diện tích s lúa đông xuân chiếm cao nhất (39,6%), kế tiếp là lúa hè thu (36%) cùng lúa mùa (24,4%).

* Giải thích

– diện tích s lúa hè thu tăng lên là dựa vào áp dụng các biện pháp tiên tiến và phát triển vào trong nông nghiệp & trồng trọt (giống mới, thâm canh, không ngừng mở rộng diện tích,…).

– Tỉ trọng diện tích s lúa đông xuân với lúa mùa bớt chú yếu ớt do diện tích lúa hè thu tăng nhanh.

Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH tởm TẾ Ở NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: ngàn người)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2000

37075

24136

4857

8082

2013

52208

24399

11086

16723

a) Vẽ biểu đồ biểu lộ quy mô và tổ chức cơ cấu lao động đang thao tác làm việc phân theo ngành kinh tế tài chính ở nước ta, năm 2000 cùng năm 2013?

b) nhấn xét và giải thích quy mô lao động đang làm việc và sự thay đổi cơ cấu của chính nó theo ngành tài chính ở nước ta, năm 2000 với năm 2013?

a) Vẽ biểu đồ

* xử lý bảng số liệu

– Công thức: % giá trị A = quý giá A / tổng vốn x 100%.

– Áp dụng cách làm trên, ta tính được bảng dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH khiếp TẾ Ở NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2000

100,0

65,1

13,1

21,8

2013

100,0

46,7

21,2

32,1

– Tính bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đối chọi vị nửa đường kính (ĐVBK).

=> r2013 =

* Vẽ biểu đồ

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH ghê TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) nhấn xét và giải thích

* dấn xét

– bài bản lao rượu cồn đang thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng dân số tăng 15133 nghìn bạn (ngành nông – lâm – ngư tạo thêm 263 nghìn người; công nghiệp – dịch vụ tăng 6229 nghìn người; thương mại dịch vụ tăng 8641 ngàn người).


– cơ cấu tổ chức lao cồn phân theo ngành tài chính có sự thay đổi theo hướng sút tỉ trọng lao hễ nông – lâm – thủy sản; tăng tỉ trọng lao rượu cồn công nghiệp – kiến tạo và dịch vụ, trong các số ấy tỉ trọng lao động dịch vụ tăng nhiều nhất.

+ Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp bớt 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp – thi công tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành thương mại & dịch vụ tăng 10,3%.

* Giải thích

– bài bản lao hễ đang thao tác tăng là do công cuộc Đổi mới, nền kinh tế của vn phát triển nhanh bắt buộc đã sản xuất ra được nhiều việc làm,…

– cơ cấu lao động biến đổi chủ yếu nhờ công dụng của quy trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng khu vực dịch vụ cải cách và phát triển mạnh với 1 loạt ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho chế tạo và đời sống cần đã si mê thêm những lao đụng nhất,…

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: %)

Năm

2010

2016

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

31,0

46,2

Hàng công nghiệp nhẹ với tiểu thủ công nghiệp

46,1

39,9

Hàng nông, lâm, thủy sản

22,9

13,9

a) Vẽ biểu đồ vật thể hiện cơ cấu tổ chức giá trị xuất khẩu sản phẩm hoá phản nghịch theo team hàng của nước ta, năm 2010 và năm 2016?

b) nhận xét sự biến đổi cơ cấu quý hiếm xuất khẩu sản phẩm hoá phản nghịch theo team hàng của nước ta. Giải thích?

a) Vẽ biểu đồ

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016

b) dìm xét và giải thích

* nhấn xét

Qua biểu đồ, rút ra một số trong những nhận xét sau:

– Tỉ trọng mặt hàng công nghiệp nặng trĩu và khoáng sản chiếm lớn số 1 (46,2% – 2016) với có xu hướng tăng (tăng 15,2%).

– Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp nhẹ với tiểu bằng tay thủ công nghiệp có xu thế giảm và giảm 6,2%).

– Tỉ trọng hàng nông, lâm, thủy sản chiếm nhỏ dại nhất và có xu hướng giảm (giảm 9%).

* Giải thích

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng tỉ trọng là vì việc áp dụng tiến bộ khoa học tập kĩ thuật vào vào khai thác khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản (chủ yếu tài nguyên thô đề xuất giá trị không cao). Mặt hàng công nghiệp nhẹ, nông – lâm – thủy sút giảm tỉ trọng do những dịch chuyển của thị trường, đặc trưng sự nghiêm ngặt về nhập khẩu các món đồ tươi sống của những quốc gia/khu vực cực nhọc tính.

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

2005

129,1

101,1

24,9

3,1

2015

540,2

396,7

135,2

8,3

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy tế bào và tổ chức cơ cấu giá trị sản xuất nntt phân theo ngành sinh hoạt nước ta, năm 2005 cùng năm 2015?

b) nhận xét và phân tích và lý giải cơ cấu quý hiếm sản xuất nông nghiệp & trồng trọt phân theo ngành sinh hoạt nước ta, năm 2005 cùng năm 2015?

a) Vẽ biểu đồ

* up date bảng số liệu

– Công thức: % giá trị A = giá trị A / tổng vốn x 100%.

– Áp dụng bí quyết trên, ta tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2015 (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

2005

100,0

78,3

19,3

2,4

2015

100,0

73,5

25,0

1,5

– Tính chào bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị bán kính (ĐVBK).

=> r2015 =

* Vẽ biểu đồ

b) dìm xét với giải thích

* dấn xét

– Trồng trọt có tỉ trọng cao nhất, sau đó là chăn nuôi, thấp độc nhất vô nhị là dịch vụ.

– gồm sự cố kỉnh đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và thương mại & dịch vụ giảm.

* Giải thích

– Trồng trọt chiếm tru chũm do yêu cầu lớn về lương thực mang lại trong nước và xuất khẩu, chăn nuôi đang được nhà nước quan lại tâm, thương mại dịch vụ chưa thiệt sự cách tân và phát triển mạnh để giao hàng cho trồng trọt và chăn nuôi.

– chủ trương gửi chăn nuôi thành ngành chính, tác động của nền tài chính thị trường,…

Cho bảng số liệu sau:

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO quần thể VỰC ghê TẾ CỦA HOA KÌ, NĂM 1960 VÀ 2016

(Đơn vị: %)

Năm

1960

2016

Nông nghiệp

4,0

1,0

Công nghiệp

34,0

19,0

Dịch vụ

62,0

80,0

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất trình bày tỉ trọng GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của Hoa Kì, năm 1960 với năm 2016?

b) nhấn xét tỉ trọng GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của Hoa Kì. Giải thích vì sao ngành thương mại dịch vụ của Hoa Kì chiếm tỉ trọng vô cùng cao?

a) Vẽ biểu đồ

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO khu vực VỰC kinh TẾ CỦA HOA KÌ,

NĂM 1960 VÀ NĂM 2016

b) dìm xét và giải thích

* nhấn xét

Qua biểu đồ, rút ra một vài nhận xét sau:

– Ngành nông nghiệp & trồng trọt chiếm tỉ trọng bé dại nhất (1% – 2016) với có xu hướng giảm (giảm 3%).


– Ngành công nghiệp có xu hướng giảm tỉ trọng và giảm tới 15%.

– Ngành thương mại dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (80% – 2016) cùng tăng tỉ trọng (tăng 18%).

* Giải thích

– Hoa Kì là 1 trong trong 3 trung trung tâm kinh tế số 1 thế giới. đồ sộ GDP của Hoa Kì siêu lớn, đặc biệt là ngành dịch vụ, cơ cấu tổ chức GDP của Hoa Kì trả thiện, tiến bộ và tiến bộ hướng đến tỉ bớt tối đa tỉ trọng ngành nntt và công nghiệp.

– kinh tế tài chính Hoa Kì khôn xiết phát triển, đặc biệt là các ngành thương mại dịch vụ (ngân hàng, yêu đương mại, du lịch,…), sự cách tân và phát triển mạnh của ngành dịch vụ làm cho quy tế bào ngành dịch vụ rất to lớn và tỉ trọng luôn luôn ở nút cao (trên 80%).

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO khu vực VỰC kinh TẾ Ở NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm trước (Đơn vị: nghìn người)

Năm

Tổng số

Nông – lâm – ngư – nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

2005

42530,0

24369,7

7740,5

10419,8

2014

52774,5

24434,6

11293,7

17046,2

a) Vẽ biểu đồ phù hợp nhất diễn đạt quy tế bào và cơ cấu lao cồn phân theo quanh vùng kinh tế làm việc nước ta, năm 2005 cùng năm 2014?

b) thừa nhận xét và giải thích sự biến hóa quy mô và tổ chức cơ cấu lao cồn phân theo quanh vùng kinh tế sinh hoạt nước ta, năm 2005 và năm 2014?

Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2000 – năm nhâm thìn (Đơn vị: nghìn người)

Năm

2000

2005

2009

2016

Thành thị

18 725

22 332

25 585

30 035

Nông thôn

58 906

60 060

40 440

60 694

Tổng số

77 631

82 392

86 025

90 729

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu thị sự chuyển đổi cơ cấu dân số giữa thành thị với nông làng của nước ta, năm 2000 và năm 2016?

b) thừa nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số giữa thành thị và nông buôn bản của nước ta, tiến độ 2000 – 2016?

Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2005 – 2016 (Đơn vị: ngàn con)

Vùng Năm

2005

2010

2014

2016

Trung du với miền núi Bắc Bộ

899,8

1057,7

946,4

926,7

Tây Nguyên

616,9

716,9

689,0

673,7

Cả nước

5504,7

5808,3

5234,3

5496,6

a) Vẽ biểu đồ phù hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu số lượng bò của Trung du và miền núi bắc bộ và Tây Nguyên, năm 2005 với năm 2016?

b) thừa nhận xét số lượng bò giữa Trung du và miền núi phía bắc và Tây Nguyên, tiến độ 2005 – 2016. Giải thích tại sao trườn được nuôi những ở nhị vùng trên?

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO khu vực VỰC ghê TẾ NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 1990 – năm nhâm thìn (Đơn vị: %)

Năm

1990

1995

1998

2010

2016

Nông – lâm – ngư nghiệp

38,7

27,2

25,8

21

18,4

Công nghiệp – xây dựng

22,7

28,8

32,5

41

38,3

Dịch vụ

38,6

44

41,7

38

43,3

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện cơ cấu tổ chức GDP phân theo khoanh vùng kinh tế của nước ta, năm 1990 và năm 2016?

b) dìm xét và phân tích và lý giải sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vn giai đoạn 1990 – 2016?

Cho bảng số liệu sau:

GDP PHÂN THEO khu vực VỰC ghê TẾ CỦA HOA KÌ VÀ NHẬT BẢN, NĂM 2016

(Đơn vị: Tỉ USD)

Nước

Tổng số

GDP phân the khu vực kinh tế

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Hoa Kì

17393,1

838,9

3470,6

13083,6

Nhật Bản

4596,2

92,1

1224,1

3280,0

a) Vẽ biểu đồ mô tả quy mô và tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì và Nhật bạn dạng năm 2016?

b) thừa nhận xét và giải thích sự tổ chức cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì với Nhật phiên bản năm 2016?

Cho bảng số liệu sau:

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC, NĂM 2005 VÀ NĂM năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

Toàn cố gắng giới

Hoa Kì

Châu Âu

Châu Á

Châu Phi

2005

40 887,8

11 667,8

14 146,7

10 092,9

790,3

2016

76 858,2

17 419,0

21 785,9

25 223,7

2 066,6

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy tế bào và tổ chức cơ cấu GDP của Hoa Kì và một trong những châu lục, năm 2005 với năm 2016?

b) nhận xét GDP của Hoa Kì và một vài châu lục năm 2005 với năm 2016?

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2016

(Đơn vị: ha)

Vùng

2010

2016

Trung du với miền núi Bắc Bộ

2418,4

159,9

Đồng bằng sông Hồng

28,8

72,6

Bắc Trung Bộ

795,2

14,1

Duyên hải phái nam Trung Bộ

3880,0

45,8

Tây Nguyên

238,4

196,5

Đông phái mạnh Bộ

24,6

3,8

Đồng bằng sông Cửu Long

849,5

2,3

Cả nước

4734,9

495,0

a) Vẽ biểu đồ trình bày quy mô với cơ cấu diện tích s rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta, năm 2010 và năm 2016?


b) dìm xét và lý giải diện tích rừng bị cháy phân theo vùng ở nước ta, năm 2010 và năm 2016?

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH ghê TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM 2016

(Đơn vị: %)

Nhóm nước Ngành

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập cá nhân thấp

25

25

50

Các nước thu nhập trung bình

10

35

55

Các nước thu nhập cao

1

24

75

a) Vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành tài chính của những nhóm nước, năm 2016?

b) dấn xét và phân tích và lý giải cơ cấu GDP phân theo ngành tài chính của các nhóm nước, năm 2016?

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO khu VỰC tởm TẾ Ở NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 1995 – 2014 (Đơn vị: Triệu USD)

Khu vực

1995

2000

2005

2010

2014

Kinh tế vào nước

7672,4

13893,4

33084,3

42277,2

49047,3

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

6810,3

18553,7

39152,4

72252,0

101179,8

Tổng số

14482,7

32447,1

72236,7

114529,2

150217,1

a) Vẽ biểu đồ diễn tả quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo quanh vùng kinh tế sinh hoạt nước ta, năm 2000 với năm 2014?

b) nhấn xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế sinh sống nước ta, tiến độ 1995 – 2014?

Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN kinh TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 (Đơn vị: ngàn người)

Năm

Tổng số

Kinh tế công ty nước

Kinh tế ko kể Nhà nước

Khu vực bao gồm vốn chi tiêu nước ngoài

2005

42.775

4.967

36.695

1.113

2008

46.461

5.059

39.707

1.695

2011

50.352

5.250

43.401

1.701

2013

52.208

5.330

45.092

1.786

2015

52.840

5.186

45.451

2.204

a) Vẽ biểu đồ diễn đạt quy tế bào và tổ chức cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang thao tác làm việc phân theo thành phần kinh tế tài chính ở nước ta, năm 2005 và năm 2015?

b) nhấn xét và phân tích và lý giải sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên trên đang làm việc phân theo thành phần tài chính ở nước ta, tiến độ 2005 – 2015?

Bài tập vẽ biểu đồ dùng cột Địa Lí bao gồm giải đưa ra tiết
Bài tập vẽ biểu đồ mặt đường Địa Lí có giải bỏ ra tiết
Bài tập vẽ biểu vật miền Địa Lí gồm giải đưa ra tiết
Bài tập vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí bao gồm giải bỏ ra tiết
Bài tập phân tích với nhận xét bảng số liệu địa lí gồm lời giải
Bài tập về Atlat Địa lí việt nam có giải đưa ra tiết

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới:

(mới) Giải bài xích tập Lớp 10 kết nối tri thức(mới) Giải bài xích tập Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo(mới) Giải bài xích tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang lại con, được tặng miễn phí tổn khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!

Đã có ứng dụng Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng….miễn phí. Tải ngay vận dụng trên apk và i
OS.

Loạt bài xích Đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu tạo ra đề thi Trắc nghiệm mới giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao trong kì thi vào lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.

Soạn Văn 9Soạn Văn 9 (bản ngắn nhất)Văn mẫu mã lớp 9Đề bình chọn Ngữ Văn 9 (có đáp án)Giải bài tập Toán 9Giải sách bài bác tập Toán 9Đề khám nghiệm Toán 9Đề thi vào 10 môn Toán
Chuyên đề Toán 9Giải bài xích tập đồ dùng lý 9Giải sách bài tập đồ gia dụng Lí 9Giải bài bác tập hóa học 9Chuyên đề: định hướng – bài xích tập hóa học 9 (có đáp án)Giải bài xích tập Sinh học 9Giải Vở bài xích tập Sinh học 9Chuyên đề Sinh học tập 9Giải bài xích tập Địa Lí 9Giải bài bác tập Địa Lí 9 (ngắn nhất)Giải sách bài bác tập Địa Lí 9Giải Tập bạn dạng đồ và bài tập thực hành thực tế Địa Lí 9Giải bài tập giờ anh 9Giải sách bài tập tiếng Anh 9Giải bài xích tập giờ đồng hồ anh 9 thí điểm
Giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 9 mới
Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 9Giải bài xích tập lịch sử 9 (ngắn nhất)Giải tập bạn dạng đồ lịch sử hào hùng 9Giải Vở bài bác tập lịch sử hào hùng 9Giải bài bác tập GDCD 9Giải bài bác tập GDCD 9 (ngắn nhất)Giải sách bài tập GDCD 9Giải bài xích tập Tin học tập 9Giải bài bác tập công nghệ 9

Bạn vẫn xem bài bác viết: Bài tập vẽ biểu trang bị tròn Địa Lí gồm giải đưa ra tiết. Tin tức do C2 Lập Lễ HP chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề tương quan khác.

Vẽ biểu vật thểhiện diện tích s cây công nghiệp nhiều năm nước tagiai đoạn 1975 - 2005. Nhấn xét cùng giải thích.
Vẽ biểu vật thểhiện sự thay đổi tổng diện tích, rừng tự nhiên, rừng trồng qua những năm. Nhậnxét và phân tích và lý giải sự biến đổi đó.
b.Vẽ biểu đồ đường biểu lộ tốcđộ tăng giá trị xuất khẩu với nhập khẩu của vn giai đoạn 1990 – 2005.Nhận xét và lý giải sự gia tăng đó.
Vẽ biểu đồ gia dụng đường trình bày sự gia tăng sản lượng than cùng dầu thô nướcta quy trình 1990 – 2006. Nhấn xét và lý giải sự gia tăng đó.
Vẽ biểu vật dạng tương xứng nhất diễn đạt tỉsuất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất tăng thêm tự nhiên của nướcta tiến trình 1979 – 2006. Dìm xét cùng giải thích.
Vẽ biểu vật dụng đường trình bày tốc độ đẩy cao giá trị sản xuất ngànhtrồng trọt quá trình 1990 – 2005 . Nhận xét.
c.Vẽ biểu trang bị thể hiện tốc độ giatăng diện tích, sản lượng lúa với năng suất lúa. Nhận xét và giải thích sự ngày càng tăng đó.
Vẽ biểu đồ trình bày sự biếnđộng diện tích rừng việt nam giai đoạn 1943 – 2005. Dấn xét và phân tích và lý giải sựbiến hễ đó.
Vẽ biểu đồ trình bày tình hìnhdân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở Việt
Nam quy trình tiến độ 2000 – 2007. Dìm xét cùng giải thích.
Vẽ biểu đồ biểu hiện tốc độgia đội giá trị khai quật than, dầu thô và điện nước ta giai đoạn 1990 – 2005.Nhận xét và giải thích sự gia tăng đó.
Vẽ biểu đồ biểu thị hoạt độngdu lịch vn từ 1995 – 2005. Nhấn xét và phân tích và lý giải sự thay đổi đó..
Vẽ biểu đồ diễn đạt sự chuyển đổi cơ cấu giá trị phân phối công nghiệptheo vùng lãnh thổ vn năm 1995 và năm 2005. Dìm xét .
Vẽ biểu đồ biểu lộ sự thay đổi cơ cấu dân số việt nam theo team tuổinăm 1999 với năm 2005. Dấn xét cùng giải thích.
Vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu tổ chức giá trị thêm vào công nghiệp theo thànhphần tài chính nước ta năm 1995 cùng 2005. Dấn xét và giải thích.
Vẽ biểu vật thể hiện cơ cấu giá trị thêm vào công nghiệp theo thànhphần kinh tế tài chính Đông Nam cỗ năm 1995 và 2005. Dấn xét và giải thích.
Vẽ biểu vật dụng thể hiện cơ cấu tổ chức xuất khẩu theo đội hàng ở nước ta hainăm 1991 cùng năm 1995. Dìm xét với giải thích.

Xem thêm: Chuyện Khó Đỡ Htv2 Hàn Quốc, Những Người Con Xa Xứ Lên Sóng Htv2


Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu tổ chức của giá chỉ trị cung ứng nông, lâmvà thủy sản của vn năm 2000 với 2005. Dấn xét và giải thích
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
Hệ thống trường học
Bản quyền ở trong về i
Dia
Ly.com || Được tài trợ vì chưng HLT.vn --- thầy giáo và học viên được toàn quyền sao chép, áp dụng miễn phí....