Chào toàn bộ các bạn, trong nội dung bài viết này bản thân xin share tới các bạn độc trả bộ 1000 bài bác tập thiết kế của thầy Nguyễn Tấn è Minh Khang. Bạn đọc hãy tải file đề bài bác về luyện tập. Sau đó hãy đọc lời giải bằng cách click vào cụ thể từng đề bài, một liên kết sẽ lộ diện chứa source code là câu trả lời của bài bác tập tương ứng. Chúc các bạn học tập thiệt tốt!

Nếu các bạn đang mong muốn học lập trình sẵn C từ đầu miễn phí, hãy tham gia khóa đào tạo Học C Bá Đạo của bản thân mình nhé.

Bạn đang xem: Bài tập c có lời giải


Lời giải 1000 bài bác tập của thầy Khang
Chương 5: Mảng một chiều
Chương 6: Ma trận
Chương 7: Ma trận vuôn
Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu
Chương 10: Đệ quy
Chương 11: con trỏ
Chương 12: danh sách liên kết
Bài tập string vào CBài tập thao tác tập tin

Đề bài xích 1000 bài bác tập xây dựng của thầy Khang

Dưới đây là đề bài bác 1000 bài tập lập trình sẵn C của thầy Nguyễn Tấn trần Minh Khang đã có tổng hợp thành một tệp tin pdf. Các bạn chỉ cần download nó về là vẫn xem được tổng thể đề bài bác của 1000 bài bác tập này.

Hình ảnh 10 bài bác tập trước tiên trong tập 1000 bài xích Tập Của Thầy Nguyễn Tấn nai lưng Minh Khang

Giờ đây chúng ta có thể luyện tập các bài tập lập trình và hiểu rằng code của công ty đúng tuyệt sai qua khối hệ thống chấm code mới của chúng tôi.

Xem thêm: Sửa Lỗi Search Windows 10 Không Hoạt Động, Lỗi Tìm Kiếm Không Được

Thử ngay nào » Luyện Code Online


Lời giải 1000 bài tập của thầy Khang

Dưới đây là lời giải 1000 bài tập của thầy Khang theo từng chương. Các chúng ta cũng có thể tham khảo vào trường hợp không tìm ra phía giải cũng giống như tham khảo bí quyết làm, phương pháp tiếp cận câu hỏi để học được rất nhiều hơn.

Chương 1: Lưu thiết bị thuật toán

Chương 2: thiết kế với ngữ điệu C

Chương 3: Các cấu tạo điều khiển
Tam giác cân nặng đặc nằm giữa màn hình
Tam giác cân nặng rỗng nằm giữa màn hình
Tam giác vuông cân nặng đặc
Tam giác vuông cân nặng rỗng
Hình chữ nhật đặc
Hình chữ nhật rỗng

Chương 4: Hàm

Bài 118: Viết lại những bài tập trong chương trước bằng kỹ thuật lập trình hàm

Chương 5: Mảng một chiều

Kỹ thuật nhập, xuất mảng
Kỹ thuật đặt bộ đội canh, những bài tập cơ bản
Các bài tập luyện tập
Bài tập luyện tập tư duy
Các bài xích tập tra cứu kiếm cùng liệt kê
Kỹ thuật tính tổng
Kỹ thuật đếm
Bài 221: cho biết thêm sự đối sánh tương quan giữa con số chẵn cùng lẻ vào mảng
Hàm trả về 1 trong các 3 giá trị -1, 0, 1Giá trị -1 là chẵn nhiều hơn thế lẻ
Giá trị 0 là chẵn bởi lẻ
Giá trị 1 là chẵn thấp hơn lẻ
Kỹ thuật chuẩn bị xếp
Kỹ thuật thêm
Bài 268: Hãy tạo nên mảng b tự mảng a các giá trị 0, 1 để mảng bao gồm tính chẵn lẻ
Kỹ thuật xóa
Kỹ thuật xử trí mảng
Kỹ thuật giải pháp xử lý mảng con
Bài 303: tra cứu dãy nhỏ toàn dương lâu năm nhất
Bài 304(*): mang đến mảng a, số nguyên M. Kiếm tìm 1 mảng con sao để cho tổng các phần tử bằng MBài 305(*): search dãy nhỏ toàn dương tất cả tổng khủng nhất
Bài 306: search mảng con có tổng lớn nhất
Xây dựng mảng

Chương 6: Ma trận

Kỹ thuật tính toán
Kỹ thuật đếm
Kỹ thuật để cờ hiệu
Bài 364: mang đến 2 ma trận A và B. đánh giá xem ma trận A tất cả là ma trận bé của ma trận B giỏi không
Bài 365: cho 2 ma trận A cùng B. Đếm số lần mở ra của ma trận A vào ma trận BKỹ thuật đặt quân nhân canh
Bài 391(*): tra cứu ma trận con gồm tổng lớn nhất
Kỹ thuật xử lý ma trận
Sắp xếp ma trận
Bài 413: Viết hàm sắp xếp các thành phần trong ma trận theo yêu ước sau:Dòng có chỉ số chẵn tăng dần
Dòng gồm chỉ số lẻ giảm dần
Bài 414: Viết hàm bố trí các bộ phận trong ma trận theo yêu cầu sau:Cột tất cả chỉ số chẵn sút dần từ trên xuống
Cột tất cả chỉ số lẻ tăng dần đều từ bên trên xuống
Xây dựng ma trận
Bài 428: mang lại ma trận A. Hãy tạo nên ma trận B, B = con số ptử dương bao quanh A

Chương 7: Ma trận vuôn

Bài 429 + bài 431: Viết hàm nhập, xuất ma trận vuông những số nguyên
Hàm phê duyệt các bộ phận trên đường chéo cánh chính
Hàm phê duyệt các phần tử thuộc tam giác bên trên đường chéo cánh chính
Hàm phê chuẩn các phần tử thuộc tam giác bên dưới đường chéo cánh chính
Hàm chăm sóc các bộ phận trên đường chéo phụ
Hàm lưu ý các phần tử thuộc tam giác trên đường chéo cánh phụ
Hàm chăm chút các thành phần thuộc tam giác dưới đường chéo phụ
Tính toán
Kỹ thuật đặt lính canh
Bài 449: * cho ma trận vuông A(n x n). Hãy tìm ma trận vuông B(k x k) làm thế nào cho tổng các giá trị bên trên ma trận vuông này là phệ nhất
Kỹ thuật đếm
Bài 452: Đếm thành phần cực đại
Kỹ thuật đặt cờ hiệu
Sắp xếp
Bài 465: Đưa chẵn về đầu ma trận vuông
Bài 466: * Ma trận vuông A(n x n) cùng với n >=3. Chuẩn bị tam giác trên tăng cao từ bên trên xuống dưới với từ trái quý phái phải
Bài 467: * Ma trận vuông A cùng với n>=3. Sắp tới tam giác dưới bớt dần từ trên xuống dưới cùng từ trái quý phái phải
Các phép toán bên trên ma trận
Bài 472: * Ma trận nghịch đảo
Bài 473: * Định thức của ma trận

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

Đơn thức
Bài 486: Tính tích 2 1-1 thức
Bài 487: Tính đạo hàm cấp cho 1 1-1 thức
Bài 488: Tính yêu đương 2 solo thức
Bài 489: Tính đạo hàm cấp cho k đối kháng thức
Bài 490: Tính giá chỉ trị solo thức tại vị trí x=x0Bài 491: Định nghĩa toán tử (operator *) cho 2 đối kháng thức
Bài 492: Định nghĩa toán tử (operator /) đến 2 đối chọi thức

Source
Code

Đa thức
Bài 493: Tính hiệu 2 nhiều thức
Bài 494: Tính tổng 2 đa thức
Bài 495: Tính tích 2 nhiều thức
Bài 496: Tính yêu mến 2 đa thức
Bài 497: Tính đa thức dư của phép phân chia đa thức đầu tiên cho đa thức máy hai
Bài 498: Tính đạo hàm cấp 1 của nhiều thức
Bài 499: Tính đạo hàm cấp k của nhiều thức
Bài 500: Tính cực hiếm của đa thức tại địa điểm x = x0Bài 501: Định nghĩa toán tử cộng (operator +) mang lại hai nhiều thức
Bài 502: Định nghĩa toán tử trừ (operator -) cho hai đa thức
Bài 503: Định nghĩa toán tử nhân (operator *) cho hai nhiều thức
Bài 504: Định nghĩa toán tử yêu quý (operator /) cho hai đa thức
Bài 505: kiếm tìm nghiệm của đa thức trong khúc mang đến trước

Source
Code (còn 1 số ít câu chưa test)

Phân Số
Bài 506: rút gọn gàng phân số
Bài 507: Tính tổng 2 phân số
Bài 508: Tính hiệu 2 phân số
Bài 509: Tính tích 2 phân số
Bài 510: Tính mến 2 phân số
Bài 511: đánh giá phân số tối giản
Bài 512: Qui đồng phân số
Bài 513: chất vấn phân số dương
Bài 514: khám nghiệm phân số âm
Bài 515: so sánh 2 phân số: hàm trả về 1 trong 3 giá bán trị: 0,-1,1Bài 516: Định nghĩa toán tử operator + mang lại 2 phân số
Bài 517: Định nghĩa toán tử operator – mang lại 2 phân số
Bài 518: Định nghĩa toán tử operator * mang lại 2 phân số
Bài 519: Định nghĩa toán tử operator / mang đến 2 phân số
Bài 520: Định nghĩa toán tử operator ++ đến 2 phân số
Bài 521: Định nghĩa toán tử operator — cho 2 phân số

Source
Code

Hỗn Số
Bài 522: Khai báo tài liệu để biểu diễn thông tin của một lếu số
Bài 523 Nhập hỗn số
Bài 524 Xuất lếu số
Bài 525 Rút gọn gàng hỗn số
Bài 526 Tính tổng 2 hỗn số
Bài 527 Tính hiệu 2 hỗn số
Bài 528 Tính tích 2 lếu láo số
Bài 529 Tính yêu đương 2 lếu số
Bài 530 đánh giá hỗn số buổi tối giản
Bài 531 Qui đồng 2 lếu số

Source
Code

Số phức
Bài 532: Khai báo biểu diễn tin tức số phức
Bài 533: Nhập số phức
Bài 534: Xuất số phức
Bài 535: Tính tổng 2 số phức
Bài 536: Tính hiệu 2 số phức
Bài 537: Tính tích 2 số phức
Bài 538: Tính yêu quý 2 số phức
Bài 539: Tính lũy vượt bậc n số phức

Source
Code

Điểm trong mặt phẳng Oxy
Bài 540: khai báo dữ liệu điểm OXYBài 541: Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳng
Bài 542: Xuất tọa độ điểm trong mặt phẳng
Bài 543: Tính khoảng cách giữa 2 điểm
Bài 544: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Ox
Bài 545: Tính khoảng cách 2 điểm theo phương Oy
Bài 546: tìm tọa độ điểm đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độ
Bài 547: kiếm tìm điểm đối xứng qua trục hoành
Bài 548: tra cứu điểm đối xứng qua trục tung
Bài 549: tìm kiếm điểm đối xứng qua đường phân giác lần đầu (y=x)Bài 550: tra cứu điểm đối xứng qua mặt đường phân giác thứ hai (y=-x)Bài 551: kiểm tra điểm thuộc phần tứ thứ 1 ko?
Bài 552: kiểm soát điểm thuộc phần tư thứ 2 ko?
Bài 553: bình chọn điểm trực thuộc phần tứ thứ 3 ko?
Bài 554: soát sổ điểm ở trong phần bốn thứ 4 ko?

Source
Code

Điểm trong không khí Oxyz
Bài 555: Khai báo kiểu dữ liệu biểu diễn tọa độ điểm trong không khí Oxyz
Bài 556: Nhập tọa độ điểm trong không khí Oxyz
Bài 557: Xuất tọa độ điểm theo định dạng (x, y, z)Bài 558: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian
Bài 559: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương x
Bài 560: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không khí theo phương y
Bài 561: Tính khoảng cách giữa 2 điểm trong không gian theo phương z
Bài 562: tìm kiếm tọa độ điểm đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độ
Bài 563: search tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxy
Bài 564: tra cứu tọa độ điểm đối xứng qua phương diện phẳng Oxz
Bài 565: tìm tọa độ điểm đối xứng qua phương diện phẳng Oyz

Source
Code

Đường tròn trong khía cạnh phẳng Oxy
Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để màn trình diễn đường tròn
Bài 567: Nhập đường tròn
Bài 568: Xuất con đường tròn theo định dạng ((x, y), r)Bài 569: Tính chu vi con đường tròn
Bài 570: Tính diện tích đường tròn
Bài 571: Xét vị trí kha khá giữa 2 mặt đường tròn( không giảm nhau, tiếp xúc, giảm nhau)Bài 572: chất vấn 1 tọa độ điểm có nằm trong con đường tròn giỏi không
Bài 573: đến 2 con đường tròn. Tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ vì 2 mặt đường tròn đó

Source
Code

Hình mong trong không gian Oxyz
Bài 574: Khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn hình cầu trong không khí Oxyz
Bài 575: Nhập hình cầu
Bài 576: Xuất hình ước theo định hình ((x, y, z), r)Bài 577: Tính diện tích xung xung quanh hình cầu
Bài 578: Tính thể tích hình cầu
Bài 579: Xét vị trí kha khá giữa 2 hình cầu(không cắt nhau, tiếp xúc, giảm nhau)Bài 580: kiểm tra 1 tọa độ điểm tất cả nằm phía bên trong hình mong hay không

Source
Code

Tam giác trong phương diện phẳng Oxy
Bài 581: Khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tam giác trong khía cạnh phẳng Oxy
Bài 582: Nhập tam giác
Bài 583: Xuất tam giác theo định hình ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))Bài 584: bình chọn tọa độ 3 đỉnh bao gồm thật sự lập thành 3 đỉnh của 1 tam giác không
Bài 585: Tính chu vi tam giác
Bài 586: Tính diện tích s tam giác
Bài 587: search tọa độ trọng tâm tam giác
Bài 588: tra cứu 1 đỉnh trong tam giác tất cả hoành độ to nhất
Bài 589: kiếm tìm 1 đỉnh trong tam giác gồm tung độ nhỏ nhất
Bài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) tới 3 đỉnh của tam giác
Bài 591: bình chọn 1 tọa độ điểm tất cả nằm vào tam giác tốt không
Bài 592: Hãy cho biết thêm dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)

Source
Code

Ngày
Bài 593: Khai báo kiểu tài liệu để màn biểu diễn ngày
Bài 594: Nhập ngày
Bài 595: Xuất ngày theo định hình (ng/th/nm)Bài 596: đánh giá năm nhuận
Bài 597: Tính số thiết bị tự ngày vào năm
Bài 598: Tính số trang bị tự ngày kể từ ngày 1/1/1Bài 599: tìm ngày lúc biết năm với số thứ tự của ngày trong năm
Bài 600: search ngày khi biết số thứ tự ngày tính từ lúc ngày 1/1/1Bài 601: xem ngày kế tiếp
Bài 602: coi ngày hôm qua
Bài 603: xem ngày kế đó k ngày
Bài 604: Tìm ngày trước đó k ngày
Bài 605: khoảng cách giữa 2 ngày
Bài 606: so sánh 2 ngày
Tính sản phẩm của ngày ngẫu nhiên trong năm(Dùng CT Zeller)

Source
Code

Bài 607: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của 1 tỉnh (TINH). Biết rằng một tỉnh gồm những nhân tố sau:

Mã tỉnh: giao diện số nguyên 2 byte
Tên tỉnh: Chuỗi về tối đa 30 ký kết tự
Diện tích: hình dáng số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 608: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một vỏ hộp sữa (HOPSUA). Hiểu được một hộp sữa gồm những thành phần sau:

Nhãn hiệu: chuỗi buổi tối đa 20 ký tự
Trọng lượng: thứ hạng số thực
Hạn sử dụng: Kiểu dữ liệu Ngày (NGAY)

Sau kia viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 609: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của 1 vé coi phim (VE). Hiểu được 1 vé coi phim tất cả những nhân tố sau:

Tên phim: Chuỗi về tối đa 20 ký tự
Giá tiền: thứ hạng số nguyên 4 byte
Xuất chiếu: kiểu thời gian (THOIGIAN)Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 610: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một mặt hang (MATHANG). Biết rằng một khía cạnh hang bao gồm những thành phần sau:

Tên mặt hàng: chuỗi tối đa 20 ký tự
Đơn giá: giao diện số nguyên 4 byte
Số lượng tồn: đẳng cấp số nguyên 4 byte

Sau kia viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 611: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một chuyến bay. Hiểu được một chuyến bay tất cả những nguyên tố sau:

Mã chuyến bay: chuỗi tối đa 5 cam kết tự
Ngày bay: kiểu tài liệu ngày
Giờ bay: thứ hạng thời gian
Nơi đi: chuỗi tối đa đôi mươi ký tự
Nơi đến: chuỗi về tối đa trăng tròn ký tự

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 612: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn tin tức của một mong thủ. Biết rằng một mong thủ tất cả những nhân tố sau:

Mã cầu thủ: chuỗi về tối đa 10 ký tự
Tên cầu thủ: chuỗi tối đa 30 ký kết tự
Ngày sinh: kiểu dữ liệu ngày

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 613: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của một đội nhóm bóng. (DOIBONG). Biết rằng một tổ bóng có những nguyên tố sau:

Mã đội bóng: chuỗi buổi tối đa 5 cam kết tự
Tên team bóng: chuỗi tối đa 30 cam kết tự
Danh sách các cầu thủ: mảng 1 chiều các cầu thủ (tối đa 30 phần tử)

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 614: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một nhân viên (NHANVIEN). Biết rằng một nhân viên cấp dưới gồm đều thành phần sau:

Mã nhân viên: chuỗi tối đa 5 ký kết tự
Tên nhân viên: chuỗi về tối đa 30 ký kết tự
Lương nhân viên: phong cách số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 615: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một thí sinh (THISINH). Biết rằng một thí sinh tất cả những nhân tố sau:

Mã thí sinh: chuỗi tối đa 5 cam kết tự
Họ thương hiệu thí sinh: chuỗi về tối đa 30 cam kết tự
Điểm toán: mẫu mã số thực
Điểm lý: vẻ bên ngoài số thực
Điểm hóa: dạng hình số thực
Điểm tổng cộng: hình trạng số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất mang đến kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 616: Hãy khai báo kiểu tài liệu để biểu diễn thông tin của một luận văn (LUANVAN). Hiểu được một luận văn tất cả những yếu tắc sau:

Mã luận văn: chuỗi buổi tối đa 10 ký tự
Tên luận văn: chuỗi buổi tối đa 100 ký tự
Họ tên sv thực hiện: chuỗi về tối đa 30 ký kết tự
Họ tên giảng viên hướng dẫn: chuỗi về tối đa 30 ký tự
Năm thực hiện: thứ hạng số nguyên 2 byte

Sau kia viết hàm nhập, xuất mang lại kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 617: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một học viên (HOCSINH). Hiểu được một lớp học bao gồm những nguyên tố sau:

Tên học sinh: chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tự
Điểm toán: giao diện số nguyên 2 byte
Điểm văn: mẫu mã số nguyên 2 byte
Điểm trung bình: phong cách số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu dữ liệu này

Source
Code

Bài 618: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn tin tức của một lớp học (LOPHOC). Hiểu được một lớp học gồm những nguyên tố sau:

Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký kết tự
Sĩ số: phong cách số nguyên 2 byte
Danh sách các học viên trong lớp ( buổi tối đa 50 học sinh)

Sau kia viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Bài 619: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của một sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí (SOTIETKIEM). Biết rằng một sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí gồm đông đảo thành phần sau:

Mã sổ: chuỗi buổi tối đa 5 ký kết tự
Loại máu kiệm: chuỗi tối đa 10 ký kết tự
Họ tên khách hàng hàng: chuỗi buổi tối đa 30 ký kết tự
Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên 4 byte
Ngày mở sổ: kiểu dữ liệu ngày
Số chi phí gửi: vẻ bên ngoài số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu dữ liệu này

Source
Code

Sau đó viết hàm nhập, xuất đến kiểu tài liệu này

Source
Code

Chương 10: Đệ quy

Đệ quy con đường tính
Đệ quy nhị phân
Đệ quy hỗ tương

Bài 712: Viết hàm tính số hạng đồ vật n của hai hàng sau:

Đây là toàn bộ Source của cuốn bài bác tập ngôn ngữ C (từ A mang lại Z), bao gồm các phần:

Lập trình căn bảnĐồ họa đồ vật tínhCấu trúc dữ liệuLập trình hệ thốngPhương pháp số

Các chúng ta cũng có thể tải vể nghỉ ngơi đây: tải về compression file


*

Thích viết lách, tuy ko giỏi. ưng ý chụp ảnh, nhưng chưa có một bức ảnh đẹp.Xem tất cả bài viết bởi Harry Nguyen


*
tqhung27 nói:
*

*

*

Book CCNA Khí tài quân sự chiến lược Linux lập trình sẵn Miscellaneous MS Windows Photography hartware - thiết bị số Raspberry
Pi đánh giá
Tagsadobe
Asia
CCNACCNA 1Cho (Korean name)chrome
Colleges and Universities
Cúm A/ H1N1Da Nang
Da Nang Citydevelopement
Doraemon
Download
Educationfacebook
Fedorafirefoxgoogle chrome
Government
Hanoi
Hardware
Hyperbolic function
Hypertext Transfer Protocoliisinternet
IP address
Joomlaletters from iwo jima
Linux
Linux/unix
List of Ubuntu releaseslogonui
Lý Dynastylắp ráp sản phẩm công nghệ tính
Mac OSMicrosoft
Microsoft Windows
Mozilla Firefoxmysqlmáy tính
Networkingofficeopen source
OSI model
Photography
PHPphp
My
Adminprogramingprogramming
Provincesregistry
Semester 1Semester 2Test Module
Thủ thuật
Tintips
Trong
Trongs
Tươngubuntuubuntu tweakusbvideo
Vietnam
Vietnamese people
Vietnamese đồngvirus
VMWare Playerwebwindowswindows 7Windows Explorer
XAMPPYahoo Messenger 10Comment ngay gần đây
*
Harry Nguyen trong đổi khác bài biểu hiện Powe…
*
Liêm trong thay đổi bài diễn đạt Powe…
*
Phung vào 10 câu lệnh để thống trị tiến tr…
*
Dung vào 10 câu lệnh để cai quản tiến tr…
Homepage trong thiết lập PHP – My
SQL trên Windo…
Lưu trữ web
Lưu trữ web
Chọn siêng mục
Book(3)CCNA(9)Khí tài quân sự(1)Lập trình(20)Linux(35)Miscellaneous(33)MS Windows(51)Phần cứng – đồ vật số(8)Photography(8)Raspberry
Pi(1)Reviews(22)Liên kết web
Số fan đang xem