Giới thiệu Khoa Cơ Bản

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN

     Văn phòng: Tầng 2 toà nhà A – trường CĐ Nghề KTCN VIệt Nam – Hàn Quốc

     Điện thoại: 0383 511 306

cb1

Khoa cơ bản hình thành và phát triển

     Khoa Cơ bản (trước đây là Tổ Bộ môn chung)  là một trong 9 khoa thuộc khối đào tạo tại trường Cao Đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc. Ngay từ ngày thành lập trường, cùng với việc thành lập bộ máy lãnh đạo, Khoa cơ bản cũng được thành lập với chức năng nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ bản như: Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Toán đại cương, Vật lý đại cương, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho học sinh- sinh viên toàn trường. Chức năng nhiệm vụ của Khoa được thực hiện theo khoản 6 điều 11 quy chế tổ chức – Điều lệ và quy chế của trường Cao Đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

cb2

     Với sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban giám hiệu, các thành viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng giảng dạy. Các giáo viên thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và giúp đỡ đồng nghiệp bằng những buổi dự giờ, tham khảo các tiết giảng hay, học tập về các chuyên đề mới. Đến nay, Khoa Cơ bản đã có 18 giáo viên biên chế và giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy với 4 giáo viên tốt nghiệp thạc sỹ, 4 giáo viên đang hoàn thành chương trình thạc sỹ và một số khác đang ôn thi cao học. Ngoài công tác giảng dạy chuyên môn; Với đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyệt nên Khoa thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào văn hoá – văn nghệ, TDTT hết sức sôi nổi, đóng góp cho sự phát triển chung của phong trào của trường được BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên khen tặng.

cb3

Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Cơ bản còn có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được BGH phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.

2. Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên – học sinh trong trường.

4. Quản lý cán bộ giáo viên của Khoa theo quy định của pháp lệnh công chức và của nhà trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường

5. Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.

6. Phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

7. Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.

8. Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.

9. Hợp tác chặt chẽ với các Phòng ban và các khoa chuyên môn khác nhằm đáp ứng mục tiêu chung của trường.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

Phương hướng phấn đấu đến năm 2012 và những năm tiếp theo

     Cùng với sự phát triển lớn mạnh của trường Cao Đẳng Nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc, khoa cơ bản  xác định phương hướng phát triển như sau:

     – Phát huy và giữ vững những thành tích đã đạt được trong những năm qua.

     – Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

    – Triển khai hoàn thành ngân hàng đề thi trắc nghiệm đối với một số bộ môn chung như: Chính trị, Tiếng anh, Toán đại cương, Vật lý đại cương. Qua mỗi kỳ thi, Khoa thực hiện chỉnh lý, bổ sung và sửa đổi để các đề thi được phong phú và khoa học hơn, theo chương trình đào tạo của trường.

     – Phấn đấu mỗi cán bộ, giáo viên trong khoa là một tấm gương sáng về tinh thần tự học và tự nghiên cứu. Cán bộ giáo viên trong khoa có sáng kiến kinh nghiệm, có giáo trình, tài liệu giảng dạy nội bộ. Đa số giáo viên đăng ký tham gia và đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Phấn đấu 100% giáo viên tham gia học cao học.

     – Phối hợp tích cực cùng với các phòng ban khác trong trường để thực hiện tuyển sinh, mở rộng quy mô đào tạo của khoa.

     – Xây dựng tập thể khoa đoàn kết, vững mạnh, thống nhất. Đi đầu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

     – Tổ chức tham gia, giao lưu các hoạt động phong trào văn hoá- văn nghệ, TDTT, phòng chống các tệ nạn xã hội của trường và cấp trên ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *