Đoàn chuyên gia Kiểm định, Học viện Chisholm, Úc về kiểm định Năng lực giáo viên và An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp tại trường

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Tổng cục Dạy nghề và Học viện Chisholm, Úc về việc triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế đã chuyển giao từ Úc. Từ ngày 25/4; 26/4/2016, đoàn gồm 2 chuyên gia: Ngài Greg Buckingham – Giáo sư Kỹ thuật điện, ngài Bradley Allsop – Giáo sư Kỹ thuật điện lạnh đến từ Học viện Chisholm, Úc đã tới và làm việc tại trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc để thực hiện kiểm định 2 nghề: Nghề Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK và Nghề Kỹ thuật lắp đặt & điều khiển điện trong công nghiệp.

Toàn cảnh buổi làm việc

   Tham gia đợt kiểm định có các phòng ban liên quan và 2 khoa chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm định: Khoa Điện Công nghiệp và khoa Kỹ thuật điện lạnh. Tiếp và làm việc, có Ban giám hiệu Nhà trường, cán bộ các phòng ban khoa.

Thành phần đoàn chuyên gia học viện Chisholm, Úc

   Trong khuôn khổ đợt kiểm định trong thời gian 2 ngày từ 25/4 – 26/4 đã diễn ra các nội dung về kiểm định năng lực giáo viên, kiểm định thiết bị và kiểm định an toàn & sức khỏe nghề nghiệp. Bằng cấp đã đào tạo, chứng chỉ, minh chứng trong quá trình đào tạo học tập của giáo viên tại Úc.

   Tại buổi họp, thầy Nguyễn Duy Nam – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ mong muốn đào tạo các thợ theo tiêu chuẩn của Úc và được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Học viện Chisholm, Úc trong công tác đào tạo cũng như những vấn đề cần khắc phục, thiếu sót của trường.

   Cũng tại buổi họp, đoàn chuyên gia kiểm định Úc cho biết vấn đề điện lạnh và kỹ thuật điện công nghiệp trên thế giới nói chung và Úc nói riêng là vấn đề ảnh hưởng đến nền công nghiệp, môi trường và khí hậu. Chính vì vậy, ông Bradley Allsop – Giáo sư Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cũng nhấn mạnh việc giúp đỡ các trường đại học, cao đẳng nghề tại Việt Nam cũng là giúp đỡ các trường ở Úc.

   Thông qua các buổi kiểm định, các chuyên gia đã kiểm tra tiêu chuẩn phòng học, thực hành, thiết bị máy móc, kinh nghiệm hiện hành trong công tác đào tạo, giảng dạy của giáo viên cũng như công tác đảm bảo an toàn & sức khỏe nghề nghiệp và tình trạng xưởng thực hành để tiến tới việc ký kết và hợp tác triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng nghề cho 12 nghề trong điểm cấp độ quốc tế đã chuyển giao từ Úc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *