BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒCHÂN TRỜI SÁNG TẠOKẾT NỐI TRI THỨCCÁNH DIỀU

1. đổi khác trong giá trị GDP

Dựa vào bảng số liệusau (trang 96 SGK 11):

Bảng 10.2: GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Toàn nạm giới

12360,0

29357,4

40887,8

Tính tỉ trọng GDP của trung hoa so với thế giới và dấn xét

Cách làm:

* Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với cố gắng giới

Áp dụng công thức: (GDP china / GDP vắt giới) X 100% = ?%

Ví dụ năm 1995: % GDP trung quốc = (697,6 / 29357,4) X 100% = 2,37%

Sau đó, ta được bảng công dụng đầy đầy đủ như sau:

Bảng:Tỉ trọng GDP của trung hoa so với thay giới, quy trình tiến độ 1985-2004

(Đơn vị: %)

Năm

Quốc gia

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Toàn nắm giới

100,0

100,0

100,0

Ngoài ra, ta tính thêm Mức tăng trưởng GDP = GDP năm 2004 / GDP năm 1985 = ? Lần

Ta có: Tung Quốc = 1649,3 / 239,0 = 6,9 lần, thế giới = 40887,8 / 12360,0 = 3,3 lần

*Nhận xét:

-Tỉ trọng GDP của trung quốc đóp góp vào GDP của trái đất tăng qua những năm: trường đoản cú 1,93 năm 1985 mang lại 4,03 năm 2004.

Bạn đang xem: Bài 10 địa lí 11 tiết 3

-GDP của china tăng nhanh( sau 19 năm tăng 6,9 lần; trái đất tăng 3,3 lần).=>Kinh tế china ngày càng bao gồm vai trò đặc biệt trong nền kinh tế thế giới.

Hình 10.10. Một góc tp cảng Hồng Kông

2. Biến hóa trong sản lượng nông nghiệp

Dựa vào bảng số liệudưới đây(trang 97 SGK 11):

Bảng 10.3: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm

Nông sản

1985

199520002004

Xếp hạng trên cố gắng giới

Lương thực

339,8

418,6407,3422,5

1

Bông (sợi)

4,1

4,74,45,7

1

Lạc

6,6

10,214,414,3

1

Mía

58,7

70,269,393,2

3 (sau Braxin,Ấn Độ)

Thịt lợn

31,640,347,0

1

Thịt bò

3,55,36,7

3 (sau Hoa Kì, Braxin)

Thịt cừu

1,82,74,0

1

Nhận xét chung về sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc

Cách làm:

Trước hết, tính sản lượng so sánh những năm:

+Sản lượng năm 1995 so với năm 1985:

Ví dụ: hoa màu = 418,6 – 339,8 =+78,8 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2000 đối với năm 1995:

Ví dụ: Lạc = 69,3 – 70,2 = -0,9 (triệu tấn)

+Sản lượng năm 2004 đối với năm 2000:

Ví dụ:Thịt lợn = 47,0 – 40,3 = +6,7 (triệu tấn)

+ Sản lượng năm 2004 so với năm 1985 (hoặc 1995):

Ví dụ:Thịt chiên = 4,0 – 1,8 = +2,2 (triệu tấn)

Sau đó, ta được bảng kết quả đầy đủ như sau:

Bảng:Gia tăng sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm

Nông sản

Sản lượng năm 1995 so với năm 1985

Sản lượng năm 2000 so với năm 1995Sản lượng năm 2004 so với năm 2000

Sản lượng năm 2004 so với năm 1985 (hoặc 1995):

Lương thực

+ 78,8

– 11,3+ 15,2

+ 82.7

Bông

– 0,6

– 0,3+ 1,3

+ 1,6

Lạc

+ 3,6

+ 4,2– 0,1

+ 7,7

Mía

+ 11.5

– 0,9+ 23,9

+34,5

Thịt lợn

+ 8,7+ 6,7

+ 15,4

Thịt bò

+ 1,8+ 1,4

+ 3,2

Thịt cừu

+ 0,9+ 1,3

+ 2,2

Nhận xét chung:

-Sản lượng những loại nông sản nhìn chung đều tăng. (số liệu minh chứng)

-Một số loại bớt như lương thực, bông…(số liệu minh chứng)

-Một số các loại đứng đầu gắng giới(số liệu minh chứng)

3. đổi khác trong tổ chức cơ cấu giá trị xuất – nhập khẩu

Dựa vào bảng 10.4 (trang 97 SGK 11), -Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.-Nhận xét sự biến hóa trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Bảng 10.4: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị: %)

Năm

Cơ cấu

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Cách làm:

* Vẽ biểu đồ:

* thừa nhận xét về sự chuyển đổi trong cơ cấu tổ chức giá trị xuất-nhập khẩu của Trung Quốc:

– tổ chức cơ cấu xuất-nhập khẩu có sự cầm cố đổi: + Tỉ trọng xuất khẩu tăng nhưng không đều: tiến độ từ 1985-1995 tăng, tiến độ từ 1995-2004 giảm. + Tỉ trọng nhập khẩu bớt nhưng không đều: quy trình tiến độ từ 1985-1995 giảm, tiến độ 1995-2004 tăng.Cán cân xuất-nhập khẩu: + Năm 1985 china nhập siêu. + những năm 1995,2004 trung hoa xuất siêu.

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài bác tập, bài thực hành thực tế trong bài 10 máu 3: Thực hành tò mò sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc - trang 96 địa lí 11. Tất cả các kiến thức và kỹ năng trong bài học này đều được câu trả lời cẩn thận, bỏ ra tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 11 bài xích 10 tiết 3: Thực hành khám phá sự thay đổi của nền kinh tế tài chính Trung Quốc nhé.

I. THAY ĐỔI vào GIÁ TRỊ GDP

Cho bảng số liệu:

Bảng 10.2. GDP của china và cầm giới. ( Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

239,0

697,6

1649,3

Thế giới

12360,0

29357,4

40887,8

Tính tỉ trọng GDP của trung quốc so với ráng giới?
Nhận xét?
Trả lời:

Tỉ trọng GDP của china so với núm giới: (đơn vị %)

Năm

1985

1995

2004

Trung Quốc

1,93

2,37

4,03

Thế giới

100

100

100

Nhận xét:

GDP của trung quốc tăng nhanh, sau 19 năm tăng 6,9 lần.Tỉ trọng GDP của china đóng góp vào GDP của trái đất tăng rất nhiều qua các năm: trường đoản cú 1,93% (1985) lên 4,03% (2004).

=> Trung Quốc ngày càng có vai trò đặc biệt trong nền tài chính thế giới.

II. Cầm cố ĐỔI trong SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Dựa vào bảng số liệu bên dưới đây

Bảng 10.3 sản lượng một vài nông sản của Trung Quốc

 Năm

Nông sản

1985

199520002004

Xếp hạng trên nạm giới

Lương thực

339,8

418,6407,3422,5

1

Bông (sợi)

4,1

4,74,45,7

1

Lạc

6,6

10,214,414,3

1

Mía

58,7

70,269,393,2

3 (sau Braxin,Ấn Độ)

Thịt lợn

31,640,347,0

1

Thịt bò

3,55,36,7

3 (sau Hoa Kì, Braxin)

Thịt cừu

1,82,74,0

1

Hãy dấn xét thông thường về sản lượng một số trong những nông sản của Trung Quốc?

Trả lời:Sản lượng nông sản hồ hết tăng và gồm thứ hạng cao.Tuy nhiên tự 1995 - 2000 sản lượng của một số nông sản bớt như: lương thực, bông, mía.Một số nông sản gồm sản lượng phệ nhất quả đât như: lương thực, bông, lạc . . .

III. Cố gắng ĐỔI trong CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT – NHẬP KHẨU

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu vật dụng thể hiện tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Thừa nhận xét sự chuyển đổi trong tổ chức cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này.

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

Trả lời:

Vẽ biểu đồ hình trụ để thể hiện cơ cấu xuất, nhập vào của Trung Quốc:

Cách vẽ biểu vật dụng tròn: Vẽ trường đoản cú kim chỉ 12h, vẽ lần lượt thuận theo chiều tảo của kim đồng hồ.Hoàn thiện biểu đồ: ghi số liệu chú giải, tên biểu đồ.

Xem thêm: Top 5 quà tặng kỷ niệm ngày yêu nhau cho chàng ý nghĩa nhất cho bạn

*

 Nhận xét:

Tỉ trọng xuất khẩu: tạo thêm từ năm 1985 cho 1995, kế tiếp lại giảm vào thời điểm năm 2004, nhưng nhìn chung từ năm 1985 mang lại năm 2004 tỉ trọng xuất khẩu tăng.Tỉ vào nhập khẩu: giảm từ năm 1985 đến năm 1995, kế tiếp lại tăng vào thời điểm năm 2004, nhưng nhìn tổng thể cả thời kì giảm.Năm 1985: trung quốc nhập siêu.Các năm 1995, 2004: trung quốc xuất siêu.