Thông báo thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch thi lại kết thúc môn học lý thuyết chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Đề nghị các Phòng, Khoa, giáo viên, HSSV thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thời gian thi: Ngày thi 24/06/2017 (Thứ 7)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *